16 Temmuz’da lansmanı meydana getirilen Ulusal İntiharı Önleme Yaşam Hattı 988 hattı, arayanlar için daima, her yerde evrensel bir ruh sağlığı destek aracı olarak tasarlandı.

Sadece ABD Birleşik Devletleri, kriz yardımı kaynaklarının bir parçası ve 988’i arayanların almış olduğu destek düzeyi, posta kodlarına bağlıdır.

Bilhassa kırsal kesimde yaşayanlar, kentsel alanlarda yaşayanlara bakılırsa fazlaca daha yüksek oranda intihar ederek ölmektedir ve ruh sağlığı hizmetlerine erişimde çoğunlukla mesele yaşamaktadır. 988 onları eve yakın bir davet merkezine bağlayabilirken, kişisel kaynaklar fazlaca uzakta olabilir.

Yeni sistemin insanlara 911’e bir alternatif sunması planlanıyor, sadece zihinsel sıhhat krizi yaşayan kırsal alanlardan arayanlara ruh sağlığı uzmanları yerine kolluk kuvvetleri tarafınca hizmet sunulabilir.

Ülke çapında, bir çok kırsal yada kısmen kırsal topluluklarda olmak suretiyle 150 milyondan fazla insan, federal Sıhhat Kaynakları ve Hizmetleri İdaresi tarafınca ruh sağlığı profesyoneli sıkıntısı alanları olarak belirlenen yerlerde yaşıyor.

Bu, topluluklarının nüfusa hizmet etmek için çoğu zaman psikiyatristler olmak suretiyle kafi zihinsel sıhhat sağlayıcılarına haiz olmadığı anlamına gelir.

Biden yönetimi, yeni 988 sistemi için mahalli kriz davet merkezi çalışanının artırılmasına destek olmak için eyaletlere ortalama 105 milyon dolar dağıttı.

Sadece, bir telefon görüşmesinden daha fazlasına gereksinimleri var ise, arayanların güvenilmiş olduğu tutarlı bakımı sağlamak için boşlukları doldurmaktan devletler mesuldür. Ek olarak, federal fonlar bittiğinde 988 davet merkezlerine personel sağlama ve fon sağlama sorumluluğunun çoğunu üstlenirler.

Mevcut 800-273-8255’i yöneten ve 988’e genişleyen federal Madde Bağımlılığı ve Ruh Sağlığı Hizmetleri İdaresi, başarı göstermiş bir program başlatan bir devletin, arayanların konuşacak bir sıhhat uzmanına, bir mobil krize haiz olmasını sağlayacağını söylemiş oldu. Teşhis ve tedavi sunan geçici bir kriz ikametgahı benzer biçimde cevap verecek bir ekip ve gidilecek bir yer.

Federal ajans ek olarak 988’in kolluk kuvvetlerine olan itimatı azaltmayı, akıl sağlığı hizmetlerine erişimi genişletmeyi ve acil servisler üstündeki baskıyı hafifletmeyi amaçlıyor.

Bu hedefler tüm eyaletlerde yada topluluklarda eşit olarak geliştirilemeyebilir.

Bir davet merkezinin gönderecek bir mobil kriz ekibi yoksa, “istikrarınız yok, o süre temel olarak davet merkezinden, ihtiyacınız olan şeyleri karşılayamazlarsa acil servise gidersiniz” dedi Dr. Brian Hepburn, Ulusal Devlet Ruh Sağlığı Programları Direktörleri Birliği’nin yönetici yöneticisi.

Grup, arayan nerede olursa olsun tutarlı hizmetlere duyulan ihtiyacı vurgulayan devletler için model 988 mevzuatı geliştirdi.

Hepburn, yeni davet sisteminin tutarlı olması için “hakkaten tam bir bakım sürekliliğine ihtiyacınız var” dedi.

Sadece 988 piyasaya sürüldüğünde, bir çok eyalet ruh sağlığı hizmetlerindeki boşlukları dolduracak yasalar çıkarmamıştı.

Eyaletler içinde intihar oranının sekizinci en yüksek olduğu Cenup Dakota’da sıhhat yetkilileri, kırsal bölgelerdeki ruh sağlığı krizlerine cevap vermenin zor olacağını söylemiş oldu. Bundan dolayı, yerdeki 988 çağrıya acil müdahalede gönüllü acil sıhhat hizmetleri ve itfaiye personelini dahil etmeyi planlıyorlar.

Cenup Dakotalıların üçte ikisinden fazlası ruh sağlığı uzmanlarının azca olduğu bir bölgede yaşıyor.

Cenup Dakota Toplumsal Hizmetler Bakanlığı Kabine Sekreteri Laurie Gill’e bakılırsa, eyalette acil durumlara şahsen müdahale eden yalnızca bir ustalaşmış mobil kriz ekibi var. Mobil müdahale ekibi, Cenup Dakota’nın en büyük şehri Sioux Falls’ta, eyaletin güneydoğu köşesinde hizmet veriyor.

Eyaletin 988 çağrısını yanıtlayacak olan Cenup Dakota’daki kar amacı gütmeyen Yardım Hattı Merkezi’nin yönetici direktörü Janet Kittams, “Topluluklarımızdan bazılarının sanal mobil kriz ekipleri var” dedi. “Bazı topluluklarımız ortak cevap modellerine haiz. Bazı topluluklarımız direkt polisle cevap verecek. Kısaca eyalette hakkaten birazcık değişiyor. ”

Sioux Falls ek olarak eyaletteki iki kısa vadeli kriz tesisinden birine ev sahipliği yapıyor. Diğeri 300 mil uzakta, Rapid City’de. Cenup Dakota’da ek olarak hastaları değerlendiren ve ayakta tedavi elde eden 11 cemiyet ruh sağlığı merkezi vardır. Bu merkezler ek olarak ruh sağlığı krizlerine cevap vermek için kolluk kuvvetlerini kullanır.

Bir Yardım Hattı Merkezi danışmanı, 988’i arayan bir kişiyi bu merkezlerden birine yönlendirebilir.

Kittams, “Kimi zaman, evet, bir cemiyet akıl sağlığı merkezine gitmek için birkaç saat sürmeniz gerekecek, sadece kimi zaman gitmeyeceksiniz” dedi. “Genel olarak konuşursak, kırsal Cenup Dakota’da yaşayan insanoğlu potansiyel olarak bir kaynağa gitmek zorunda kalacaklarını fazlaca iyi biliyorlar, bundan dolayı bu muhtemelen hayatlarının öteki yönleri için, yalnız ruh sağlığı bakımı için değil, öteki türler için de geçerlidir. bakım yada gerekseme duydukları kaynaklar.”

Yardım Hattı Merkezi, operatörlerinin çağrıların %80’ini bir kriz ekibi görevlendirmeden hallettiğini bildirdi. Sadece, ulusal düzeyde yaşam çizgisini beraber yöneten kar amacı gütmeyen bir müessese olan Vibrant Emotional Health, 988’in faaliyete geçmiş olduğu ilk yılda Cenup Dakota’ya meydana getirilen çağrılarda beş kat artış öngördü. Çağrılardaki herhangi bir artışın kriz ekiplerine olan talebi çoğaltması muhtemeldir.

Vibrant, 988’in ilk senesinde ülke genelinde minimum 2 milyon kişiye daha ulaşacağını söylemiş oldu. Bunların yarısının 911 ve öteki kriz merkezlerinden 988’e ruh sağlığıyla ilgili çağrıları yönlendirmesi planlanıyor.

Ulusal Akıl Hastalıkları İttifakı’nın Iowa bölümünün yönetici direktörü Peggy Huppert, Cenup Dakota’nın derhal yanında Iowa, 988 dönemine daha kuvvetli bir mobil kriz müdahale sistemi ile “en azından kağıt üstünde” girdi. 99 kazasının 87’sinde bir mobil kriz sağlayıcısı var, sadece bir çok Iowalı ruh sağlığı uzmanı sıkıntısı olan bir bölgede yaşıyor.

Huppert, tümü kırsal olan kalan 12 ilçenin kolluk kuvvetlerine ve EMT’lere güvendiğini söylemiş oldu.

“Tüm ilk müdahale ekiplerini, bilhassa de kolluk kuvvetlerini muntazam bir halde eğitmek için hala uzun bir yolumuz var, bundan dolayı kolluk kuvvetleri bir vaka yerine gitmek ve kontrolü ele almak için eğitilmiştir” dedi. “Davranışsal bir sıhhat krizinde olan, kim bilir psikotik olan insanoğlu, kimi zaman sesler duyarlar, halüsinasyonlar görürler, değişmiş bir durumdadırlar. Emirlere uymaları pek ihtimaller içinde değildir. İşlerin çoğu zaman karmaşıklaştığı yer burasıdır.”

Doğu-orta Iowa’da CommUnity Crisis Services tarafınca işletilen dokuz ilçe 988 davet merkezindeki yetkililer, mobil kriz ekiplerinin yalnızca danışmanlardan oluşacağını, sadece bir ekip sizin güvenliğiniz için lüzumlu bulunduğunu belirlerse kolluk kuvvetlerinin aranabileceğini söylemiş oldu.

CommUnity Crisis Services, işaretlenmemiş araçlarla gelen üç mobil kriz servis sağlayıcısına haizdir.

CommUnity operasyonları direktörü Adrianne Korbakes, mobil kriz ekiplerinin akıl sağlığı tedavisi arayışının damgalanma taşıyabileceği kırsal topluluklarda muhteşem bir seçenek bulunduğunu söylemiş oldu. Ve 988 ile “Evinizin mahremiyetinden arayabilir, mesajlaşabilir yada söyleşi edebilirsiniz; kimse hizmetlere eriştiğinizi bilmek zorunda değil”.

Bu temaslara hazırlanmak için CommUnity, Ocak ayında 88 çalışandan Temmuz ayında 175’e çıkarak son yedi ayda çalışanlarını neredeyse ikiye katladı.

Sadece Iowa ve Cenup Dakota’da 988 için meydana getirilen hazırlıklara karşın, eyalet yasama organları sistemi uzun solukta finanse etmedi.

2020 Ulusal İntihar Yardım Hattı Belirleme Yasası’nda Kurultay, devletlere cep telefonu hizmetine bir ek ücret ilave ederek 988 yardım hattının harcamalarını karşılama yetkisi verdi, sadece bir çok bunu yapmadı.

Sadece, Ulusal Akıl Hastalıkları İttifakına bakılırsa, yalnızca 13 eyalet, değişik uygulamalar ve devamlı bakım garantileri ile 988 yasa çıkardı.

Iowa’da Huppert, “bekle ve gör yaklaşımı var” dedi.

İlgili mevzular

Bizlere Ulaşın Bir Öykü Gönderin İpucu