California eyaleti Senatörü Susan Talamantes Eggman, geçen yıl Vali Gavin Newsom’un imzalı ruh sağlığı hizmetleri yasasının atlatılmasında etkili olan bir Stockton Demokratı, Senato’nun etkili sıhhat komitesine liderlik etmek suretiyle atandı; bu değişim, zihinsel genişlemeye daha acil bir odaklanma vaat ediyor. sıhhat hizmetleri ve evsiz insanları barınma ve tedaviye taşımak.

Lisanslı bir toplumsal hizmet uzmanı olan Eggman, ailelerin, klinisyenlerin, ilk müdahale ekiplerinin ve diğerlerinin, tedavi edilmeyen psikotik bozukluklar ve madde kullanımı sebebiyle hayatları raydan çıkan insanoğlu için devlet tarafınca finanse edilen tedavi ve hizmetleri mecburi kılmak için bir hakime dilekçe vermesine müsaade eden yeni yasanın ortak yazarıdır. . Kaliforniya’da evsiz yaşayan yada tedavi edilmeyen akıl hastalığı sebebiyle hapsedilme riskiyle karşı karşıya olan on binlerce kişiye hitap etmek için kuvvetli yeni bir vasıta olarak Cemiyet Yardımı, Kurtarma ve Güçlendirme Yasasını yada CARE Mahkemesini öneren Newsom için bir zaferdi. bağımlılık. Önlem, insanların kendi adlarına karar verme hakkının elinden alınmasından kaygı duyan engelli ve insan hakları gruplarının sert muhalefetiyle karşılaştı.

Eggman, randevudan ilkin KHN ile yapmış olduğu röportajda, “Her gün ölen insanların gerçek örneklerini görüyoruz ve hakları açıkken ölüyorlar” dedi. “Bence birazcık geri çekilip daha geniş halk sağlığı sorununa bakmamız gerekiyor. İğnelerin çevresinde yaşamak ya da otoyolların altında oyan insanoğlu olması hepimiz için bir çekince.”

Senato Pro Tem Toni Atkins, Eggman’ın Perşembe akşamı atandığını duyurdu. Eggman, beş yıl başkanlık yaptıktan sonrasında geçen yıl görevden alınan Dr. Richard Pan’ın yerini aldı. Bir çocuk doktoru olan Pan, eyaletin covid-19 salgınına tepkisine öncelik vermiş ve eyaletin çocukluk çağı aşılama yasalarını sıkılaştıran yasaları savunmuştu. Bu hareketleri, rakiplerinin sataşmalarına ve fizyolojik tehditlerine maruz kalmasına karşın onu halk sağlığı savunucuları içinde bir kahraman yapmış oldu.

Liderlik değişikliğinin, eyaletin en sıkıntılı ve sıkıntılı iki sorununa odaklanan Demokratik bir sıhhat gündemiyle aynı zamana denk gelmesi planlanıyor: evsizlik ve akıl hastalığı. Federal verilere bakılırsa California, ülkedeki evsiz nüfusun %30’unu oluştururken, ABD nüfusunun %12’sini oluşturuyor. Yakın tarihindeki bir Stanford araştırması, 2020’de Los Angeles County’deki evsiz yetişkinlerin ortalama %25’inin şizofreni benzer biçimde ciddi bir akıl hastalığına ve %27’sinin uzun soluklu madde kullanım bozukluğuna haiz bulunduğunu tahmin ediyor.

Eggman, Meclis Sıhhat Komitesi başkanı olarak geri dönen bir Santa Rosa Demokratı olan Meclis üyesi Jim Wood ile beraber çalışacak. Başkanlar değişik öncelikler belirlese de, faturaları valinin masasına getirmek için ortaklık yapmaları gerekiyor.

Eggman, California’nın sıhhat harcamalarını kısmaya zorlayabilecek tahmini 24 milyar dolarlık bir bütçe açığıyla boğuştuğu bu sırada dümene geçer. Sonoma Eyalet Üniversitesi politika bilimi kısmı başkanı David McCuan, daha sıkı finansal görünümün, politikacıların evrensel sıhhat hizmeti kapsamı benzer biçimde büyük “moonshot” fikirlerden seçmenlerin eyaletin evsizlik krizinde ilerleme kaydettiğini göstermeye kaymasına niçin bulunduğunu söylemiş oldu. Kaliforniya Kamu Politikası Enstitüsü tarafınca kısa sürede eyalet çapında meydana getirilen bir ankete bakılırsa, olası 10 seçmenden yedisi evsizliği büyük bir mesele olarak gösteriyor.

61 yaşındaki Eggman, 2020’de Senato’ya seçilmeden ilkin eyalet Meclisinde sekiz yıl vazife yapmış oldu. 2015’te, belirli koşulları karşılayan ölümcül hastaların ölmekte olan ilaçlardan yardım almasına müsaade eden Kaliforniya’nın Yaşam Sonu Seçeneği Yasasını yazdı. doktorları. Akıl sağlığı üstüne geçmişteki emekleri içinde ayakta tedavi yada konservatuarlık için uygunluk kurallarını değişiklik yapmak ve cemiyet kliniklerinin ruh sağlığı hizmetleri için devlete satmaca kesmesini kolaylaştırmaya çalışmak yer alıyordu.

Gelecek planlarını açıklamadı, sadece vali yardımcısı için bir kampanya hesabında ortalama 70.000 doları ve “Kaliforniya’nın akıl sağlığı sistemini onarmak” için bir oy pusulasında 175.000 doları var.

Eggman, CARE Mahkemesi girişiminin uygar haklar ve halk sağlığı içinde bir denge kurmaya çalıştığını söylemiş oldu. İnsanların bakım için ihtiyaç duyulan minimum kısıtlayıcı ortamda olması gerektiğine inandığını, sadece birisi kendileri yada cemiyet için çekince oluşturduğunda, onları iradeleri haricinde tutma seçeneğinin olması icap ettiğini söylemiş oldu. Ekim ayında gösterilen bir Berkeley Devlet Araştırmaları Enstitüsü anketi, kayıtlı seçmenlerin %76’sının yasa hakkında pozitif yönde bir görüşe haiz bulunduğunu ortaya koydu.

Tasarıyı Eggman ile beraber kaleme alan Senatör Thomas Umberg (D-Santa Ana), davranışsal sıhhat alanındaki uzmanlığına ve milletvekillerine planın mekaniğini açıklamaya olan bağlılığına saygınlık etti. Umberg, “Bunun üstüne bir çehre koymaya hakikaten destek bulunduğunu düşünüyorum,” dedi.

Sadece süratli sonuçlar göstermek zor olacaktır. Tedbir aşamalı olarak uygulanacak ve ilk yedi ilçe – Glenn, Orange, Riverside, San Diego, San Francisco, Stanislaus ve Tuolumne – çabalarını Ekim ayında başlatacak. Kalan 51 ilçe 2024’te piyasaya sürülecek.

Eyalet hükümetleri, planda yer edinen tedavi ve barınma harcamalarını karşılamak için istikrarlı ve kafi bir fon akışı mevzusunda endişelerini sürdürüyor.

California’daki yasama işlerinden görevli genel müdür yardımcısı Jacqueline Wong-Hernandez, Kaliforniya’nın mahalli CARE Mahkemeleri kurması için ilçelere başlangıç ​​parası olarak 57 milyon dolar ayırdığını, sadece eyaletin ilçeleri çalışır durumda tutmak için ne kadar para akacağını belirtmediğini söylemiş oldu. Kaliforniya Eyaleti İller Birliği.

Robin Kennedy, Eggman’ın Meclis’e seçilmeden ilkin toplumsal hizmet öğrettiği Sacramento Eyaletinde emekli bir toplumsal hizmet profesörüdür. Kennedy, Eggman’ı verilerin yönlendirdiği biri, bakıcıların gereksinimlerine uyum elde eden bir dinleyici ve zor şeyler hayata geçirmeye istekli bir önder olarak tanımladı. İkisi birbirini Eggman’ın 2002’de öğretmenliğe başlamasından beri tanıyor.

Kennedy, “Çoğumuz, öğretim üyesi olduğumuzda, yalnız araştırmamızı yapmak ve öğretmek istiyoruz,” dedi. “Susan yalnız iki ya da üç senedir oradaydı ve liderlik rolleri alıyordu.”

Eggman’ın ruh sağlığını bireysel bir endişeden ziyade bir cemiyet problemi olarak görme vizyonunun tartışmalı bulunduğunu, sadece sert konuşmalar hayata geçirmeye ve tüm tarafları dinlemeye istekli bulunduğunu söylemiş oldu. Ek olarak Kennedy, “Newsom’un yapmasını söylediği şeyi öylece yapmayacağını” ekledi.

Eggman ve Wood’un, Newsom yönetiminin California’nın düşük gelirli sakinler için Medicaid programı Medi-Cal’ın kapsamlı revizyonu olan CalAIM’in nezaretini sağlaması planlanıyor. Çaba, toplumsal programlara para akıtarak ve hastaları acil servisler, hapishaneler, bakım evleri ve akıl sağlığı kriz merkezleri benzer biçimde maliyetli kurumlardan uzak tutarak hasta sağlığını iyileştirmeyi amaçlayan milyarlarca dolarlık bir deneydir. Wood, CalAIM girişimini iyileştirmek ve maliyetleri artırdığına inanılmış olduğu sıhhat sektöründeki konsolidasyonu seyretmek için fırsatlar olduğuna inandığını söylemiş oldu.

Eggman, sıhhat sektöründeki iş gücü eksikliklerinden de kaygı duyduğunu ve geçen yıl sektör ile emek içinde meydana getirilen müzakerelerin başarısız olmasının arkasından hastane çalışanları için daha yüksek bir asgari ücretle ilgili bir konuşmayı yeniden gözden geçirmeye istekli olacağını söylemiş oldu.

Sadece görevden alınmasına yalnızca iki yıl kala Eggman, merceğinin kendi uzmanlık alanına odaklanacağını söylemiş oldu: Kaliforniya’da davranışsal sıhhat hizmetlerini iyileştirmek.

“Son birkaç yılımda,” dedi, “deneyimlerimin nerede olduğuna odaklanmak isterim.”

Bu öykü, California Health Care Foundation’ın editoryal olarak bağımsız bir hizmeti olan California Healthline’ı gösteren KHN tarafınca hazırlanmıştır.

İlgili mevzular

Bizlere Ulaşın Bir Öykü Gönderin İpucu