Seçmenlerin yarısı, Yüksek Mahkeme’nin anayasal kürtaj hakkını ortadan kaldırma kararının, onları gelecek ay yapılacak ara seçimlerde sandık başına gitmek için daha motive hale getirdiğini söylüyor.

KFF’nin (Kaiser Aile Vakfı) yeni bir anketine bakılırsa, Demokratlar ve kürtajın yasak olduğu eyaletlerde yaşayanlar içinde coşku daha da büyük.

Anket ek olarak, Demokratlar yada Cumhuriyetçiler olsun, seçmenlerin çoğunun saldırı yada ensest durumlarında kürtajın yasaklanması gerektiğine inanmadıklarını ve kürtaj sağlayıcıları ve kürtaj icra eden hanımefendilere ceza veren yasaları desteklemediklerini gösterdi.

KFF’nin sıhhat hizmetlerine ilişkin periyodik kamuoyu araştırmasında Eylül ayının sonunda toplanan sonuçlar, Teksas, Missouri ve Kentucky benzer biçimde kırmızı eyaletlerin yapmış olduğu benzer biçimde Cumhuriyetçi seçmenlerin çoğunluğunun bile neredeyse tüm kürtajların yasaklanmasını reddettiğini ortaya koyuyor.

Sadece, bu kadar katı düzenlemelere haiz eyaletler, şimdiye kadar annenin yaşamını kurtarmak için kürtaja izin verdi.

Demokratlar şu anda Meclis ve Senato’yu dar bir farkla denetim ederken ve birkaç yakın seçim devam ederken, Kurultay’nin kontrolü her zamankinden daha çok seçmen katılımına bağlı olabilir.

Ve seçmenlerin adayları tek bir mevzuya bakılırsa seçme olasılığı daha düşük olsa da, mühim bir mevzu onları oy kullanmaya yöneltebilir.

KFF anketi, hem Demokratlar hem de Cumhuriyetçiler olmak suretiyle seçmenlerin yarısından fazlasının, bu seçimde öncekilere bakılırsa daha çok oy kullanmaya eğilimli olduklarını söyleyerek, hiçbir partinin kayda kıymet bir “motivasyon avantajına” haiz olmadığını gösterdi.

Kendilerini bağımsız duyuru eden seçmenler, önceki yıllara bakılırsa daha azca oy kullanmaya istekli olduklarını söylemiş oldu.

Fark sebeplerdeydi. Oy vermek için en heyecanlı olduklarını söyleyen seçmenlerden Demokratlar için en mühim problem kürtaj, Cumhuriyetçiler için ise iktisat ve enflasyon oldu.

Bağımsızlar kürtaj ve iktisat içinde eşit olarak bölündü. Bağımsızların %49’u ve Cumhuriyetçilerin %32’sine kıyasla, 10 Demokrattan ortalama yedisi Yüksek Mahkeme sonucuna oy vermeye eğilimli olduklarını söylemiş oldu.

Üreme çağındaki hanımefendilerin %44’ü bu yıl oy kullanma mevzusunda daha motive olduklarını belirtti: neredeyse her 10 hanımdan altısı gerekçelerini Mahkeme’nin sonucuna ve her 10 hanımdan beşinden fazlası kendi eyaletlerindeki kürtaj yasalarına bağladı.

Kati kürtaj yasağı olan eyaletlerde yaşayan seçmenlerin %51’i, bu yasaların kendilerini oy kullanmaya motive ettiğini ve birkaç Cumhuriyetçi eyalette daha yüksek Demokratik seçmen iştirakı olasılığını öne sürdüğünü söylemiş oldu.

Anket, tüm seçmenlerin %76’sının, mahkemenin Roe vs. Wade’i devirme kararıyla kürtaja erişimi destekleyen adaylara oy vermeyi planladığını gösterdi.

Sonuçlar hem de kuvvetli bir düşünce birliği bulunduğunu da gösterdi: Ulusal düzeyde her 10 seçmenden sekizinden fazlası saldırı yada ensest durumlarında kürtajı yasaklayan yasalara karşı çıkıyor, tıpkı kürtaj yasaklarının daha katı olduğu eyaletlerde yaşayan 10 seçmenden sekizinden fazlasının ve sekizden fazla seçmenin yapmış olduğu benzer biçimde. prosedürü sakınan eyaletlerde yaşayan 10 seçmen.

Cumhuriyetçi seçmenlerin yüzde 70’i mahkemenin kararını onaylasa da, Cumhuriyetçilerin bir çok ek olarak kürtajı her durumda yasaklayan yada kürtaj yaptırmayı yada yaptırmayı kabahat sayan yasalara karşı olduklarını söylemiş oldu.

Her 10 Cumhuriyetçi seçmenden yedisi saldırı yada ensest vakalarında kürtajın yasaklanmasına karşı çıkıyor. Cumhuriyetçilerin yüzde 64’ü hanımefendilerin kürtaj yapmasını kabahat sayan yasaları reddederken, yüzde 51’i bir doktorun kürtaj yapmasını kabahat icra eden yasaları reddediyor.

Cumhuriyetçilerin üçte biri, çeşitli eyaletlerde altı haftalık kürtaj yasaklarının temeli haline gelen, tipik olarak bir kadının son tane döngüsünden ortalama altı hafta sonrasında, fetal kalp aktivitesi tespit edildiğinde kürtajı yasaklamayı reddediyor.

KFF anketinde ek olarak seçmenlere, Demokratik Kontrollü Kurultay tarafınca Ağustos ayında geçirilen dönüm noktası niteliğindeki Enflasyon Azaltma Yasası kapsamında Medicare’de meydana getirilen değişimler hakkında sorular sordu.

Amerikalıların ortalama üçte biri yada daha azı, Uygun Bakım Yasası (ACA) tarafınca kurulan pazarlarda sıhhat sigortası satın alanlar için genişletilmiş mali sübvansiyonlar içeren ve ödeme yapmak zorunda olan Medicare yararlanıcıları için reçeteli ilaçları sınırlayan yasanın sıhhat hükümlerinin farkındadır. cepten tutum etmek, insülin maliyetlerini sınırlamak ve federal hükümetin Medicare yararlanıcıları için bazı reçeteli ilaçların fiyatını görüşme etmesine izin vermek.

Anket, birincil Medicare yararlanıcıları olarak en fazla kazanan 65 yaş ve üstü Amerikalıların, sıhhat hizmetleri maliyetleri için yasadaki değişimleri destekleyen adaylara oy verme olasılığının daha yüksek bulunduğunu gösterdi.

Çevrimiçi ve telefonla meydana getirilen anket, 15-26 Eylül tarihleri ​​içinde 1.534 yetişkinden oluşan bir örneklemle gerçekleştirildi. Örnekleme hatası marjı, tüm örnek için artı yada eksi yüzde 3’tür, sadece alt gruplar içinde örnekleme hatası daha büyük olabilir.

İlgili mevzular

Bizlere Ulaşın Bir Öykü Gönderin İpucu