Doğum belgesi aksini söylese de, Susan Howard 10 yaşlarındayken onun bir kız bulunduğunu biliyordu. Geçen yıl, 62 yaşlarında, Montana sakini transseksüel olmakla anlaşamadı.

Howard hormon tedavisi görmüş oldu, cinsiyetini doğrulayan bir ameliyat geçirdi ve resmi belgelerde adını ve cinsiyetini değiştirmeye başladı. Howard, “Bu benim için bir nimet oldu,” dedi. “İlk kez birçok yönden kendimi bu kadar doğru ve rahat hissediyorum.”

Toplumsal Güvenlik kartını, ehliyetini ve emeklilik hesaplarını değiştirebildi. Sadece kişisel kimliğin mühim bir parçasını değiştiremedi. Howard, “Doğum sertifikam haricinde her şey değişti,” dedi. “Takılan tek şey bu. Öteki hepimiz cinsiyetimi kabul etti fakat bunu yapmayacaklar.”

Bir takım yasal ve yönetimsel fiil, Montana’yı trans bireyler için doğum sertifikalarını değiştirmenin neredeyse olanaksız olduğu dört eyaletten biri haline getirdi.

Montana sıhhat yetkilileri, kısıtlamaları yaşamsal kayıtların doğruluğunu korumanın bir yolu olarak savunuyorlar. LGBTQ+ savunucuları, bunun trans fertleri haysiyetlerinden yoksun ettiğini ve onları kanun önünde eşit korumadan yoksun bıraktığını söylüyor.

Haziran 2021’de Amerikan Tabipler Birliği, kamuya açık doğum sertifikalarındaki cinsiyet tanımlarının kaldırılmasını savunacağını ve bunun insanların mahremiyetini koruyacağını ve ayrımcılığı önleyeceğini söyleyen bir siyaset kabul etti. AMA, bu siyaset kapsamında, bir kişinin doğumdaki cinsiyet tanımının gene de tıbbi, halk sağlığı ve istatistiksel kullanımlar için toplanacağını ve sunulacağını söylemiş oldu.

AMA aslına bakarsan “toplumsal cinsiyetin tıbbi spektrumunu” tanıyan politikalara ve her insanın devlet belgelerinde kendi cinsiyet kimliğini ve cinsiyet tanımını belirleme hakkına haiz olduğu fikrine sahipti.

AMA’nın Montana delegesi Dr. Nicole Clark, Montana Tabipler Birliği’nin AMA’nın doğum belgesi politikasını kabul ettiğini söylemiş oldu.

Eyaletlerin büyük çoğunluğunda, trans bireylerin belgelerini güncelleme süreci, Montana’nın yarattığı türden yönetimsel engeller olmaksızın nispeten kolaydır. Montana’nın yanı sıra üç kural dışı, trans kişilerin doğum belgelerini değiştirmelerini yasaklayan bir yasaya haiz olan Tennessee’yi içeriyor. (Devlet, 2019’dan beri bu politikaya meydan okuyan bir davayla savaşım ediyor.) Oklahoma’da Vali Kevin Stitt, Kasım ayında trans bireylerin doğum belgelerini değiştirmelerini yasaklayan bir yürütme emri imzaladı. Ve Batı Virginia’da, dönem mahkemeleri daha ilkin doğum sertifikalarındaki cinsiyet belirleme değişikliklerini onaylamıştı, sadece 2020 eyalet Yüksek Mahkemesi sonucu, eyalet sıhhat departmanına bu tarz şeyleri yapmasını emredemeyeceklerini söylemiş oldu.

Bir LGBTQ+ savunuculuk grubu olan İnsan Hakları Kampanyası’nın eyalet yasama direktörü ve kıdemli danışmanı Cathryn Oakley, birinin doğum belgesini değişiklik yapma fırsatını elinden almanın, kişiyi “toplumun tam ve eksiksiz bir üyesi olma kabiliyetini” engellediğini söylemiş oldu.

“Transseksüel olmanın ne anlama geldiğine dair tüm çağdaş tıbbi detayları göz ardı ediyor ve Amerikan Psikoloji Derneği, Amerikan Tabipler Birliği, Ulusal Birlik’e karşı çıkıyor. [of] Birinin cinsiyet kimliğini onaylamanın sıhhat açısından en iyi çıkarları bulunduğunu söyleyen Toplumsal Hizmet Uzmanları, “dedi Oakley.

Nisan 2021’de Montana Valisi Greg Gianforte, Eyalet Halk Sağlığı ve İnsan Hizmetleri Departmanı’nın doğum belgesini sadece kişinin cinsiyetinin cerrahi olarak değiştirildiğine dair bir mahkeme emri aldıktan sonrasında değiştirebileceğini söyleyen Senato Bill 280’i imzaladı.

Yasa, trans bireylerin doğum belgelerini değiştirebilmek için cinsiyetlerini onaylamalarını gerektiren 2017 kuralının yerini aldı. Kaide, cinsiyet doğrulama ameliyatı yada gereksiz yada maliyeti engelleyici olabilecek öteki cerrahi prosedürleri gerektirmedi.

Amerikan Sivil Özgürlükler Birliği tarafınca temsil edilen iki Montanlı, devlete dava açtı ve 2021 yasasına anayasal gerekçelerle itiraz etti, bunun belirsiz bulunduğunu ve mahremiyet ve eşit koruma haklarını ihlal ettiğini savundu.

Nisan 2022’de Yellowstone Bölge Mahkemesi Yargıcı Michael Moses, dava devam ederken sıhhat departmanının yasayı uygulamasını geçici olarak yasakladı. Transgender savunucuları, düzenin 2017 kuralını geri getireceğini ve transların bir biçim doldurarak doğum belgelerini tekrardan değiştirmelerine izin verilmesini bekliyorlardı. Sadece sıhhat bakanlığı uymayı reddetti.

Bir ay sonrasında, sıhhat departmanı, SB 280’den daha kısıtlayıcı bir acil durum kuralı yayınladı. Kaide, Montanlıların doğum belgesini yalnızca bir yazım hatası içeren durumlarda yada insanoğlu doğumda cinsiyetlerinin yanlış tanımlandığını kanıtlamak için DNA testi kullandıklarında değiştirebileceğini söylemiş oldu. Kaide, “Cinsiyet cinsiyetten farklıdır ve ameliyatla bile değiştirilemeyen değişmez bir genetik gerçektir” diyor.

Eyalet sıhhat departmanı, Musa’nın 2021 yasasına ilişkin talimatı yürürlükte olduğu sürece yeni kuralı yürürlükte tutmaya çalışıyor.

Sıhhat departmanı sözcüsü Jon Ebelt, yargıcın tedbirinin doldurulması ihtiyaç duyulan doğum sertifikalarının işlenmesi için yasal bir boşluk yarattığını söylemiş oldu. “Bakanlığın geri dönebileceği hiçbir kaide yoktu. Ve Bakanlığın yaşamsal kayıtların doğruluğunu sağlama yükümlülüğü var, ”dedi Ebelt bir e-postada.

Montana ACLU’su, Musa’dan ihtiyati tedbirin gerekliliklerini netleştirmesini ve sıhhat departmanının daha müsamahakar 2017 kuralını izlemesini emretmesini isteyen bir dilekçe verdi.

ACLU avukatı Malita Picasso, “Transseksüel Montanans’ı doğru ve kullanılabilir bir doğum belgesine erişmek için herhangi bir yol olmadan bırakmak fazlaca tehlikeli” dedi. “Bu hareketin ne kadar aşırı olacağını vurgulamak zor.”

18 Mayıs’ta, Howard doğum belgesini değişiklik yapma sürecini başlattıktan birkaç ay sonrasında, cinsiyetinin cerrahi olarak değiştirildiğini doğrulayan bir yargıç emri aldı. 2021 kanununda belirtilen şartlara uygun olarak, belgeleri iki gün sonrasında taahhütlü posta ile sıhhat bakanlığına gönderdi. Nihai onayın 23 Mayıs’ta verilmesini bekliyordu, sadece o gün muhteşem halin yürürlüğe girmiş olduğu gün oldu.

Howard, birkaç gün süresince hiçbir şey duymadıktan sonrasında, sıhhat departmanının Yaşamsal Kayıtlar Ofisini aradı. Formunun alındığını sadece yeni kurala bakılırsa mahkeme sonucuna karşın doğum belgesindeki cinsiyetin değiştirilemeyeceğini söylemiş oldu. Howard’a, eyaletin doğum sertifikalarında herhangi bir cinsiyet değişikliği işlemediği söylendi.

Howard, “O anda ne kadar cesaret kırıcı bulunduğunu iyi mi açıklayacağımı bilmiyorum” dedi. “Yalnız korkulu hissettim.”

Boston Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde destek doçent ve Boston Tıp Merkezi’ndeki Transseksüel Tıp ve Cerrahi Merkezi’nde araştırma lideri olan Dr. Carl Streed Jr., doğum belgesindeki cinsiyet belirtecinin “gerçekleri yansıtmadığını” söylemiş oldu. insan olmanın ne anlama geldiği ya da biyolojinin ya da cinsiyetin ve cinsiyetin gerçekliği” zira XX ve XY haricinde birkaç kromozomal varyasyon var.

Bununla birlikte birinci basamak hekimi olan Streed, kimlikle ilgili stresin bir kişinin sağlığını negatif yönde etkileyebileceğini ve “uzun solukta mühim zihinsel sıhhat ve zihinsel sıkıntıya” yol açabileceğini söylemiş oldu.

Bir doğum belgesini güncellemek, daha ilkin rapor edilmiş olan halk sağlığı istatistiklerini geriye dönük olarak değiştirmez, diye ekledi.

UCLA’nın cinsel yönelim ve cinsiyet kimliği yasası ve kamu politikası üstüne araştırma meydana getiren Williams Enstitüsü’ne bakılırsa, Montana’da 13 yaş ve üstü tahmini 3.900 trans kişi yaşıyor. Bu insanlardan biri Howard’dır.

Geçişten ilkin, Howard’ın yaşamak istemediği zamanlar oldu. Fakat şimdi kendisi olmakta özgür hissetmeyi seviyor, her günü sabırsızlıkla bekliyor.

“Kendimi bir insan olarak tanımlamanın başka bir yolunu düşünemiyorum. Ben yalnız 63 yaşlarında yaşamını yaşayan trans bir kadınım” dedi Howard. “Cinsiyet belirtecimi değişiklik yapmak istersem problem ne? Cinsiyet belirtecimi değiştirmem seni niçin rahatsız ediyor? Seninkini değiştirmiyorum. Yalnız düşmanlığı anlamıyorum.”

KHN (Kaiser Health News), sıhhat sorunları hakkında derinlemesine gazetecilik üreten ulusal bir haber odasıdır. Siyaset Analizi ve Anket ile beraber KHN, KFF’deki (Kaiser Aile Vakfı) üç ana işletim programından biridir. KFF, ulusa sıhhat sorunları hakkında informasyon elde eden, kar amacı gütmeyen bir kuruluştur.

İÇERİĞİMİZİ KULLAN

Bu öykü ücretsiz bir şekilde tekrardan yayınlanabilir (detaylar).