Robert Suttle, HIV’e haiz olmanın yasal risklerini ilk elden görmüş oldu.

Suttle, 2008’de eski bir ortağının kendisini HIV pozitif bulunduğunu açıklamamakla suçladığını söylemiş oldu. Louisiana yasalarına bakılırsa “AIDS virüsüne kasten maruz kalmakla” suçlandı. Suçla savaşım etmek ve daha uzun bir cezayı riske atmak yerine, Suttle suçunu kabul etti, eyalet hapishanesinde altı ay hapis cezasına çarptırıldı ve bir cinsellik suçlusu olarak kaydolması istendi.

“HIV ile yaşayan bir şahıs olarak var olduğunuz için kesinlikle suçlu olabilirsiniz” dedi.

Şu anda New York’ta yaşayan Suttle, deneyiminin, federal yetkililer tarafınca HIV’in yayılmasını seyretmek için tanıtılan yeni bir araçtan kaygı ettiğini söylemiş oldu. Moleküler sürveyans ile halk sağlığı yetkilileri, virüsün insanoğlu içinde iyi mi yayıldığını belirlemek için rutin olarak toplanan kan örneklerini kullanır.

Suttle, bu tür verilerin onunki şeklinde durumlarda kullanılabileceğini söylemiş oldu. “Bu gözetleme ile birçok değişik insanla bağlantı kurabilir yada tüm bu öteki insanlara bulaşan kaynak olarak kabul edilebilirsiniz” dedi.

Moleküler sürveyans, Hastalık Denetim ve Önleme Merkezlerinin HIV küme saptama ve cevap programının bir parçasıdır. HIV bulaşma ağlarını belirlemek ve ortaya çıkan salgınlara yönelik müdahaleleri uyarlamak için virüsteki genetik değişimler de dahil olmak suretiyle değişik türde sürveyans verilerini kullanır. CDC, HIV’in hızla değiştiğini ve insanlarda benzer viral suşların bulunmasının süratli bulaşmanın bir işareti olabileceğini söylüyor.

Küme tespiti ve müdahalesi, federal hükümetin ülkedeki yeni HIV enfeksiyonlarını 2030 yılına kadar %90 oranında azaltmayı amaçlayan 2019 planının bir ayağını oluşturuyor. Geçen senenin sonlarında, Biden yönetimi programa olan bağlılığını yeniledi ve peşinden çabaya 115 milyon dolar daha pompaladı.

Sadece moleküler nezaret, ulusal çapta kullanıma sunulduğundan bu yana hatırı sayılır bir muhalefetle karşılaştı. Hizmet sağlayıcılar, sağlıkta eşitlik savunucuları ve HIV ile yaşayan insanoğlu, yaklaşımın risklerinin yararlarından daha ağır bastığından kaygı duyuyorlar ve bu araçla ilgili farkındalık arttıkça endişeleri daha da arttı. Bazıları, federal sıhhat yetkilileri hasta rızası, veri güvenliği ve HIV’in kabahat haline gelme potansiyeli ile ilgili endişeleri giderene kadar uygulamanın durdurulması çağrısında bulunmuş oldu.

CDC’ye uygulamayı durdurması için resmi bir davet gösteren ABD HIV ile Yaşayan İnsanlar Grubu’nun başkan yardımcısı Andrew Spieldenner, “Bu program – ona bağlı güvenlik önlemleri ve kılavuzlar olmadan – gerçek zarar verme kapasitesine haiz” dedi. .

Grubun ana endişelerinden biri rızadır. HIV ile yaşayan birçok insanoğlunun, virüsün türü hakkında genetik bilgilerin kendilerini öteki insanlarla ilişkilendirmek için kullanılabileceğini bilmediğini ve kişisel verilerinin bu şekilde kullanılmasını istemediklerini söylüyor.

Siyah eşcinsel erkeklere hizmet etmeye odaklanan bir Atlanta sıhhat kar amacı gütmeyen kurum olan NAESM’nin yönetici direktörü Alvan Quamina, “Bir topluluk üyesi olarak benim için gerilim ne kişi ne de topluluk rıza gösterdi” dedi.

Viral genetik verilerin geleneksel olarak HIV tedavilerine karşı direnci kontrol etmek için kullanıldığını ve insanların bunun sürveyans için kullanımını bilmediklerini söylemiş oldu. Quamina, bunun hizmet sağlayıcılar ve HIV ile yaşayan insanoğlu içinde program hakkında hastalık ve korku yarattığını söylemiş oldu. Bu duyguların damgalanmayı körükleyebileceğini ve insanların lüzumlu tedaviyi aramasını yada bunlara ayak uydurmasını engelleyebileceğini de sözlerine ekledi.

“Bakım iştirakı üstünde kesinlikle caydırıcı bir tesiri olabileceğini düşünüyorum” dedi.

HIV’in yayılmasını yavaşlatma çabası, covid-19 pandemisi sebebiyle mühim kesintiler yaşamış olduğu için ortaya çıkan bir komplikasyondur. Mayıs ayında, üst düzey CDC yetkilileri, kısmen HIV testlerindeki düşüş ve HIV bulaşma riski taşıyan daha azca sayıda insanoğlunun, sözleşme şanslarını azaltan ön-maruziyet profilaksisi yada PrEP ilaçları kullanımı sebebiyle, kurumun 2030 hedefinin arkasında kalabileceğini söylemiş oldu. virüs.

CDC, fon sağlamış olduğu eyalet, bölge ve mahalli sıhhat departmanlarının 2018’de HIV ile yaşayan insanlardan HIV genetik dizileri toplamasını ve göndermesini istemeye başladı, sadece bazı yargı bölgeleri esasen bunu yapıyordu.

Ajans, yargı bölgelerinin veri güvenliği standartlarını karşılaması icap ettiğini ve kimin kime bulaştığını yada insanoğlu arasındaki bulaşma yönünü belirlemek için HIV genetik dizilerini kullanmaması icap ettiğini söylüyor.

Sadece bazı savunucular, programları yürütme sorumluluğunu mahalli kurumların ellerine bırakan ABD halk sağlığı sisteminin merkezi olmayan doğasının, bu verileri kötüye kullanıma açık hale getirdiğinden kaygı ediyor.

2021’de CDC, HIV maruziyetini kabahat sayan yasalara haiz düzinelerce eyalet saydı. Ajans, bu tüzüklerin birçoğunu “modası geçmiş” olarak nitelendirdi ve bunların virüsün iyi mi bulaştığına dair mevcut bilimsel anlayışı yansıtmadığını söylemiş oldu.

Sürveyans stratejisinin öteki, daha azca invaziv halk sağlığı şekillerinden daha kıymetli olup olmadığı belirsizdir, diyor, ihtimaller içinde kriminalizasyon ve moleküler sürveyansla ilişkili öteki riskler hakkında endişeleri dile getiren HIV Hukuku ve Politikası Merkezi’nin yöneticisi ve kurucusu Catherine Hanssens. Hanssens, cinsel sıhhat okuryazarlığı için kampanya yürütmek ve hasta görüşmeleri yöntemiyle yeni enfeksiyonları izlemek şeklinde alternatiflerden bahsetti.

Enfeksiyonların yüksek olduğu ve halk sağlığı görevlilerinin en oldukca risk altındaki grupları bilmiş olduğu alanlarda moleküler sürveyansın lüzumlu olup olmadığını sorguladı. “Meyve suyu sıkmaya kıymet mi?” diye sordu.

CDC, moleküler sürveyansın ülke genelinde bir çok evvelinde bilinmeyen ortalama 300 HIV salgınının tespit edilmesine destek bulunduğunu söylüyor. Sadece bazı eyalet sıhhat görevlileri, hatta stratejinin kıymetini görenler bile, her yargı alanında yararlı olup olmadığını sorguluyor.

Massachusetts Halk Sağlığı Departmanında HIV/AIDS ofisi başkanı Dawn Fukuda, moleküler gözetimin, kurumunun 2016 senesinde enjeksiyon uyuşturucu kullanıcıları içinde bir HIV kümesinin tüm kapsamını kavramasına destek bulunduğunu söylemiş oldu. Salgının daha eksiksiz bir resmini sunan Fukuda, devletin müdahalesinin aciliyetini ve kapsamını artırdığını söylemiş oldu.

Gene de, öteki devletlerin moleküler nezaretten aynı yararları göremeyebileceğini ve uygulamayı tam olarak uygulamak için paraya, işgücüne yada teknolojiye haiz olmayabileceğini kabul etti.

Louisiana Sıhhat Departmanı STD/HIV program direktörü Samuel Burgess, kısmen viral genetik verilerin dizilenmesi sürecinin bilginin sürmesi için oldukca uzun sürebileceğinden, eyaletinde moleküler nezaret kullanılarak oldukca azca HIV kümesinin tespit edildiğini söylemiş oldu. süratli bir tepki. Burgess, kimi zaman HIV teşhisinde ve raporlamasında, ek olarak verilerin işlenmesinde, çözümleme için CDC’ye gönderilmesinde ve sonuçların beklenmesinde gecikmeler meydana geldiğini söylemiş oldu.

Burgess, kendi eyaletinde, halk sağlığı yetkililerinin, kimin HIV kapma riskinin en fazla bulunduğunu ve bakıma erişimde karşılaştıkları engelleri esasen bildiğini söylemiş oldu.

CDC’de HIV küme tespiti ve müdahale programını yöneten Dr. Alexa Oster, bu endişeleri daha ilkin duymuştu. “Bu emek harcama hakkında çeşitli bakış açılarını duymaktan devamlı mutluyuz ve ilgileniyoruz” dedi. “Bu tür bir diyalog ve alışverişin bizi daha iyi bir yere götürebileceğini düşünüyoruz.”

Oster, mahalli örgütlerin ve salgınlara karışan kişilerin moleküler sürveyansa ulusal HIV savunuculuk gruplarına bakılırsa daha açık bulunduğunu söylemiş oldu ve stratejinin süratli bulaşma kümelerini belirlemedeki etkinliğini gösteren bir çalışmanın altını çizdi.

Oster, moleküler sürveyansı “temel halk sağlığı işlevi” olarak nitelendirdi ve uygulamanın durmayacağını belirtti. Sadece, CDC’nin mahalli yargı bölgelerinin programı gereksinimlerine bakılırsa uyarlamasına iyi mi izin verileceğini düşünmeye açık bulunduğunu söylemiş oldu.

Moleküler nezaret mevzusunda ciddi çekinceleri olan insanoğlu, katılımın oldukca mühim bulunduğunu düşünüyor.

Tori Cooper, İnsan Hakları Kampanyası’nın Transgender Hakkaniyet Girişimi için topluluk katılımını yönetiyor ve Atlanta’da HIV ile yaşayan insanlarla emek harcayarak yıllarını geçirdi. Bu çabadan kaygı duyan bazı kişilerin, odaklanmış ve devamlı erişim yöntemiyle faydalarına ikna olabileceğini söylemiş oldu.

“Bunu yapmak için sorumluluğun artık CDC’de olduğuna inanıyorum, zira kesinlikle dehşete düşmüş belirli insanoğlu var – birçok insan var” dedi.

İlgili mevzular

Bizlere Ulaşın Bir Öykü Gönderin İpucu