Başkan Joe Biden, Federal Tecim Komisyonu’na sıhhat sektöründeki konsolidasyonla savaşım etmesini emretti ve bunun tüketiciler için tutarları artırdığını ve bakıma erişimlerini sınırladığını söylemiş oldu.

FTC’deki yeni Demokratik çoğunluk, yalnızca hastaneler ve öteki sıhhat hizmeti sağlayıcıları arasındaki geleneksel birleşmelere bakmakla kalmayıp, hem de daha azca çoğunlukla kullanılan bazı antitröst yaptırım uygulama teorileriyle de ilgileneceğinin sinyalini verdi. Bu, bir birleşmenin işgücü piyasası koşullarını etkileyip etkilemediğini sorgulamayı ve hastanelerin, sigorta şirketlerinin yada öteki türdeki sıhhat hizmeti şirketlerinin gereksinim duyulan ürün yada hizmetleri elde eden şirketlerle birleşmeye çalmış olduğu dikey birleşmelerin incelemesini artırmayı ihtiva eder.

FTC’nin Rekabet Bürosu’nda müdür yardımcısı olan Mark Seidman, Harris Meyer ile bu çabalar hakkında konuştu. Röportaj, uzunluk ve netlik için düzenlendi.

S: Biden’ın durumu iyi mi? icra emri rekabeti teşvik etmek, FTC’nin sıhhat hizmetlerinde antitröst uygulamasına ilişkin yönünü etkiledi mi?

Başkanın minimum yirmi senedir FTC için iki taraflı bir kaygı mevzusu olan hastane birleşmeleri ve rekabete odaklandığını görmek sevindirici ve önemliydi. Başkanın buna öncelik vermesi hastane yöneticileri için mühim bir ileti. Kendimizi canlanmış hissediyoruz ve yürütme emrinin antitröst yaptırımına karşı agresif olma çağrısını yerine getirmek istiyoruz.

S: FTC ve Hakkaniyet Bakanlığı tarafınca Nisan ayında düzenlenen kamuya açık “dinleme forumundan” sıhhat sektöründeki birleşmelerin tesirleri hakkında başlıca çıkarımlar nelerdi?

Bu dinleme seanslarından en büyük çıkarım, birleşmelerin gerçek insanoğlu (birleşen hastanelerin müşterileri ve bu hastanelerde çalışanlar) üstündeki tesiri ve bunun hayatlarını iyi mi etkileyebileceğidir. Antitröst, ekonomiye yoğun bir halde odaklanan teknik bir hukuk alanı olabilir. Dikkatli olmazsak, birleşmenin insani tesirini gözden kaçırabileceğimizi hatırlatıyor.

S: Bazı uzmanlar, FTC’nin yalnızca aynı pazardaki hastanelerin birleşmelerini değil, değişik pazarlardaki hastaneler arasındaki potansiyel rekabet karşıtı etkilerini incelemek için antitröst radarını genişletip genişletmeyeceğini merak ediyor. Pazarlar arası anlaşmaya bir örnek, Orta Batı’daki Avukat Aurora Health ile Güneydoğu’daki Atrium Health içinde kısa sürede duyurulan ve 67-hastane, 27 milyar dolarlık bir sistem yaratacak birleşmedir. Genişletilmiş bir coğrafi odak için olanaklar nedir?

Mahalli ve bölgesel birleşme sorusunu soyut olarak yanıtlamak zor bundan dolayı her bir birleşmeyi kendi gerçeklerine bakılırsa alıyoruz. Rekabeti mühim seviyede azaltan ve her şekilde olabilen birleşmeler arıyoruz. Son 20 yıldaki hastane davalarının bir çok, birbirine oldukça yakın bir yerde açıkça rakip olan hastanelere odaklandı. Bilhassa hastane sistemleri büyüdükçe, bunu araştıracağımız tek hastane birleşmesi türü olarak yorumlamak yanlış olur.

Daima hastane sistemlerinin rekabet etmiş olduğu çeşitli yollara bakıyoruz. Sisteme karşı sistem rekabeti, dikey entegrasyon, işgücü piyasası üstündeki tesir, sigortacılar üstündeki tesir ve hastanelerin büyük işverenlerin çalışanlarına hizmet etmek için iyi mi rekabet ettiğini kesinlikle dikkate alacağız. Pazarlar arası birleşmelerin daha yüksek fiyatlara neden olan potansiyel negatif tesirleri hakkında büyüyen bir ekonomik literatür var ve bunun hakkında oldukça düşünüyoruz.

S: FTC Başkanı Lina Khan’ın tartıştığı benzer biçimde FTC, işgücü piyasası üstündeki etkilerine dayalı olarak sıkıntılı hastane birleşmelerini düşünüyor mu? Hastane birleşmelerini engellemeye yönelik son FTC eylemlerinden hiçbiri işgücü piyasası etkisinden bahsetmedi.

Hastanelerin aynı tabip, hemşire ve öteki işgücü türleri için rekabet edip etmediğine bakıyoruz. Hastaneler, hangi coğrafyada bulunurlarsa bulunsunlar büyük işverenlerdir. Nispeten yakın hastaneler arasındaki bir birleşme, işgücü piyasasını etkileyebilir. Bu, şimdiye kadar dava mevzusu olan antitröst davalarında daha azca görülen bir özellikti, sadece bir siyaset meselesi olarak akılda ilk sırada içeriyor.

S: Eski Başkan Donald Trump’ın sayısız adli ataması göz önüne alındığında, federal mahkemelerin artan tutucu çarpıklığının, FTC’nin antitröst davalarını başarı göstermiş bir halde dava etme kabiliyeti üstünde bir tesiri olacak mı?

Hastane mahkemeleri ve öteki davalardaki deneyimlerime bakılırsa, hakimler herhangi bir hususi davanın gerçekleriyle oldukça ilgileniyorlar. Antitröst yasası mevzusunda keskin bir anlayışa ve rekabeti koruma hedefine sahiptirler. Bir birleşmenin rekabete zarar vereceğine dair somut bir kayıt oluşturabilirsek, mahkemenin yakından ilgileneceğinden inanırım. Oldukca gerçeğe hususi. Daha tutucu yargıçların antitröst davalarına azca oldukça açık bulunduğunu düşünmek için hiçbir nedenim yok.

S: FTC komisyoncuları, dikey birleşme durumlarında antitröst yaptırımı mevzusunda bölünmüş durumda. Hala ajansın daha çok dikey birleşme davası açmasını bekliyor musunuz? Ve FTC, 2020 yönergelerini geri çekme kararının arkasından dikey birleşme yaptırımına ilişkin yeni yönergeler yayınlayacak mı?

Dikey birleşmelerdeki en büyük kaygı, bir rakibe, öteki rakiplerin erişmesi ihtiyaç duyulan bir girdinin kontrolünü vermektir. Bu, rakipleri bu girdiden yoksun eder yada bu girdinin maliyetini yükseltir. Bu, hastane yada sigorta şirketi benzer biçimde bir tabip grubuyla birleşen sağlayıcı kombinasyonlarına baktığımızda düşündüğümüz bir şeydir. Bu tür birleşmelerin rakip sigortacılar ve sağlayıcılar üstündeki tesirini düşünmek için oldukça süre ve enerji harcıyoruz.

FTC ve mahkemelerin, mahkemeler için bağlayıcı olmasa da, herhangi bir birleşme davasını iyi mi çözümleme edeceğimiz mevzusunda yönergelere haiz olması yararlıdır. FTC ve Hakkaniyet Bakanlığı kısa süre ilkin hem yatay hem de dikey birleşme yönergelerinin gözden geçirilmesi için bir informasyon talebi yayınladı. Sadece dikey birleşme yönergelerinin olmaması, artık dikey birleşme yasasını uygulamamızı engellemiyor. Rekabeti mühim seviyede azaltan dikey birleşmeler arıyoruz.

S: FTC, dermatoloji ve öteki tıbbi uzmanlık alanlarında giderek daha büyük doktor uzmanlık uygulamaları oluşturan hususi ana para şirketlerinin yapmış olduğu birçok antak kalma benzer biçimde hususi ana para yatırım şirketlerini içeren sıhhat hizmetleri birleşmelerini ve satın almalarını incelemeye mi odaklanıyor?

Sıhhat hizmetleri de dahil olmak suretiyle birçok alanda hususi sermayenin tesiri ile alakalı irdelemenin oldukça farkındayız. Sadece bir birleşme başvurusu, haber yada yakınma yöntemiyle kapımıza gelen birleşmelere bakıyoruz. Masamıza konan şeylere tepki vermeliyiz.

KHN (Kaiser Health News), sıhhat sorunları hakkında derinlemesine gazetecilik üreten ulusal bir haber odasıdır. Siyaset Analizi ve Anket ile beraber KHN, KFF’deki (Kaiser Aile Vakfı) üç ana işletim programından biridir. KFF, ulusa sıhhat sorunları hakkında informasyon elde eden, kar amacı gütmeyen bir kuruluştur.

İÇERİĞİMİZİ KULLAN

Bu öykü ücretsiz bir şekilde tekrardan yayınlanabilir (detaylar).