Ulusal İntiharı Önleme Yaşam Hattı’nın 16 Temmuz’da kullanıma sunulan 988 telefon numarası, her an her yerde arayanlar için evrensel bir ruh sağlığı destek aracı olarak tasarlandı.

Sadece ABD, kriz yardımı için bir yamalı kaynaktır, bu yüzden bir sonraki adım evrensel değildir. 988 arayan kişinin almış olduğu destek düzeyi, posta koduna bağlıdır.

Bilhassa, kentsel alanlarda yaşayanlardan oldukça daha yüksek oranda intihar ederek ölen kırsal kesim Amerikalılar, çoğu zaman akıl sağlığı hizmetlerine erişimde mesele yaşıyor. 988 onları eve yakın bir davet merkezine bağlayabilirken, uzak kaynaklara yönlendirilebilir.

Yeni sistemin insanlara 911’e bir alternatif sunması umut ediliyor, sadece zihinsel sıhhat krizi yaşayan kırsal alanlardan arayanlar, ruh sağlığı uzmanları yerine kolluk kuvvetleri tarafınca karşılanabilir.

ABD’de 150 milyondan fazla insan – bir çok kırsal kesimden yada kısmen kırsal topluluklardan – federal Sıhhat Kaynakları ve Hizmetleri İdaresi tarafınca ruh sağlığı profesyonellerinin yetersiz olduğu alanlar olarak belirlenen yerlerde yaşıyor. Bu, topluluklarının nüfusa hizmet etmek için kafi zihinsel sıhhat sağlayıcısına – çoğu zaman psikiyatristlere – haiz olmadığı anlamına gelir.

Biden yönetimi, yeni 988 sistemi için mahalli kriz davet merkezi mensubunun artırılmasına destek olmak için eyaletlere ortalama 105 milyon dolar dağıttı. Sadece devletler, arayanların bir telefon görüşmesinden daha fazlasına gereksinim duymaları halinde güvendikleri bakım sürecindeki boşlukları doldurmaktan mesuldür. Eyaletler, federal fonlar tükendiğinde 988 davet merkezinin personel ve fonlanması sorumluluğunun çoğunu da üstüne alıyor.

988’in genişlettiği mevcut 800-273-8255 yaşam hattını işleten federal Madde Bağımlılığı ve Ruh Sağlığı Hizmetleri İdaresi, başarı göstermiş bir 988 programı başlatan bir devletin, arayanların konuşacak bir ruh sağlığı uzmanına, bir cep telefonuna haiz olmasını sağlayacağını söylemiş oldu. onlara cevap verecek bir kriz ekibi ve teşhis ve tedavi sunan kısa süreli bir konut krizi istikrar tesisi benzer biçimde gidilecek bir yer. Federal kurum ek olarak 988’in kolluk kuvvetlerine olan itimatı azaltmayı, akıl sağlığı hizmetlerine erişimi genişletmeyi ve acil servisler üstündeki baskıyı hafifletmeyi amaçlıyor.

Bu hedefler tüm eyaletlerde yada topluluklarda eşit olarak gerçekleşmeyebilir.

Bir davet merkezinin göndereceği bir mobil kriz ekibi yoksa, “istikrarınız yoksa, o süre temel olarak davet merkezinden – ihtiyacınız olan şeyleri karşılayamıyorlarsa – acil servise gidiyorsunuz” dedi Dr. Ulusal Devlet Ruh Sağlığı Programı Yöneticileri Birliği’nin yönetici direktörü Brian Hepburn. Grup, arayanın konumundan bağımsız olarak tutarlı hizmetlere olan ihtiyacı vurgulayan devletler için model 988 mevzuatı geliştirdi.

Hepburn, yeni davet sisteminin tutarlı olması için “bu tam bakım sürekliliğine hakkaten ihtiyacınız var” dedi. “Beklenti, şu anda mevcut olması değil. Beklenti,” dedi, “devletiniz sonunda sizi oraya götürecektir.”

Sadece 988 başladığında, bir çok eyalet ruh sağlığı hizmetlerindeki boşlukları doldurmak için yasa çıkarmamıştı.

Eyaletler içinde intihar oranının sekizinci en yüksek olduğu Cenup Dakota’da sıhhat yetkilileri, kırsal bölgelerdeki ruh sağlığı krizlerine cevap vermenin zor olacağını söylemiş oldu. Bundan dolayı, gönüllü acil sıhhat hizmetlerini ve itfaiye personelini, yerdeki 988 çağrıya acil müdahaleye dahil etmeyi planlıyorlar. Cenup Dakotalıların üçte ikisinden fazlası, akıl sağlığı uzmanı sıkıntısı olan bir bölgede yaşıyor.

Cenup Dakota Toplumsal Hizmetler Bakanlığı Kabine Sekreteri Laurie Gill’e gore, eyalette acil durumlara şahsen müdahale eden yalnızca bir ustalaşmış mobil kriz ekibi var. Mobil müdahale ekibi Cenup Dakota’nın en büyük şehri Sioux Falls’ta bulunuyor ve eyaletin güneydoğu köşesine hizmet veriyor.

Eyaletin 988 çağrısını yanıtlayacak olan Cenup Dakota’daki kar amacı gütmeyen Yardım Hattı Merkezi CEO’su Janet Kittams, “Topluluklarımızdan bazılarının sanal mobil kriz ekipleri var” dedi. “Bazı topluluklarımızın ortak yanıtlayıcı modelleri var. Bazı topluluklarımız kolluk güçleriyle direkt cevap verecektir. Bu yüzden eyalette hakkaten birazcık değişiyor. ”

Sioux Falls ek olarak eyaletin iki kısa vadeli kriz tesisinden birine ev sahipliği yapıyor. Diğeri 300 mil uzakta, Rapid City’de. Cenup Dakota’da ek olarak hastaları değerlendiren ve ayakta tedavi elde eden 11 cemiyet ruh sağlığı merkezi vardır. Bu merkezler ek olarak ruh sağlığı krizlerine cevap vermek için kolluk kuvvetlerini kullanır.

Bir Yardım Hattı Merkezi danışmanı, 988’i arayan bir kişiyi bu merkezlerden birine yönlendirebilir.

Kittams, “Kimi zaman, evet, bir cemiyet ruh sağlığı merkezine gitmek için birkaç saat sürmeniz gerekecek, sadece kimi zaman değil” dedi. “Genel olarak konuşursak, Cenup Dakota’nın kırsal kesimlerinde yaşayan insanoğlu, potansiyel olarak bir kaynağa gitmek zorunda kalacaklarını oldukça iyi biliyorlar, bundan dolayı bu muhtemelen hayatlarının öteki yönlerinde, yalnız akıl sağlığı bakımı için değil, hem de gereksinim duydukları öteki bakım yada kaynaklar için.”

Yardım Hattı Merkezi, operatörlerinin bir kriz ekibini görevlendirmeden çağrıların %80’ini azalttığını bildirdi. Sadece ülke çapındaki yaşam hattını beraber yöneten kar amacı gütmeyen bir müessese olan Vibrant Emotional Health, 988’in yürürlüğe girmiş olduğu ilk yılda Cenup Dakota’ya meydana getirilen çağrılarda beş kat artış öngördü. Çağrılardaki herhangi bir artış, muhtemelen kriz ekiplerine olan talebi artıracaktır.

Vibrant, 988’in ilk senesinde ülke çapında minimum 2 milyon kişiye daha ulaşacağını söylemiş oldu. Bunların yarısının, ruh sağlığıyla ilgili çağrıların 911 ve öteki kriz merkezlerinden 988’e yönlendirilmesiyle gelmesi umut ediliyor.

Ulusal Akıl Hastalıkları İttifakı’nın Iowa bölümünün yönetici direktörü Peggy Huppert, Cenup Dakota’nın derhal bitişiğindeki Iowa, 988 dönemine daha sağlam bir mobil kriz müdahale sistemi ile “en azından kağıt üstünde” girdi. Eyaletin 99 kazasından seksen yedisinde bir mobil kriz sağlayıcısı var, sadece bir çok Iowalı bir akıl sağlığı uzmanı sıkıntısı bölgesinde yaşıyor.

Huppert, geri kalan 12 ilçenin – hepsi kırsal – kolluk kuvvetlerine ve acil tıp teknisyenlerine güvendiğini söylemiş oldu.

“Tüm ilk müdahale görevlilerini, bilhassa de kolluk kuvvetlerini uygun şekilde eğitmek için hala uzun bir yolumuz var, bundan dolayı kolluk kuvvetleri bir vaka yerine gelmek ve vaka yerinin kontrolünü ele geçirmek için eğitilmiştir” dedi. “Davranışsal bir sıhhat krizinde olan, bir ihtimal psikotik olan insanoğlu, kimi zaman sesler duyuyorlar, halüsinasyon görüyorlar, değişmiş bir durumdalar. Komutlara itaat etmeye eğilimli değillerdir. İşlerin çoğu zaman ters gittiği yer burasıdır.”

CommUnity Crisis Services tarafınca işletilen doğu-orta Iowa’daki dokuz ilçe için 988 davet merkezindeki yetkililer, mobil kriz ekiplerinin yalnızca danışmanlardan oluşacağını, sadece bir ekip güvenliği için lüzumlu bulunduğunu belirlerse kolluk kuvvetlerinin çağrılabileceğini söylemiş oldu.

CommUnity Crisis Services, işaretlenmemiş araçlarla gelen üç mobil kriz servis sağlayıcısına haizdir.

CommUnity’nin baş işletme görevlisi Adrianne Korbakes, mobil kriz ekiplerinin, akıl sağlığı tedavisi aramanın bir damga taşıyabileceği kırsal topluluklarda mükemmel bir seçenek bulunduğunu söylemiş oldu. Ve 988 ile, “kendi evinizin mahremiyetinden arayabilir, mesajlaşabilir yada söyleşi edebilirsiniz – kimsenin hizmetlere eriştiğinizi bilmesine gerek yok” dedi.

Bu temaslara hazırlanmak için CommUnity, son yedi ayda çalışanlarını neredeyse iki katına çıkardı ve Ocak’ta 88 olan çalışan sayısını Temmuz’da 175’e çıkardı.

Iowa ve Cenup Dakota’daki 988 hazırlıklarına karşın, hiçbir eyaletin yasama organı sistemi uzun solukta finanse etmedi. 2020 Ulusal İntihar Yardım Hattı Belirleme Yasası’nda Kurultay, eyaletlere cep telefonu hizmetine ek ücret ilave ederek 988 harcamayı karşılama yetkisi verdi, sadece bir çok bunu yapmadı.

Akıl Hastalıkları Ulusal İttifakına gore, bakımın sürekliliğine ilişkin çeşitli uygulamalar ve reçeteler içeren 988 yasayı yalnızca 13 eyalet çıkarmıştır.

Iowa’da Huppert, “oldukça fazla bekle ve gör yaklaşımı var” dedi.

İlgili mevzular

Bizlere Ulaşın Bir Öykü Gönderin İpucu