ATLANTA — Bu senenin başlarında, Hastalık Denetim ve Önleme Merkezlerindeki üst düzey liderlik çok önemli bir göreve başladı: son aşama uzmanlaşmış, bilimsel niteliği olan odaklı bilimsel araştırmalarıyla malum genişleyen, labirenti çağrıştıran organizasyonu, dünyanın önde gelen ülkelerine hizmet etmeye hazır şık, esnek bir halk sağlığı müdahale kurumuna dönüştürmek. Amerikan halkı. Bu, CDC’nin covid-19’a cevap verirken yapmış olduğu hataları yine etmesini engelleme girişimidir.

Sadece ajans gazileri, halk sağlığı yetkilileri ve işyeri organizasyonu uzmanları, mevcut işyeri yapısının bu hedefin önünde büyük bir engel olabileceğini söylemiş oldu. Kendisinden önceki yöneticiler benzer biçimde, ajans başkanı Dr. Rochelle Walensky de CDC’nin Atlanta’daki merkezinden uzakta mühim bir süre harcıyor. Ajans ek olarak, bilim adamlarının çoğunun uzakta kalmasına müsaade eden bir işyeri esneklik programını da benimsedi.

KHN’nin Data Edinme Özgürlüğü Yasası talebiyle elde etmiş olduğu verilere nazaran, Ekim ayı itibarıyla CDC’nin 12.892 tam zamanlı çalışanından 10.020’sinin – tam zamanlı işgücünün %78’i – dönemin tamamında yada bir kısmında uzaktan çalışmasına izin verildi.

Uzmanlar, karşı karşıya emek harcama eksikliğinin, üst düzey liderliğin, ajansın pandemi sırasındaki başarısızlıklarından sonrasında – başarısız bir kontrol sunumu, kafa karıştırıcı güvenlik rehberliği, bilimsel araştırmanın yavaş yayınlanması ve halkın itimatını yitirmek.

Ek olarak gezi ederken sık sık uzaktan çalışan Walensky’nin bu değişikliği uzaktan sağlayıp sağlayamayacağını ve sanal bir iş gücünün bulaşıcı hastalıklarla mücadelede karşı karşıya beraber çalışan bir işgücünden daha çok güçlük yaşayıp yaşamayacağını da merak ettiler.

Stanford’da yönetim bilimi ve mühendisliği profesörü olan Pamela Hinds, “Hakikaten kuvvetli yeni bir liderin yapacağı şeylerden biri, görünür olmaları, koridorlarda yürümeleri ve açık kapıya haiz olmalarıdır” dedi. Üniversite. “Orada kimse yokken bunu başarmak oldukça daha zor.”

CDC’yi reforme etme çabasının anahtarı, kurumun öteki kurumlarla iyi mi etkileşim kurduğundan araştırmalarını iyi mi paylaştığına kadar tüm çalışmalarının merkezinde yer aldığını söylediği kurumsal kültürünü değiştirmektir. Walensky, CDC’nin acil durumlar karşısında daha süratli ve çevik olması ve hem içeride hem de halkla daha yazışma halinde olması icap ettiğini söylemiş oldu.

CDC’de kırk senedir çalışan Dr. Stephen Cochi, esnek, duyarlı ve işbirlikçi bir kültürün oldukça uzun süre ilkin gelişmediğini söylemiş oldu – kurumun H1N1 grip salgını ve Zika virüsü salgını benzer biçimde krizleri ele almış olduğu Obama yönetimi esnasında. bu yıl emekli olmadan ilkin. “Bu kültürü mümkün olduğunca eski haline getirmek için gösterilen her çabayı görmek isterim, bundan dolayı CDC bunu başaramazsa potansiyel olarak mükemmelliğinin bir kısmını kaybedecek” dedi.

Büyük seviyede uzaktan çalışan bir işgücüne geçiş ve hızla büyüyen bir siyaset benzer biçimde değişikliklerin, ajansta geçirdiği sonraki yıllarda “herhangi bir şeyi bitirmeyi neredeyse olanaksız hale getirdiğini” söylemiş oldu.

Cornell Üniversitesi Sanayi ve Emek harcama İlişkileri Okulu’nda profesör olan Chris Collins, kurumsal kültürün “işin iyi mi yapıldığına dair yazılı olmayan kuralları” içerdiğini ve bunların uzaktan emek harcama ortamında öğrenilmesinin zor bulunduğunu söylemiş oldu.

Collins, büyük seviyede uzak bir işyerinin çalışanlar içinde daha zayıf toplumsal bağlantılara yol açabileceğini ve bunun da sonunda kurumun değerlerinin daha azca anlaşılmasına ve bunlara yatırım yapılmasına yol açabileceğini söylemiş oldu. Kişisel etkileşim kaybı da yeniliği baskılayabilir. “Yeni ve mükemmel fikirlerin, fikirleri birbiriyle karşılaştıran insanlardan geldiğine inanıyorsanız, bunun mümkün olduğunca sık gerçekleştiği bir ortam yaratmaya çalışmak istersiniz” dedi.

CDC’nin politikasını özetleyen ve son olarak Nisan ayında güncellenen bir belge, uzaktan çalışmanın personel alımına ve elde tutulmasına, çalışanları mutlu etmeye ve kiralık ofis alanı maliyetini düşürmeye destek olabileceğini söylüyor. ABD Personel Yönetimi Ofisi’nin federal hükümet genelindeki kurumları, covid-19 salgını esnasında faydalarını göz önünde bulundurarak personel için uzaktan emek harcama seçeneklerini değerlendirmeye teşvik eden güncellenmiş rehberliğini takip etti.

2020’nin başlarından itibaren, FDA ve Ulusal Sıhhat Enstitülerinin işgücünün bir çok uzaktan çalışıyordu. Bugün NIH çoğunlukla ofise geri döndü, sadece FDA, çalışanlarının çoğunun mümkün olduğunda uzaktan çalışmaya devam ettiğini söylemiş oldu. Ve Beyaz Saray COVID-19 Vazife Gücü, pandeminin ilk günlerinde bir araya toplanıp karşı karşıya basın toplantıları düzenlerken, brifingleri büyük seviyede uzak etkinlikler haline geldi.

Gene de Walensky, son zamanlarda, CDC’yi dağınık bir kadroyla tekrardan oluşturma kabiliyetini sorgulayan milletvekillerinin işgücü esnekliği politikası hakkında keskin şüphecilikle karşı karşıya kaldı.

Eylül ayındaki bir kurultay oturumunda, ABD Senatörü Bill Cassidy (R-La.), eski bir CDC direktörü vekilinin The New York Times’a yapmış olduğu açıklamalardan alıntı yapmış oldu: “’İnsanlar kültür değişimini iyi mi motive edip esin verdiğinizi bilmiyorum. beraber değiller.”

Walensky, “CDC’deki insanoğlu iyi çalışıyor, oldukça çalışıyorlar ve Atlanta’da yerinde olmaları gerekmiyor,” diye cevap verdi. “Aslen bir çok süre saha haricinde daha üretkenler.”

Walensky, ajans mensubu dağıtımlarının yaygın bulunduğunu ve evden çalışamayan birçok laboratuvar çalışanının CDC ofislerine rapor verdiğini ekledi.

Ajansa liderlik etmek de geleneksel bir ofis işi değildir.

“CDC direktörünün görevi, tarihsel olarak dünya genelinde mühim oranda resmi seyahati içermiştir; CDC sözcüsü Jason McDonald yapmış olduğu açıklamada, yönetmenin mobil olmasını ve her yerden çalışabilmesini gerektiriyor. Dr. Walensky, zamanını ülke çapındaki CDC mahalli siteleri, Washington, DC, eyalet sıhhat departmanları ve CDC’nin 60 ülkede varlığının olduğu internasyonal bölgeler içinde bölüştürüyor.

KHN, uzaktan çalışan birden fazla CDC çalışanıyla konuştu. İş güvenliğiyle ilgili endişeler sebebiyle kayıtlarda konuşmayı reddettiler.

Uzaktan emek harcama politikasının işleri üstünde hiçbir tesiri olmadığını söylediler, sadece karşı karşıya etkileşim fırsatlarının azalmasının bazı CDC mensubunun yöneticilerine, meslektaşlarına ve kurumun misyonuna daha azca bağlı hissetmelerine niçin olabileceğini kabul ettiler.

Stanford profesörü Hinds, kişisel bağlantı eksikliğinin itimat eksikliğine yol açabileceğini ve bunun da mühim konuşmaların gerçekleşmesini engelleyebileceğini söylemiş oldu. “Birisiyle karşı karşıya oturup onları birazcık daha iyi tanıdığımızda açık olmaya, zor sorular sormaya, sorunları gündeme getirmeye oldukça daha istekli oluyoruz” dedi.

Hinds, uzaktan emek harcama ortamının, bir kurum içinde deneyimi olmayan yeni gelen bir liderin tuhaflıklarını hakkaten anlamasını da zorlaştırdığını söylemiş oldu. Walensky dışarıdan işe alındı ​​ve CDC direktörü olarak atanmadan ilkin Massachusetts General Hospital’da çalıştı. Hinds, yeni bir patronla bir kurum hakkında informasyon edinmelerine destek olacak bir video yada telefon görüşmesi için süre ayırmanın, onlara koridorda yada kahve otomobilinde rastlamakla karşılaştırıldığında “büyük bir engel” bulunduğunu söylemiş oldu.

Dr. Anne Schuchat, CDC’de çalmış olduğu ilk günlerde, iş dostlarıyla gayri resmi etkileşimlerden hoşlandığını ve bu tür programlanmamış zamanı yaratıcı ve üretken olarak nitelendirdiğini söylemiş oldu. Schuchat, “Gayri resmi mentorluğa ve görünürlüğe, kim bilir kimin savaşım ettiğine, kimin desteğe ihtiyacı olduğuna dair daha çok duyarlılığa haiz olmadığınızda bazı şeyleri kaybettiğinizi düşünüyorum” dedi.

2021 yazında emekli olmadan ilkin, iki yönetmen vekili görevi de dahil olmak suretiyle ajansta otuz yıldan fazla süre geçirdi. Ayrılışı, başka bir üst düzey CDC yetkilisi olan Dr. Nancy Messonnier’in ayrılışının derhal peşinden geldi.

Schuchat, pandemiden ilkin ofis alanı eksikliği sebebiyle CDC’de uzaktan yarı zamanlı çalışmanın teşvik edildiğini söylemiş oldu. Ajansın kültürüne ihtimaller içinde maliyetine karşın, birçok çalışanın uzaktan çalışırken hakkaten daha üretken bulunduğunu hayal ettiğini söylemiş oldu.

Son yıllarda birçok insan, covid-19 müdahalesinden tükenmiş olarak ABD halk sağlığı iş gücünden firar etti. Halk sağlığı uzmanları, kabiliyeti elde tutmanın, bilhassa rekabetçi maaşlar sunmanın zor olduğu durumlarda, uzaktan emek harcama benzer biçimde avantajlar sunmayı ve çalışanları bir kurumun misyonuna inandırmayı gerektirdiğini söylüyor.

Sadece uzmanlar, karşı karşıya etkileşimlerin bir kuruluşta kuvvetli bağlılıklara ve yatırımlara yol açabileceğini ve bunun da daha iyi elde tutma anlamına gelebileceğini söylüyor.

Temmuz 2021’den bu yana Connecticut Halk Sağlığı Departmanına başkanlık eden Dr. Manisha Juthani, “Çoğu zaman işlerinin mühim bulunduğunu ve kendilerine kıymet verildiğini sezmek istiyorlar” dedi. “Ve işyeri buna birazcık daha çok izin veriyor. bilgisayar başlangıcında oturmaktan daha fazlası.”

Walensky, CDC’nin kültürünü metodik ve bilimsel niteliği olan olandan süratli eyleme odaklanan bir kültüre dönüştürmenin kolay olamayacağını söylemiş oldu. Öteki uzmanlar pivot ihtiyacı mevzusunda aynı fikir.

Amerikan Halk Sağlığı Derneği’nin yönetici direktörü Dr. Georges Benjamin, “Bir acil durum müdahale kuruluşu olmaktansa, bir şeyleri araştıran ve sonrasında kendi tatlı zamanlarında cevap veren bir kurum olma eğilimindeler” dedi.

Bu kültürü elden geçirmek, tüm Amerikalıların halk sağlığını korumakla görevli teşkilat için büyük risklerle beraber büyük bir güçlük olacak. Benjamin, personel uzaktan çalışmasa bile CDC’nin muhtemelen salgın tökezleyeceğini söylemiş oldu. Sadece bu hatalarla yüzleşmek ve gelecekte bunların olmasını önlemek için teşkilatı tekrardan inşa etmek, daha çok insan karşı karşıya beraber çalışıyorsa daha kolay ve daha sürdürülebilir olabilir dedi.

“Beraber değilseniz iyi mi bir kültürün parçası olmuş olursunuz, iyi mi bütünsel bir organizasyonun parçası olmuş olursunuz?” dedi. “Geri dönmemelerinden rahatsız olmasam da tavsiyem, olabildiğince acele oraya gitmeleri.”

KHN (Kaiser Health News), sıhhat sorunları hakkında derinlemesine gazetecilik üreten ulusal bir haber odasıdır. Siyaset Analizi ve Anket ile beraber KHN, KFF’deki (Kaiser Aile Vakfı) üç ana işletim programından biridir. KFF, ulusa sıhhat sorunları hakkında informasyon elde eden, bağışlanmış, kar amacı gütmeyen bir kuruluştur.

İÇERİĞİMİZİ KULLANIN

Bu öykü ücretsiz bir şekilde tekrardan yayınlanabilir (ayrıntılar).