23 yıl süresince, California’daki hususi ambulans endüstrisi, devletin Medicaid kayıtlı kişilerini taşımak için ödediği temel oranda bir artış olmadan gitti. Senenin başlangıcında, eyalet yasama meclisinden, seyahat başına ortalama 110 dolardan 350 dolara kadar olan oranı üç katından fazlaya çıkarmasını istedi. Talep dikkate alınmadı.

Eylül ayında, ABD’nin en büyük ambulans hizmetleri sağlayıcısı olan American Medical Response, Los Angeles County’de acil olmayan nakliyeleri sona erdirmek için “zor bir karar verdiğini” deklare etti ve devleti ülkedeki en düşük Medicaid geri ödeme oranlarından birine haiz olmakla suçladı. 2017’de hususi ana para şirketi KKR’ye 2,4 milyar dolara satış meydana getiren şirket, “Dahası,” dedi, “kamu kurumları şeklinde vergi mükellefi fonları tarafınca sübvanse edilmiyoruz ve hastalarımızın neredeyse %80’i hizmetlerimiz için hiçbir şey yada maliyetin altında ödeme yapmıyor. ”

Yüksek operasyonel maliyetlere de atıfta bulunan şirket, bu alandaki acil olmayan bölümünün 2022’de 3.5 milyon dolar yitirme yolunda bulunduğunu söylemiş oldu.

Medi-Cal olarak malum, eyaletin düşük gelirli insanoğlu için Medicaid programını yöneten California Sıhhat Hizmetleri Departmanı, temel oranın 1999’dan beri artmadığına itiraz etmedi, sadece geri ödemelerin eklentiler yöntemiyle arttığını söylemiş oldu. ek harcamalar ve acil durum yolculukları için ödemeler.

İlk duyurusunda AMR, yalnızca LA County’de acil olmayan hizmetlerin aşamalı olarak kaldırılmasından bahsetti. Sadece şirket, KHN’ye LA County’deki yedi hastaneye ek olarak Orange County’deki beş hastaneye hizmet vermeyi durduracağını söylemiş oldu.

Şu anda AMR’nin ana şirketi olan KKR’ye ilişik Global Medical Response’un hükümet işlerinden görevli başkan yardımcısı Jason Sorrick, AMR’nin önümüzdeki altı ay içinde ayrılacağını ve araçları ve 170 mürettebatın mümkün olduğunca çoğunu temel acil servislerine kaydıracağını söylemiş oldu. .

AMR’nin çekilmesi, yılda 28.000 acil olmayan nakliye yitirilmesine eşittir ve şirketle anlaşmalı hastaneler için bir çıkmaz yaratabilir. LA County, ilçedeki ambulanslar tarafınca sağlanan acil olmayan yolculukların toplam sayısını takip etmediğini, Orange County ise rakamını derhal paylaşamadığını söylemiş oldu.

Ambulanslar tipik olarak 911 çağrılarıyla ilişkilendirilse de, birçoğu sıhhat tesisleri içinde zayıf yada savunmasız hastaları taşımak için kullanılır. Kalça ameliyatından sonrasında bir hastanın rehabilitasyon merkezine gitmesi gerekebilir yada intihar girişiminde bulunan birinin acil servisten psikiyatrik bir tesise taşınması gerekebilir. Tesisler arası ulaşım olarak malum bu tür transferler, hastanelerin yatakları boşaltmasını ve hasta erişimini sürdürmesini sağlar.

AMR’nin çekilmesinin tesirinin nasıl sonuçlanacağı mevzusunda düşünce birliği yok. Devlet, KHN’ye, herhangi birinden haberdar olması durumunda erişim sorunlarını “hedeflenen temelde” gözden geçireceğini ve ele alacağını söylemiş oldu. Hasta savunucuları, bilhassa Medi-Cal’in kapsadığı hastalar üstündeki tesir hakkında netice çıkarmak için oldukça erken bulunduğunu söylemiş oldu. California Ambulans Derneği, şirketlerin personel ve vasıta kıtlığı sebebiyle esasen zayıflamış olduğu endişelerini dile getirdi.

Her ne kadar iki il ve Medi-Cal nüfusuna hizmet eden sigortacılar AMR’nin kararıyla ilgili acil endişelerini dile getirmeseler de, bazı hastaneler kayıpla başa çıkmakta güçlük çekebilir.

Cenup Kaliforniya Hastaneler Birliği’nin iletişimden görevli kıdemli başkan yardımcısı Adam Blackstone, “Bu hizmetlerin durdurulması, hastanelerin varıştan taburcu olmaya kadar olan hasta akışını verimli bir halde yönetme becerisini kuşkusuz etkileyecektir” dedi.

AMR, çekilmesinin ilk olarak Kaliforniya da dahil olmak suretiyle birçok eyalette etkinlik gösteren bir Katolik sıhhat sistemi olan Providence’ı etkileyeceğini söylemiş oldu. Yorum isteğine cevap vermedi.

AMR şimdi çıkışını bir iş anlaşmazlığından kaçınmaya da bağlıyor. Sorrick, Medi-Cal’in oranları sebebiyle AMR’nin hem acil hem de acil olmayan ambulansları çalıştıramadığını ve bırakım tehdidinde bulunan sendikalı acil durum mensubunun ücretlerini artıramadığını söylemiş oldu. Bundan dolayı, sendikalı olmayan düşük öncelikli acil olmayan bölümünü kapattı. Tasarrufları acil durum mensubunun ücretlerini çoğaltmak için kullanmayı planladı.

Bir EMT ve LA County’deki AMR acil servisleri için 350 EMT ve sıhhat görevlisini temsil eden Internasyonal EMT ve Paramedikler Mahalli 77 Birliği başkanı Michael Diaz, AMR’nin duyurusunun sendikanın daha yüksek ücretleri protesto etmek için yürüyüş yapmayı organize ettiği günden bigün ilkin geldiğini doğruladı. .

Ulusal birliği, Kaliforniya yasama meclisinde daha yüksek oranlar için lobi yapmak için sektöre katılan Diaz, AMR’nin duyurusunun politik olarak da motive edilmiş olabileceğini söylemiş oldu. “Bildiri gönderiyorlar,” dedi.

Şimdiye kadar, seçilmiş yetkililerin çekilmeyi fark edip etmedikleri belli değil. Yasama bütçe komisyonlarının liderleri yorum yapmayı reddetti yada sorulara cevap vermedi.

Sıhhat Hizmetleri Departmanından alınan verilere bakılırsa, 2021-22 mali senesinde tüm tıbbi ulaşım hizmetlerine Medi-Cal harcanması ortalama 975 milyon dolar oldu.

Departman, Medi-Cal’in sigortacılarının kafi bir tıbbi ulaşım sağlayıcı ağının sürdürülmesinden nihai olarak görevli bulunduğunu ve sigortacıların taban oranın üstünde ödeme yapmasına izin verildiğini kaydetti. Ambulans endüstrisi, sigortacıların daha çok ödeme yapmasının ender bulunduğunu söylemiş oldu.

California Ambulans Derneği başkanı Jimmy Pierson, öteki ambulans şirketlerinin çoğu zaman bir pazardan çıktığında boşluğu aldığını söylemiş oldu. Sadece, yeni ambulanslar için iki senelik beklemeler de dahil olmak suretiyle benzeri görülmemiş işgücü ve arz kıtlığı ve artan Medi-Cal kayıt ve enflasyonu sebebiyle, rakiplerin bu sefer AMR’nin tüm acil olmayan ambulans yolculuklarını karşılayamayacağı mevzusunda uyardı. Yakın tarihindeki bir ulusal anket, EMT’lerin senelik %36 oranında geri döndüğünü buldu.

“İş gücü sıkıntısı içinde 170 çalışanı iyi mi bulacaksınız?” diye sordu. “Bu ambulansları iyi mi bulacaksınız?”

Ambulans şirketleri, pandemi esnasında düşük ücretler, tükenmişlik ve EMT okullarının kapanmasının kalıcı tesirleri sebebiyle işe alma ve elde tutmanın hırpalandığını ve düşük Medi-Cal geri ödemelerinin EMT’lerin rekabetçi maaşlarını ödemeyi zorlaştırdığını söylemiş oldu.

Pierson, eyaletteki öteki birkaç firmanın esasen hizmetleri kapattığını yada küçülttüğünü ekledi. 2016 senesinde AMR, Central Valley’de Medi-Cal sakinlerinin en yüksek paylarından birine haiz bir bölge olan Tulare County’deki acil durum ve acil durum hizmetlerini sonlandırdı.

Sorrick, AMR’nin hacmi absorbe etmek için kafi sayıda firmanın acil olmayan nakliye sağladığına inandığını söylemiş oldu.

Los Angeles İlçe Ambulans Derneği başkanı Chad Druten, ilçede bir çok ufak ila orta ölçekli ve acil olmayan nakliyelere odaklanan ortalama 35 şirket tarafınca işletilen ortalama 1.200 lisanslı hususi ambulans bulunduğunu söylemiş oldu. AMR dahil olmak suretiyle birkaç büyük şirket acil aramaları kapsar.

LA County’de AmbuServe Ambulans Hizmetinin sahibi olan Melissa Harris, AMR sözleşmelerinin ufak bölümleri için rekabet etmeyi planladığını ve daha azca Medi-Cal hastası olanlara odaklandığını söylemiş oldu. Harris, Medi-Cal kapsamındaki her nakilde para kaybettiğini ve yeni ambulansları kolayca satın alıp çalıştıramadığını söylemiş oldu. Herhangi bir sözleşme kazanırsa, muhtemelen Medi-Cal hastalarının en yüksek bölümlerine hizmet eden mevcut sözleşmelerini “takas etmesi” gerekecektir.

Harris, bunun sonuçlarının en oldukça yetersiz hizmet alan hastaları vuracağını söylemiş oldu.

Bu öykü, California Health Care Foundation’ın editoryal olarak bağımsız bir hizmeti olan California Healthline’ı gösteren KHN tarafınca hazırlanmıştır.

İlgili mevzular

Bizlere Ulaşın Bir Öykü Gönderin İpucu