SANFORD, NC — Koronavirüs pandemisinden ilkin, Dr. Andrew Bush ortopedi pratiğinde her ay 1.000 kadar hastayı tedavi ediyordu. Şimdi batkı etme endişesi yaşıyor.

Cerrah, doktorların uygulamalarını devasa hastane sistemlerine sattığı yada mesleği tamamen terk etmiş olduğu ABD Birleşik Devletleri’ndeki sayıları giderek azalan bağımsız doktorlar içinde yer ediniyor.

Central Carolina Orthopedic Associates’teki muayenehanesi ortalama 30.000 kişilik bir mavi yakalı kasabaya hizmet veren Bush, “Caymak istemiyorum, zira ben bir savaşçıyım” dedi. “Fakat yaz rakamlarımız fazlaca kötüydü. Nasıl sonuçlanacağını bilmiyorum.”

Pandeminin niçin olduğu kişisel güvenlik riskleri ve bitkinlik, bazı doktorların emekli olma yada ofislerini dev hastane sistemlerine satma kararlarında rol oynadı, Bush’un savuşturmaya çalmış olduğu bir netice.

Sadece bazı doktorlar ve uzmanlar, bu eğilimin, yasa koyucular konsolidasyonla savaşım sözü vermiş olsalar bile, krizin başlangıcında milyarlarca dolarlık federal yardımın büyük hastane sistemlerini iyi mi desteklediğinin altını çizdiğini söylüyor.

Şimal Carolina’daki büyük hastane sistemlerine ne kadar yardım parasının gittiğini inceleyen Johns Hopkins Üniversitesi’nde muhasebe, sıhhat ve siyaset yönetimi profesörü Ge Bai, “Zenginler daha da zenginleşti ve fakirler daha da fakirleşti” dedi.

Kamu parasının infüzyonu, Charlotte merkezli bölgesel bir sistem olan Atrium Health ve Durham merkezli Duke Health benzer biçimde büyük zincirlerin daha büyük karlar elde etmesine yada birleşmeleri sürdürmesine izin verdi.

Bai, “Bağımsız bir tabip olarak tutunacak gücünüz ve cesaretiniz var ise, hayatınız zor olacak” dedi.

Hem hastanelerin hem de ufak operatörlerin ayakta kalmasına destek olmak için 300.000 dolar federal covid yardım yardımı almasına karşın Bush’un uygulamasının mali sorunları var. Pandeminin başlangıcında hastaların virüse yakalanabileceği endişesiyle karşı karşıya ziyaretlerin çoğunu durdurdu ve ameliyatları iptal etti.

Yoksulluk oranının ulusal ortalamanın neredeyse iki katı olduğu bir kasabada bağımsız bir tabip olarak Bush, cemiyet normale dönse bile umutlarının korkulu kaldığını söylemiş oldu. ABD Sayım Bürosu’na gore, 65 yaşından ufak Sanford sakinlerinin ortalama yüzde 15’inin sıhhat sigortası yok.

Bush, hasta ziyaretlerinin pandemi öncesi seviyelerin yalnız yarısına ulaştığını, zira sakinlerin yüksek enflasyonla boğuştuğunu ve doktora gitmeyi göze alamadıklarını söylemiş oldu.

2020 senesinde Hekimler Vakfı tarafınca ülke çapında yürütülen bir ankete gore, hekimlerin tahminen %8’i pandeminin ilk aylarında muayenehanelerini kapattı ve %4’ü de bunu yapmayı planladı.

İki eyaletten gelen araştırma raporlarına ve akademisyenler ve doktorlarla meydana getirilen görüşmelere gore, hastanelerin ve doktorların borçlarını ödeyememesine destek olmayı amaçlayan hibeler, krediler ve öteki yardımlar orantısız bir halde, bağımsız uygulamalar ve sıkıntılı kırsal hastanelerin yapmış olduğu kadar acil olarak paraya ihtiyacı olmayan varlıklı hastanelere gitti. .

ABD Sıhhat ve İnsan Hizmetleri Departmanı, fazlaca sayıda talebin peşinden, herhangi bir yetkiliyi, covid fonlarının iyi mi dağıtıldığını tartışmak için görüşmeye hazır hale getirmedi.

Federal hükümetin covid yardım dağıtımının ekonomik tesirleri ile alakalı soruları yanıtlama mevzusundaki isteksizliğine karşın, bazı analistler sonuçların Şimal Carolina benzer biçimde yerlerde sahada görülebildiğini söylemiş oldu.

Bir eyalet saymanının raporu, Şimal Carolina’daki yedi büyük hastane sisteminin 1,5 milyar dolarlık covid yardım parası aldığını ve toplu olarak nakit ve yatırımlarının 2019’dan 2021’e kadar 7,1 milyar dolar arttığını gördüklerini buldu.

Mesela Atrium Health, 589 milyon dolarlık covid yardım yardımı ve 438 milyon dolarlık bir tür acil Medicare ödemesiyle eyalette en fazla parayı aldı. Raporda, Atrium’un başka bir hastane sistemiyle birleşmesinin peşinden 2021’de 1,7 milyar dolar net kar elde etmiş olduğu tespit edildi.

Atrium, yorum isteyen birden fazla e-postaya cevap vermedi.

Bir fotoğraf, Dr. Andrew Bush'u ofisinin içinde gösteriyor.  Sol tarafındaki pencereden dışarı bakıyor.
Andrew Bush, pandemi başlamadan ilkin, Sanford, Şimal Carolina’daki ortopedi kliniğinde her ay 1.000 kadar hastayı tedavi ediyordu. Şimdi, sakinlerin yüksek enflasyonla boğuşması ve doktora gitmeyi göze alamamaları sebebiyle hasta ziyaretlerinin Covid öncesi seviyelerin yalnız yarısına ulaştığını söylüyor.(KHN için Eamon Queeney)

Bush, covid yardım yardımının 13 çalışanı için maaş bordrosunu karşılamasına destek bulunduğunu söylemiş oldu. Yardımın iptal edilen ameliyatlardan ve ofis ziyaretlerinden meydana gelen kayıpları karşılamadığını söylemiş oldu.

Bush sayı vermeyecek, sadece uygulamasının minimum 2018’den beri kârlı olmadığını söylemiş oldu.

Bush, pandemi esnasında bir noktada, uygulamasının teletıp alanına döndüğünü ve günde beşten azca hasta gördüğünü söylemiş oldu.

59 yaşındaki Bush, mesleğinin borcu olduğundan emekli olamayacağını söylemiş oldu. Bush satmaya istekli olabilir, sadece eyalet çapında etkinlik gösteren bir hastane sisteminden yalnızca 200.000 dolarlık bir ön teklif aldığını söylemiş oldu. Bu teklif sonunda iptal edildi.

Bush, genç doktorlara bağımsız bir muayenehane açmalarını tavsiye edip etmeyeceği sorulduğunda, “kesinlikle hayır” dedi. Sigorta şirketleriyle ödeme için savaşım etmenin yükünün ve hükümetin düşük gelirli hastaları tedavi etmek için ödediği düşük geri ödeme oranlarının bir çok doktorun üstesinden gelemeyeceği kadar fazla bulunduğunu söylemiş oldu.

Sanford’un bulunmuş olduğu Lee County sakinlerinin ortalama üçte biri, eyaletin Medicaid takip edeni ve Sayım Bürosu verilerine gore, düşük gelirli kişilerin sıhhat hizmetleri için ödeme yapmasına destek olan vergi mükellefi destekli bir program olan Medicaid’e güveniyor.

Bush, “30 yıl geriye gidebilseydim, tabip olmazdım” dedi. “Hayata dönerek baktığımda, bu yanlış bir seçimdi.”

Başkan Joe Biden, Federal Tecim Komisyonunu sıhhat sektöründe konsolidasyonla savaşım etmeye zorladı. Geçen yıl gösterilen bir kararnamede, “Hastane konsolidasyonu, bilhassa kırsal topluluklar olmak suretiyle birçok bölgeyi yetersiz yada daha pahalı sıhhat alternatifleriyle terk etti” dedi.

Federal Sıhhat Araştırmaları ve Kalite Ajansı’nın 2018 verilerinin 2021 KHN analizine gore, Şimal Carolina ülkedeki en konsolide sıhhat sistemlerinden birine haiz. Çözümleme, eyaletteki hastanelerin ortalama dörtte üçünün büyük bir sisteme ilişkin bulunduğunu buldu.

Federal ve eyalet antitröst yasalarının, rekabetçi pazarların tüketicilere yarar sağlamasını sağlaması gerekiyor. Araştırmacılar, sıhhat hizmeti endüstrisindeki konsolidasyonun tıbbi maliyetleri artırdığı ve daha iyi bakım mevzusunda net bir kanıt göstermediği mevzusunda onlarca defa uyardılar. Robert Wood Johnson Vakfı’nın 2012 tarihindeki bir raporu, hastaneler yüksek düzeyde konsolide edilmiş pazarlarda birleştiğinde, fiyat artışlarının çoğu zaman %20’yi aştığını tespit etti.

Kurultay için araştırma yürüten Medicare Ödeme Danışma Komisyonu, 2020 raporunda ülke çapındaki bir çok pazara tek bir hastane sisteminin hakim bulunduğunu ve bunun daha yüksek fiyatlara yol açtığını söylemiş oldu.

Hastaneler adına lobi meydana getiren bir grup olan North Carolina Healthcare Association, görüşme talebini reddetti. KHN sözcüsü Cynthia Charles, KHN’nin sorularına verdiği yazılı yanıtlarda, hastane sistemleri bağımsız uygulamalar satın aldığında kamu yararına bulunduğunu söylemiş oldu. Charles, ufak uygulamaların hayatta kalmak için savaştığı bir zamanda topluluklarda birinci basamak sıhhat hizmetlerine erişimi sağlıyor, dedi. Konsolidasyonun fiyatlar üstündeki tesiri hakkında veri sağlayamayacağını söylemiş oldu.

“Üyelerimizin toplulukları için doğru kararlar alacağına güveniyoruz” dedi. Charles, tüketicilerin, sıhhat hizmeti sağlayıcılarına ödemeleri geciktirmek ve bakım yapmak için engeller yaratmak için piyasa enerjisini kullanan büyük ticari sıhhat sigortacıları hakkında daha çok kaygı duyması icap ettiğini de sözlerine ekledi.

Amerikan Tabipler Birliği’nin 2020 anket sonuçlarına ilişkin bir analizi, grubun 2012’de onu izlemeye başlamasından bu yana ilk kez, bir çok doktorun hekime ilişkin uygulamalar için çalışmadığını ortaya koydu. Çözümleme, pandeminin finansal tesirini bir unsur olarak gösterdi.

Duke Üniversitesi’nde antitröst yasası ve sıhhat politikası üstüne araştırma meydana getiren hukuk profesörü Barak Richman, bağımsız hekimlik uygulamalarının kaybedilmesinin, doktorlar ve hastalar arasındaki tarihsel ilişkiyi temelden tekrardan şekillendirmekle tehdit ettiğini söylüyor. .

Richman, araştırmaların, doktorların hastane sistemleri için çalıştıklarında hastaları extra kontrol ve daha yoğun tedavi için sevk etme eğiliminde olduklarını, bunun da hastaneler için daha yüksek kar anlamına geldiğini gösterdiğini söylemiş oldu. “Araştırmalar, doktorların uygulamalarını değişik bir halde gösteriyor” dedi. “Artık hastaları kaliteye gore tutmak için rekabet eden doktorlarınız yok.”

Bir fotoğraf, Dr. Andrew Bush'un tıbbi muayenehanesinin dışında durduğunu gösteriyor.
(KHN için Eamon Queeney)
100722 DrBush EQ 011

7 Ekim’de Sanford, Şimal Carolina’daki Central Carolina Orthopaedic Associates’te çoğunlukla yönetimsel bir günde bekleme odası boş oturuyor. (KHN için Eamon Queeney)

100722 DrBush EQ 016

Andrew Bush, Sanford, North Carolina merkezli merkezi Central Carolina Orthopedic Associates için federal covid yardım yardımında 300.000 dolar aldı. Yardım, 13 çalışanının maaş bordrosunu karşılamasına destek olmasına karşın, iptal edilen ameliyatlar ve ofis ziyaretlerinden meydana gelen kayıpları karşılamadığını söylüyor. (KHN için Eamon Queeney)

Bush, daima hastaların sorularını yanıtlayan ve onları tanımak için süre harcayan bağımsız bir tabip olmayı hayal ettiğini söylemiş oldu. Sanford’da, bazı ailelerin birden fazlaca neslini tedavi edecek kadar uzun süre çalıştı.

Sadece Bush, bağımsız kalmanın zor olacağını bildiğini söylemiş oldu.

Hastaların kemik bakımına yeni bir odaklanmaya başladı, sadece hükümetin kontrol için tüm maliyeti karşılamayacağını ve birçok hastanın cepten 60 dolar ödemeye gücünün yetmediğini keşfetti.

Bush, “Bu yoksul, dünyanın tuzu biberi bir topluluk ve kimse onları umursamıyor” dedi. “Kapatırsak, bakım için 50 mil sürmek zorunda kalabilirler. Doğalgazı karşılayamıyorlar.”

İlgili mevzular

Bizlere Ulaşın Bir Öykü Gönderin İpucu