Bir zamanlar esas olarak kar amacı gütmeyen kuruluşlar tarafınca sağlanan darülaceze bakımı, son on yılda, ülke çapındaki darülacezelerin üçte ikisinden fazlasının şu anda kar amacı gütmeyen kuruluşlar olarak etkinlik göstermesiyle dikkate kıymet bir değişiklik görmüş oldu. Yaşamlarının son günlerinde insanlara bakmakta süratli bir kâr elde etme kabiliyeti, yeni bir bakımevi sahibi neslini cezbetmektedir: hususi ana para şirketleri.

Bu süratli gelişme, birçok bakımevi gazisini, orijinal bakımevi vizyonunun solmakta olabileceğinden kaygı ediyor, bundan dolayı bu ana para yatırım şirketlerinin yatırım getirisi talepleri ve bakımevlerini taşımaya zorladıkları borç yükü, hastalara ve ailelerine zarar veriyor.

Emekleri yaşam sonu bakımına odaklanan Brown Üniversitesi Halk Sağlığı Okulu’nda destek doçent olan Dr. Joan Teno, “Bu işlemlerin bir çok, süratli bir kâr güdüsü tarafınca yönlendiriliyor” dedi. “Yalnızca ölmekte olan hastaya değil, bununla birlikte kafi bakım almadıkları için sevilen birinin acısını çekecek olan aileye de zarar vermenizden fazlaca endişeliyim.”

2021 analizine bakılırsa, hususi ana para şirketlerinin haiz olduğu bakımevlerinin sayısı 2011’de 106’dan 2019’da 409’a terfi etti ve toplam 5.615 bakımevinden. Bu süre zarfında, hususi ana para tarafınca satın alınan bakımevlerinin %72’si kar amacı gütmeyen kuruluşlardı. Ve bu eğilimler yalnızca 2022’ye kadar hızlandı.

Darülaceze, bakımın çoğunun evde sağlandığı ve daha düşük maliyetli sıhhat çalışanlarının kullanıldığı, başlaması kolay bir iştir. Bu, birçoğu birkaç yıl içinde satma niyetiyle başlatılan daha minik bakım evlerinin girişine izin verdi. Derin cepli yatırımcılar tarafınca desteklenen hususi ana para şirketleri, ondan sonra daha da büyük bir zincire yada başka bir hususi ana para şirketine satış yapmadan ilkin bir avuç minik bakımevini kapabilir, bir zinciri bir araya getirebilir ve yönetimsel ve tedarik maliyetlerinde ölçek ekonomilerinden faydalanabilir.

Hususi ana paraya ilişkin darülaceze şirketleri, modellerinin yatırım yöntemiyle büyümeyi desteklediğini ve bu da bakımlarındaki insanlara yarar sağladığını söylüyor.

“Hususi ana para, gelişmişlikten yoksun, gelişme kabiliyetinden yoksun, ana para yatırımından yoksun minik işletmeleri almak için büyük bir fırsat görüyor ve hususi ana para, ‘Oraya gelebiliriz, bu şeyleri bir araya getirebiliriz, standardizasyon elde edebilir, görünürlük elde edebilir ve hususi ana para şirketi Pharos Capital Group’a ilişkin bir bakımevi zinciri olan Charter Healthcare’in CEO’su Steve Larkin,” dedi.

Sadece darülaceze pazarına girenlerin hepsinin en iyi niyete haiz olmadığını kabul etti.

“Birazcık ürkütücü,” dedi. Darülaceze yatırım yapmak isteyen “sıhhat hizmetlerinde işi olmayan insanoğlu var”.

Bir Patlama Endüstrisi

ABD nüfusu hızla yaşlanırken, bakımevi bir patlama endüstrisi haline geldi. Medicare Ödeme Danışma Komisyonu’nun Kurultay’ye sunmuş olduğu bir rapora bakılırsa, yaşam sonu bakımının büyük çoğunluğunu karşılayan 65 yaş ve üstü kişiler için federal sigorta programı olan Medicare, 2020’de bakımevlerine 22,4 milyar dolar harcadı. Bu, yalnız on yıl ilkin 12.9 milyar dolardan terfi etti. Rapora bakılırsa, o vakit zarfında Medicare’e satmaca kesen darülaceze sayısı 3.500’ün altından 5.000’in üstüne çıktı.

Sadece sınırı olan nezaret ve eli açık ödeme ile sanayi, sömürü için yüksek risk altındadır. Ajanslara her hasta için günlük bir ücret ödeniyor – bu yıl ortalama 200 dolar – bu da kar amaçlı bakımevlerini kârlarını çoğaltmak için harcamaları sınırlamaya teşvik ediyor. Kar amacı gütmeyen bakımevleri, kar amacı gütmeyen kuruluşlardan daha azca çalışanı işe alma eğilimindedir ve onlardan daha çok hasta görmelerini bekler.

Birçok bakımevi hemşiresi ve toplumsal hizmet uzmanı, gün süresince 30 dakikalık buluşma aralıkları için rezerve edilir ve gerektiğinde hastalarla daha çok vakit geçiremez. Kar amacı gütmeyen bakımevleri, daha yetenekli olan ve maliyetleri daha da azaltmak için hemşire yardımcılarına daha çok güvenen kayıtlı hemşirelerden daha çok lisanslı ergonomik hemşireleri işe alır. Bir emek verme, kar amacı gütmeyen bakımevlerindeki hastaların doktorları yada hemşire pratisyenleri, kar amacı gütmeyen bakımevlerindeki hastaların üçte biri kadar sık ​​gördüğünü buldu. ABD Hükümeti Mesuliyet Ofisi, 2014’ten 2017’ye kadar federal verilerin bir analizinde, kar amacı gütmeyen bakımevlerindeki hastaların, kar amacı gütmeyen bakımevlerindeki hastalara bakılırsa hayatlarının son üç gününde herhangi bir bakımevi ziyareti alma olasılığının daha düşük bulunduğunu buldu.

Teno, “Ziyanı iyi göstermenin ana yolu ziyaretleri azaltmaktır” dedi.

Medicare Ödeme Danışma Komisyonu’na bakılırsa, kar amacı gütmeyen bakımevlerinin Medicare kar marjları 2019’da %19 iken, kar amacı gütmeyen bakımevleri için %6’dır.

Kar amacı gütmeyen bakımevleri ek olarak, bakımevinde daha uzun süre kalması olası olanları tercih ederek değişik bir hasta grubunu kaydeder. Masrafların bir çok, darülaceze bakımının ilk ve son haftasında yapılır. Darülacezeye kaydolan hastalar, bir bakım planı geliştirmek ve ilaçlarını ayarlamak için çeşitli değerlendirmelerden geçmelidir. Son günlerinde, vücut kapanmaya başladığında, hastalar çoğu zaman rahat kalmak için ek hizmetlere yada ilaçlara gerekseme duyarlar.

Weill Cornell Tıp Koleji’nde nüfus sağlığı bilimleri destek doçenti olan Robert Tyler Braun, “Doğrusu tatlı nokta birazcık ortada” dedi.

Bu, demans hastalarını bilhassa karlı hale getirir. Doktorlar, kayıt için uygunluk kriteri olan Alzheimer hastalığı yada başka bir bunama türü olan bir hastanın altı aydan daha azca ömrü olup olmadığını tahmin etmekte zorlanıyor. Teno, kâr amacı gütmeyen bakımevlerinin bu hastaları gene de kaydettirdiğini ve bu hastalar ne kadar uzun yaşarsa kâr etmeye devam ettiğini söylemiş oldu. Prognozu çoğu zaman daha öngörülebilir olan sadece çoğu zaman daha erken ölen kanser hastalarını daha azca kaydetme eğilimindedirler.

Teno, “Bu fazlaca rahat bir iş modeli” dedi. “Yardımlı yaşam tesislerine ve bakım evlerine gidin ve tek noktadan alışveriş yapın.”

Kâr Amacı Gütmeyen ve Kâr Amaçlı

Rev. Ken Dugger, Denver’da hem kar amacı gütmeyen hem de kar amacı gütmeyen bakımevlerinde 13 yıl papaz olarak çalıştı.

Kar amacı gütmeyen bir bakımevinde, “sokaktaki kelime [that] Biz demans bakımeviydik bundan dolayı fazlaca fazla demans hastamız vardı” dedi Dugger. “Birçok hastayı hastanede kalma süreleri uzun olduğu ve artık kriterleri karşılamadıkları için taburcu ettik.”

Darülaceze hastalarının ortalama üçte birinin her hafta öldüğünü, bu yüzden ajansların onları değiştirebilmek için yoğun bir halde pazarlama yapması icap ettiğini söylemiş oldu. Bu, bazı bakımevlerinin ailelere – mesela bir hemşirenin yardımcısının günlük ziyaretleri şeklinde – tutamayacakları sözler vermesine neden olur.

“Bazı insanoğlu dolar görür ve ‘Vay canına! Burada birazcık para kazanmak için büyük bir talih’ ve onlar bakımevinin kolay olmadığını anlamıyorlar,” dedi Dugger.

Kâr amacı gütmeyen kuruluşlar, kâr amacı gütmeyen meslektaşlarının kanser hastaları üstünde piyasayı köşeye sıkıştırdıklarını ve başka teşhislere haiz hastalara hizmet vererek erişimi genişlettiklerini karşılar.

HopeWest’in eski CEO’su Christy Whitney, sadece hastalar fazlaca pahalı hale gelir ve pahalı bakım yada ilaçlar gerektirirse, bakımevi sağlayıcıları onları taburcu edebilir ve kurumların kendileri için ödemek istemedikleri hizmetleri almak için bir hastanenin acil servisine götürebilir, dedi. beş batı Colorado ilçesine hizmet veren kar amacı gütmeyen bir bakımevi.

Milliman danışmanlık firmasının 2019 tarihindeki bir raporu, kar amacı gütmeyen kuruluşlardaki hastaların %31’inde kanser, %15’inde bunama bulunduğunu tespit etti. Kar amacı gütmeyen bakımevlerinden oluşan bir tecim grubu olan Ulusal Darülaceze İnovasyonu Ortaklığı tarafınca finanse edilen rapora bakılırsa, kar amacı gütmeyen bakımevlerinde hastaların %22’sinde kanser ve %22’sinde demans vardı.

Kar amacı gütmeyen kuruluşlardaki hastalar daha çok hemşirelik, toplumsal hizmet uzmanı ve terapi ziyareti yapmış oldu. Raporda, kar amacı gütmeyen bakımevlerinin hastalar tarafınca daha uzun kalış süreleri olduğu, ölmeden ilkin daha çok hastayı taburcu etmiş olduğu ve kar marjlarının neredeyse yedi kat daha yüksek olduğu bulunmuş oldu.

Öteki araştırmalar, kar amaçlı bakımevlerinin daha yüksek oranda yakınma ve eksiklik bulunduğunu, daha azca cemiyet yararı sağladığını ve daha yüksek acil servis ve öteki hastane kullanım oranlarına haiz bulunduğunu bulmuştur.

Braun, kısmen bakımevi satın alımlarının finanse edilme şekli sebebiyle, hususi ana para destekli bakımevleri için mali baskıların öteki kar amaçlı bakımevlerine bakılırsa daha fena bulunduğunu söylemiş oldu. Bir hususi ana para şirketi, çoğu zaman satın alma maliyetinin yalnızca %10 ila %30’unu üstlenecek ve geri kalanını borç alacaktır. Edinilen bakımevi, hususi ana para sahiplerini doygunluk etmek için yalnızca kar elde etmek zorunda değil, bununla birlikte kredinin maliyetlerine de takılıp kalıyor.

Hususi ana para şirketleri çoğu zaman bakımevi yatırımlarını üç ila yedi yıl içinde değiştirmeye çalışırlar.

2017 senesinde Webster Equity Partners, 13 eyalette 45 lokasyona haiz Bristol Darülaceze’yi 70 milyon dolara satın aldı. Geçen yıl, firmanın darülaceze zinciri için 1 milyar dolara kadar satın alma teklifleri almış olduğu bildirildi.

Bakımevleri her üç yılda bir denetlendiğinden, bazıları eyalet yada federal denetim olmadan ve kimi zaman düzenleyicilerin satıştan haberi bile olmadan alınıp satılmaktadır.

Ve kalite denetimi zayıftır. Darülacezelerin, kalite ölçütlerini Medicare ve Medicaid Hizmetleri Merkezlerine raporlama mevzusunda finansal çıkarları vardır, sadece bu ölçütlere bağlı düşük performans için herhangi bir ceza yoktur.

Colorado merkezli danışmanlık şirketi National Hospice Analytics’in CEO’su Cordt Kassner, Colorado hastanelerinin %17’sinin şu anda hususi ana paraya ilişkin bulunduğunu ve bunun ulusal olarak bulmuş olduğu %13 oranından daha yüksek bulunduğunu söylemiş oldu. Medicare’e rapor edilen ölçütlere baktığında, hususi ana para destekli firmaların kendi bildirdikleri kalite ölçütlerinde ortalamanın altında puan aldıklarını görmüş oldu.

Kassner, “Bu fazlaca büyük bir fark değil” dedi. “Ulusal puanlar da sıkı olduğu ve fazlaca fazla çeşitlilik olmadığı için, yüzde bir puan daha azca olsa bile her türlü farklılığa bakıyoruz.”

Birçok kâr amacı gütmeyen müessese, hususi ana para destekli ve öteki kâr amaçlı bakımevlerinin sektöre fena bir isim verdiğine inanıyor.

“Bizimle aynı maaşı alıyorlar fakat aynı hastaları almıyorlar. KHN ile Haziran ayında emekli olmadan ilkin konuşan eski HopeWest CEO’su Whitney, “Günlük ödenmek suretiyle kapsanması ihtiyaç duyulan kapsanan hizmetleri sağlamıyorlar” dedi. “Benim yürüttüğüm işle fazlaca azca ilgisi olan bir tür gölge iş geliştirdiler. Fakat aynı adla anılıyorlar.”

Charter CEO’su Larkin, darülaceze endüstrisi büyüdükçe kalite ölçümlerinde ilerleme eksikliğinden yakındı. Sadece bunun hususi ana para destekli ve hatta kar amaçlı bakımevi sağlayıcılarıyla sınırı olan olmadığını söylemiş oldu.

Larkin, “Her yerde fena firmalar var,” dedi. “Yanlış hizalanmış insanoğlu var, fena niyetli insanoğlu var, doğru şeylere odaklanmayan firmalar var.”

İlgili mevzular

Bizlere Ulaşın Bir Öykü Gönderin İpucu