Montana’nın tutucu liderleri, eyalet çapında mühim kürtaj kısıtlamaları getiren yasaları geçirmekten mahkemeler tarafınca alıkonuldu, düşük gelirli bayanların kürtaj almasını daha da zorlaştırmak için eyaletin Medicaid kurallarını sıkılaştırmaya çalışıyor.

Montana Halk Sağlığı ve İnsani Hizmetler Departmanı, kürtajın tıbbi olarak ne vakit lüzumlu bulunduğunu belirlemeyi, bu tür hizmetleri kimlerin yapabileceğini sınırlamayı ve bir çok durumda ön izin gerektirmeyi teklif ediyor.

Düzenlemeleri değişiklik yapma baskısı, Cumhuriyetçi Vali Greg Gianforte yönetiminin, sıhhat sağlayıcılarının Medicaid geri ödemelerinin tıbbi olarak lüzumlu olmayan kürtajları kapsamasına müsaade eden mevcut kuralları kullandığına dair inancından kaynaklanıyor.

Gianforte sözcüsü Brooke Stroyke, “Vergi mükellefleri seçmeli kürtaj faturasını ödememeli” dedi.

Tıp uzmanları, “seçmeli kürtaj” teriminin, birinin kürtaj yaptırmak isteyebileceği karmaşık sebepleri yanlış yansıtabileceğini ve sıhhat uzmanlarının en iyi klinik kararlarını vermelerini engelleyebileceğini söylediler. KFF Hanım Sağlığı Politikası müdür yardımcısı Laurie Sobel, Montana önerisinin tıbbi olarak lüzumlu kürtajları tanımlamaya odaklanmasının amacının bu bulunduğunu söylemiş oldu.

Sobel, “Montana, Medicaid kapsamında kürtaj erişimini kısıtlamaya ve ‘tıbben lüzumlu’ konuşmasını bir doktordan ve bir hastadan uzaklaştırmaya çalışıyor şeklinde görünüyor” dedi.

Demokratik milletvekilleri ve birçok sıhhat hizmeti sağlayıcısı, mevcut eyalet kurallarının, sağlayıcıların bir hastayı korumak için niçin kürtaja gerekseme duyulduğunu dikkate almasını ve belgelemesini sağladığını söylüyor.

Kısa sürede Çocuklar, Aileler, Sıhhat ve İnsan Hizmetleri Geçici Komitesine başkanlık eden Demokratik eyalet Temsilcisi Ed Stafman, eyaletin kürtajla ilgili federal Medicaid kurallarına aslına bakarsan uyması sebebiyle tavsiye edilen değişikliklerin gereksiz bulunduğunu söylemiş oldu.

Stafman, “Bunun kürtaj karşıtı gündemin bir parçası olduğu açık” dedi.

Devletlerin, saldırı yada ensest vakaları yada bir kadının yaşamının risk altında olduğu durumlar haricinde, kürtaj için federal fonları kullanımı yasaklanmıştır. Bununla beraber, eyaletler, öteki durumlarda ortak eyalet-federal Medicaid programı kapsamında geri ödemelere izin vermek için kendi paralarını kullanma seçeneğine haizdir.

Montana, tıbbi olarak lüzumlu görülen kürtajlar için devlet Medicaid fonlarının kullanılmasına müsaade eden 16 eyaletten biridir. 2017’de Obstetrics & Gynecology dergisinde gösterilen bir araştırma, Medicaid’in tıbbi olarak lüzumlu kürtajları kapsadığı eyaletlerin, bu kapsama haiz olmayan eyaletlerle karşılaştırıldığında, bu nüfus için ciddi anne morbidite riskinin averaj %16 oranında azaldığını buldu.

Montana’nın önerilmiş olduğu değişimler, tıbbi olarak lüzumlu Medicaid kürtajlarına müsaade eden öteki birçok eyaletteki kurallardan daha kısıtlayıcı. Devletin kürtaj kapsamı kurallarına uymasıyla ilgili 2019 ABD Hükümeti Mesuliyet Bürosu raporuna nazaran, Medicaid kürtajlarını ödemek için devlet fonlarını kullanan minimum dokuz eyalet, sıhhat hizmeti sağlayıcılarının kürtaj koşullarını bildirmesini gerektirmiyor. Mesela, California’nın Medi-Cal programı kürtaj için herhangi bir tıbbi gerekçe gerektirmez ve yalnızca hastanın hastaneye kaldırılması gerektiğinde ön yetkilendirme gerektirir.

Montana da dahil olmak suretiyle tıbbi olarak lüzumlu Medicaid kürtajlarına müsaade eden eyaletlerin bir çok, düşük gelirli insanoğlu için öteki genel sıhhat hizmetlerinde olduğu şeklinde prosedürü finanse etmek için mahkeme emri altındadır.

Montana’nın kapsamı, eyaletin Medicaid programının “lüzumlu tıbbi hizmetleri” sağlamak için kurulduğunu ve devletin belirli hizmetleri hariç tutamayacağını belirleyen 1995 tarihindeki bir mahkeme davasına bağlıdır. Eyaletin Medicaid tarafınca finanse edilen bir hizmetin ne vakit tıbbi olarak lüzumlu bulunduğunu yöneten mevcut uygunluk kuralları, hamileliğin ne vakit acıya, acıya yada fizyolojik bir deformasyona niçin olacağını; hastalık yada sakatlıkla neticelenmesi; yada bir sakatlığa niçin olmak yada bir engeli ağırlaştırmakla tehdit etmek.

Sıhhat bakanlığının yeni önerisine nazaran, kürtajın tıbbi olarak lüzumlu olduğu sadece başka bir tür sağlayıcı değil, bir doktorun bir hastanın yaşamını tehdit eden bir hastalık, durum yada yaralanmadan muzdarip bulunduğunu yada fizyolojik yada ruhsal bir durumu bulunduğunu onayladığında belirlenecek. hamilelik tarafınca “mühim seviyede ağırlaştırılmış” olacaktır.

Başka yerlerde mahkemeler, bazı eyaletlerin tıbbi olarak lüzumlu kürtajlar için mevcut Medicaid standartlarından ayrı bir tarif oluşturma girişimlerini eşit korumanın anayasal ihlali olarak reddetti. Alaska Yüksek Mahkemesi, tıbbi olarak lüzumlu kürtaj tanımını değiştiren 2013 eyalet yasasını, kürtaj isteyen Medicaid yararlanıcılarına sezaryen şeklinde hamilelikle ilgili prosedürler arayanlardan değişik davranılmış olduğu için iptal etti. Ve New Mexico yüksek mahkemesi 1999’da Medicaid tarafınca finanse edilen kürtajları sınırlayan bir eyalet kuralının hanım ve erkeklere değişik tıbbi gereklilik standartları uyguladığını söylemiş oldu.

Tavsiye edilen değişikliklerin Montana muhalifleri, düzenlemelerin kabul edilmesi halinde dava açmakla tehdit ettiler.

Eyaletin Medicaid programı 153.900’den fazla bayanı kapsamaktadır. Eyalet verilerine nazaran, 2011’den 2021’e kadar program, eyaletteki tüm kürtajların ortalama üçte birini temsil eden 5.614 kürtaj prosedürü için ödeme yapmış oldu.

Şu anda Montana’da doktorlar, hekim asistanları ve ileri düzey hemşire pratisyenlerinin kürtaj yapmasına izin verilmektedir. Medicaid yararlanıcılarına kürtaj elde eden minimum bir Montana kliniği, hemşirelerin kürtaj yapmasını engellemeye çalmış olduğu için eyaleti dava eden All Families Healthcare’den Helen Weems isminde bir hemşire tarafınca yönetiliyor.

Doktorlar kürtajın tıbbi açıdan lüzumlu olup olmadığına karar verir ve hemen sonra eyalet sıhhat departmanına bir biçim sunar.

Tavsiye edilen değişim, sağlayıcıların acil durumlar haricinde kürtaj yapmadan ilkin devlet onayı almasını ve tıbbi gerekliliği haklı çıkarmak için destekleyici belgeler sunmasını gerektirecektir. Bu ön yetkilendirme süreci, bir kişinin kaç gebelik geçirdiği, son tane döngüsünün zamanı, sigara içip içmediği, hamilelik testi neticeleri ve asla yaptırıp yaptırmadığı şeklinde hastaların tıbbi geçmişine ilişkin ayrıntıların devlet yetkililerine sağlanmasını içerecektir. davranışsal sıhhat sorunları yada madde kullanım bozuklukları.

Planned Parenthood of Montana’nın başkanı ve CEO’su Martha Fuller, sağlayıcıların bu detayları aslına bakarsan topladığını sadece eyalete göndermediğini söylemiş oldu. Bunu yapmaları gerekiyorsa, bunun caydırıcı bir tesiri olacağını ve insanların yardım aramasını engelleyebileceğini yada mümkünse ceplerinden ödeme yapmalarına yol açabileceğini söylemiş oldu.

Fuller, “Hastalar, ‘Oh, ve sana söylediğim her şey, şimdi kürtaj yaptırıp yaptıramayacağıma karar vermeleri amacıyla sigortacımla paylaşılacak mı?’ diye düşünebilirdi” dedi.

Fuller, Montana’da ilaç yöntemiyle kürtaj yaptırmak isteyen bir hastanın bunu çoğu zaman Medicaid vasıtasıyla bu bakımı elde eden birkaç doktordan birinden geçmek yerine hemşire pratisyenleri yada hekim asistanları vasıtasıyla aldığını söylemiş oldu. Medicaid hastalarının, bir doktora görünmek için beklerken yeni kurallar konulursa daha uzun bekleme süreleri göreceğini söylemiş oldu. Ve ön yetkilendirmeyi beklemek, belirsizlikteki süreyi artıracaktır.

Telesağlık, büyük, kırsal eyaletteki dağınık kaynaklar içinde erişim sağlanmasına destek sağlar, sadece Montana’nın önerilmiş olduğu değişimler fizyolojik bir muayene gerektirecektir.

“Hastalar daha invaziv bir prosedür yapmak zorunda kalabilir. Gezi etmek zorunda kalabilirler. İşten daha çok izin almaları gerekiyor, ”dedi Fuller. “Kürtaj tedavisini karşılayamayacakları için almamaya karar verecek hastalar olacak.”

Eyalet kayıtlarına nazaran, 2020 ve 2021’de Montana Medicaid kapsamındaki 1.418 kürtajdan biri, bir kişinin yaşamı tehlikede olduğundan yapılmış oldu. Geri kalanı, tıbbi olarak lüzumlu olan daha geniş gerekçeler altında gerçekleştirildi ve bu vakalarla ilgili prosedüre niçin gerekseme duyulduğuna dair kısa bir izahat da dahil olmak suretiyle evrak işleri yapılmış oldu.

Eyaletin önerilmiş olduğu kurallara nazaran, prosedürler için destekleyici belgelerin olmaması, “departmanın Medicaid programının aslen tıbbi olarak lüzumlu olmayan kürtajlar için ödeme yaptığına makul bir halde inanmasına” yol açıyor.

2021’de eyalet milletvekilleri kabul etti ve Gianforte, bir mahkemenin geçici olarak engellediği kürtajı kısıtlayan üç yasayı imzaladı. Montana Yüksek Mahkemesi, eyalet anayasasının mahremiyet hakkı hükmünün kürtajı da kapsadığını ileri sürerek önlem kararını onadı.

Gianforte ve eyalet başsavcısı, Montana Yüksek Mahkemesini kürtajı mahremiyet hakkına bağlayan yirmi senelik sonucu bozmaya çağırdı. Cumhuriyetçi milletvekilleri, yasama oturumunda, kürtajı devletin mahremiyet hakkı korumalarından hariç tutan bir teklif de dahil olmak suretiyle, kürtajla ilgili bir takım yasa tasarısı sundular.

İlgili mevzular

Bizlere Ulaşın Bir Öykü Gönderin İpucu