© 2023. Tüm hakları saklıdır.

Sağlıkta Gelecek

  1. Anasayfa
  2. »
  3. Ganel
  4. »
  5. Hasta Memnuniyeti Anketleri, Hastanelerin Kültürel Olarak Yetkin Bakım Sağlayıp Sağlamadığını İzlemede Sıfır Kazanır

Hasta Memnuniyeti Anketleri, Hastanelerin Kültürel Olarak Yetkin Bakım Sağlayıp Sağlamadığını İzlemede Sıfır Kazanır

root root - - 14 dk okuma süresi
18 0
GettyImages 157418952 resized

Her gün binlerce hasta ABD hastanelerinden taburcu olduktan sonrasında bir telefon yada mektup alıyor. Konaklamaları iyi mi geçti? Oda ne kadar temiz ve sessizdi? Hemşireler ve doktorlar onlara ne çoğunlukla nezaket ve saygıyla davrandılar? Hastaneler hastaları giderek işlerini başka bir yere götürebilecek tüketiciler olarak gördüğünden, sorular tıbbi bir kalışın standart satın alan memnuniyeti yönleri olarak adlandırılabilecek şeylere odaklanıyor.

Sadece, neticeleri hastanelerin sigortacılar tarafınca ne kadar ödeme alacağını etkileyen bu her yerde hazır ve nazır anketlerde başka mühim sorular tamamlanmamış: Hastaları, tedavileri esnasında ayrımcılığa uğrayıp uğramadıkları mevzusunda anket yapmıyorlar, bu da değişik hasta popülasyonlarının ortak bir şikayeti. Aynı şekilde, değişik hasta gruplarına kültürel açıdan kafi bakım alıp almadıklarını sormazlar.

Ve bazı araştırmacılar bunun büyük bir dikkatsizlik bulunduğunu söylüyor.

Hükümet tarafınca mecburi kılınan ulusal anketlerden toplanan verileri yeni yöntemlerle ayrıştıran Brown Üniversitesi Halk Sağlığı Okulu’nda sıhhat hizmetleri araştırmacısı olan Kevin Nguyen, yüzeyin altında, bakımda ırksal ve etnik eşitsizliklerle konuştuklarını buldu.

Derine inen Nguyen, etnik azınlık gruplarından bir Medicaid tarafınca yönetilen bakım planındaki hastaların beyaz akranlarıyla aynı bakımı alıp almadığını araştırdı. Dört alanı inceledi: lüzumlu bakıma erişim, kişisel bir doktora erişim, denetim yada rutin bakıma zamanında erişim ve hususi bakıma zamanında erişim.

“Bu, ırklar içinde oldukça evrenseldi. Kısaca Siyah yararlanıcılar; Asyalı Amerikalı, Yerli Hawaili ve Pasifik Adalı yararlanıcılar; ve Hispanik yada Latino yada Latinx/Latin yararlanıcıları dört önlemde daha fena deneyimler bildirdi ”dedi.

Nguyen, hastaneler tarafınca yaygın olarak kullanılan Sıhhat Hizmeti Sağlayıcıları ve Sistemleri Tüketici Değerlendirmesi anketlerinin, bir katman daha derine inebildikleri takdirde oldukça daha yararlı olabileceğini söylemiş oldu. Niye zamanında bakım almak daha zordu yada Niye kişisel bir doktorları yok – ve eğer CMS her insana açık olarak yalnızca toplam hasta deneyimi puanlarını yayınlamakla kalmadı, hem de bu puanların iştirakçilerin ırkına, etnik kökenine ve tercih etmiş olduğu dile gore iyi mi değiştiğini de gösterdi. Bu tür veriler, bir hastane yada sıhhat sigortası planının yalnızca bazı hastaların mı yoksa tüm hastaların gereksinimlerini karşılayıp karşılamadığını keşfetmeye destek olabilir.

Nguyen, LGBTQ+ bireylerin tepkilerini yada mesela insanların obez oldukları için daha fena bakım görüp görmediklerini araştırmadı.

CAHPS anketi federal hükümet tarafınca birçok sıhhat tesisi için zorunludur ve hastane versiyonu bir çok akut bakım hastanesi için gereklidir. Düşük puanlar finansal cezalara niçin olabilir ve hastaneler puanlarını iyileştirmek yada akranlarının puanlarını aşmak için finansal ödüller alır.

HCAHPS olarak malum CAHPS Hastane Araştırması, 15 yıldan uzun süredir uygulanmaktadır. Sonuçlar, hastalara hastaneleri karşılaştırmaları için bir yol sağlamak ve hastaneleri bakım ve hizmetleri iyileştirmeye teşvik etmek için Medicare & Medicaid Services Merkezleri tarafınca kamuya açıklanır. Hasta deneyimi, federal hükümetin kamuya açık olarak ölçtüğü şeylerden yalnızca biridir; kalp krizi ve tedavi edilebilir ameliyat komplikasyonları benzer biçimde durumlardan tekrardan hastaneye yatışlar ve ölümler ötekiler arasındadır.

Medicare Merkezi direktörü Dr. Meena Seshamani, ABD’deki hastaların bakımlarından daha çok memnun göründüğünü söylemiş oldu: “Süre içinde HCAHPS puanlarında mühim gelişmeler gördük,” dedi yazılı bir açıklamada. Mesela, ulusal olarak hemşirelerinin “daima” iyi yazışma kurduğunu söyleyen hastaların yüzdesi 2009’da %74’ten 2020’de %81’e terfi etti.

Sadece bu anketler var olduğu sürece, gerçekte neleri yakaladıklarına dair şüpheler devam etti. Hasta deneyimi anketleri, şirketlerin puanları çoğaltmak için pazarlama yöntemleriyle büyük bir iş haline geldi. Araştırmacılar, hasta memnuniyetine meydana getirilen vurgunun – ve bunlara bağlı finansal havuç ve sopaların – daha iyi bakıma yol açıp açmadığını sorguladılar. Ve uzun süredir şüphelenilen kurumlar, hastalara belirli bir halde cevap vermeleri için personel eğiterek “testi öğretebilir”.

Ulusal araştırmalar, hasta memnuniyeti ile sıhhat neticeleri arasındaki bağlantının en iyi ihtimalle zayıf bulunduğunu bulmuştur. Daha eleştiri araştırmalardan bazıları, sıhhat profesyonellerinin bakım açısından en iyi olana öncelik vermek yerine hastaların isteklerine cevap vermeye motive olduklarına dair kanıtlara atıfta bulunarak, “iyi derecelendirmelerin iyi ilaçlardan ziyade manipüle edilebilir hasta algılarına bağlı olduğu” sonucuna varmıştır. çatışma içindeydiler. Hastaneler ek olarak, sevinç puanlarını çoğaltmak için hemşirelerin hastalarla iyi mi hitabı icap ettiğini de yazdı. Mesela, bazılarından hastalara yüksek sesle, “Geceleri hastaneyi sessiz tutmak için kapıyı kapatıyorum ve ışıkları kapatıyorum” diyerek odalarının sessiz bulunduğunu söylemeleri talimatı verildi.

Ortalama on yıl ilkin, Alabama-Birmingham Üniversitesi’nde sıhhat hizmetleri araştırmacısı olan Robert Weech-Maldonado, HCAHPS anketine “ayrımcılıkla ilgili deneyimler, itimat sorunları benzer biçimde şeylerle ilgilenen” yeni bir modülün geliştirilmesine destek oldu. Spesifik olarak, hastalara ırk yada etnik köken benzer biçimde özellikler, haiz oldukları sıhhat planı türü (yada sigortaları yoksa) yada ne kadar iyi İngilizce konuştukları sebebiyle ne sıklıkta haksız işlem gördüklerini sordu. Ek olarak hastalara, tıbbi bakım mevzusunda sağlayıcıya güvenip güvenemeyeceklerini sordu. Amacın, bu verilerin kamuya açıklanması ve böylece hastaların kullanabilmesi bulunduğunu söylemiş oldu.

Çalışanların ne çoğunlukla küçümseyici yada kaba davrandıkları ve hastaların bir şahıs olarak personelin kendilerini ne kadar önemsediğini hissettikleri benzer biçimde sorular da dahil olmak suretiyle, sorulardan bazıları bunu HCAHPS anketinin isteğe bağlı bir parçası haline getirdi – sadece CMS bu tarz şeyleri kaç hastanenin kullandığını izlemiyor yada neticeleri iyi mi kullandıkları. HCAHPS, katılımcılara evde konuşulan ırk, etnik köken ve dil hakkında sorular sorsa da, CMS bu verileri halka açık hasta internet sayfasında yayınlamaz ve değişik kimliklere haiz hastaların diğerlerine kıyasla iyi mi cevap verdiğini göstermez.

Harvard Halk Sağlığı Okulu’nda sıhhat politikası ve yönetimi alanında destek doçent olan Dr. Jose Figueroa, ayrımcılıkla ilgili açık soruların daha geniş kullanımı olmadan, tek başına HCAHPS verilerinin “size ırkçı bir sisteme haiz olup olmadığınızı söyleyeceğinden” kuşku duymaktadır. anketlerin düşen cevap oranları.

Coşku verici bir gelişme, insanların yazılı yada sözlü ifadelerde bir ek olarak ifade ettikleri duyguları çözümleme etmek için suni zekayı kullanan organik dil işleme adında olan şey vesilesiyle açık uçlu (çoktan seçmeli değil) yanıtları çözümleme etme kabiliyetinin ortaya çıkmasında yattığını söylemiş oldu. çoktan seçmeli anketlere

Yelp ile ilgili hastane incelemelerini çözümleme eden bir emek verme, hastaların mühim bulunduğunu düşündükleri sadece HCAHPS soruları tarafınca yakalanmayan özellikleri belirledi – personelin ne kadar ilgili ve rahatlatıcı olduğu ve faturalandırma deneyimi benzer biçimde. Ve bu yıl Health Affairs dergisinde gösterilen bir araştırma, bir tıp merkezindeki sağlayıcıların, siyah hastaları tanımlarken beyaz meslektaşlarına kıyasla negatif kelimeler kullanma olasılığının oldukça daha yüksek bulunduğunu keşfetmek için yöntemi kullandı.

Figueroa, “Rahat, sadece doğru şekilde kullanılırsa sıhhat sistemlerine ve hastanelere, kendi içlerinde ırkçılık sorunları üstünde emek harcamaları gerekip gerekmediğini anlamalarında hakkaten destek olabilir” dedi.

Oldukca sayıda ABD hastanesinin bu anketleri yönetmek için ödeme yapmış olduğu bir şirket olan Press Ganey Associates de bu fikri araştırıyor. Dr. Tejal Gandhi, öteki şeylerin yanı sıra, hastaların eşitsizlik emareleri için yorumlarını araştırmak için suni zeka kullanmayı amaçlayan bir projeye öncülük ediyor.

Gandhi, “Hala oldukça erken günler” dedi. “Salgınla, toplumsal hakkaniyet sorunlarıyla ve son birkaç yılda olanlarla beraber, bu mevzuya oldukça daha çok ilgi var.”

Gene de bazı hastaneler, hastaların gereksinimlerini iyi mi daha iyi ödeyeceğini idrak etmek için denenmiş ve doğru yolu seçmiştir: onlarla konuşmak.

Colorado Üniversitesi Tıp Fakültesi ve Denver Colorado Çocuk Hastanesi’nde pediatrik göğüs hastalıkları uzmanı olan Dr. Monica Federico, birkaç yıl ilkin hastanede bir astım programı başlattı. Randevularının ortalama beşte biri gelmediğini kanıtladı. Ekibin nedenini idrak etmek için hasta memnuniyeti verilerinden daha detaylı bir şeye ihtiyacı vardı.

“Astım sebebiyle hastanede yatan hastaları belirledik ve onları aradık ve onlara sorduk, biliyorsunuz ki, ‘Hey, astım kliniğinde randevunuz var. Gelebilmeniz için herhangi bir engel var mı?’ Ve bunların ne işe yaradığını anlamaya çalıştık” dedi Federico. O zamanlar, pediatrik astımın Latino sakinlerini orantısız bir halde etkilediği bir alanda İspanyolca konuşan tek sağlayıcıdan biriydi. (Hastalar ek olarak ulaşım ve uygunsuz klinik saatleri ile ilgili sorunları dile getirdiler.)

Kliniğin emek verme saatlerinin akşama kadar uzatılması da dahil olmak suretiyle birkaç değişim yaptıktan sonrasında, randevuya gelmeme oranı neredeyse yarı yarıya düştü.

CAHPS anketleri Amerikan sıhhat kültürüne yerleştirilmiştir ve muhtemelen burada kalacaktır. Sadece CMS şimdi daha ilkin gözden kaçan sorunları ele almak için anketlerde geçici çaba sarf ediyor: Bu yaz itibariyle, bir klinikten, acil servisten yada acil servisten birinin olup olmadığını açıkça sormuş olacaktır olan 65 yaş ve üstü bir hasta alt grubu için bir suali kontrol ediyor. hekim muayenehanesi onlara ırk, etnik köken, kültür yada cinsel yönelim benzer biçimde özellikler sebebiyle “haksız yada duyarsız bir halde” davrandı.

KHN (Kaiser Health News), sıhhat sorunları hakkında derinlemesine gazetecilik üreten ulusal bir haber odasıdır. Siyaset Analizi ve Anket ile beraber KHN, KFF’deki (Kaiser Aile Vakfı) üç ana işletim programından biridir. KFF, ulusa sıhhat sorunları hakkında informasyon elde eden, kar amacı gütmeyen bir kuruluştur.

İÇERİĞİMİZİ KULLAN

Bu öykü ücretsiz bir şekilde tekrardan yayınlanabilir (detaylar).

İlgili Yazılar