CHARLOTTE, NC — Şimal Carolina’daki en büyük hastane sistemi olan Atrium Health, 2019’da Medicare hastalarına hiçbir vakit ödenmeyen 640 milyon dolarlık hizmet sağladığını ve o yıl sağlamış olduğu açık ara en büyük “cemiyet yararı” bulunduğunu kamuoyuna deklare etti.

Ülke çapındaki öteki kar amacı gütmeyen hastaneler şeklinde, Atrium da federal, eyalet ve mahalli vergi indirimleri için yasal gereklilikleri yerine getirmek için bir topluluk yararı olarak yaşlılar ve engelliler için federal sıhhat sigortası programında kayıpları kaydeder.

Sadece, Atrium’un web sitesinin Medicare’de 640 milyon dolarlık zarar kaydettiğini söylediği aynı yıl için, hastane sistemi, federal olarak lüzumlu bir finansal belgede Medicare’den 82 milyon dolar ve Medicare Advantage’dan ek olarak 37,2 milyon dolar kar talep etti. 25 Ekim, Şimal Karolina eyalet sayman ofisi tarafınca.

Atrium şeklinde sıhhat sistemlerinin Medicare alıcılarını tedavi ederek para kazanıp kazanmadığı yada kaybedip kaybetmediği mevzusundaki netlik eksikliği, federal hükümetin hastanelerin topluluk faydalarını hesaplama şeklini ne kadar gevşek bir halde düzenlediğini yansıtıyor.

Netice olarak, Şimal Carolina hastanelerinin mali verilerinin analizi sonucuna gore, vergi mükelleflerinin yılda milyarlarca dolar değerinde vergi muafiyeti karşılığında mahalli kar amacı gütmeyen hastanelerden ne almış olduğu belirsizdir.

Atrium ve öteki hastanelerin iş uygulamalarını eleştiren bir Cumhuriyetçi olan North Carolina Eyalet Saymanı Dale Folwell, “Şeffaflık, hesap verebilirlik ve nezaret yok” dedi. “Hastane karteli ile daima insanoğlu üstünde kâr elde edilir.”

Atrium yetkilileri görüşme için uygun duruma getirmedi. Sözcü Dan Fogleman yapmış olduğu açıklamada, hastane sisteminin Medicare hastalarına, Medicare & Medicaid Services Merkezlerine yapmış olduğu son olarak maliyet raporunda ödenmeyen 85 milyon dolarlık hizmet bildirdiğini söylemiş oldu.

Fogleman, “Ve işgücü, ekipman, araç-gereç ve enflasyon sıhhat bakım maliyetlerini yükseltmeye devam ettikçe, Medicare ödemeleri ile sağladığımız kaliteli bakımı sunmak için katlanılan maliyetler arasındaki fark, Covid sonrası enflasyonist ortamda büyüdü.” Dedi.

ABD Birleşik Devletleri’ndeki hastanelerin yarısından fazlası kar amacı gütmeyen kuruluşlar yada devlet tarafınca işletilmektedir. Federal hükümet, ödeme kabiliyetlerine bakılmaksızın tüm hastalara açık olan acil servisleri işletmelerini, Medicare tarafınca sigortalı hastaları kabul etmelerini ve topluma geri verdiklerini göstermek için tesisleri ve hasta bakımını iyileştirmek için fazla fon kullanmalarını koşul koşuyor.

Vergiden muaf statüleri hayır kurumlarına dayansa da, kar amacı gütmeyen hastane sistemleri, IRS’nin 2021 KHN analizine gore 2019’da hisse senetlerinden, riskten korunma fonlarından, risk sermayesinden ve hususi ana paradan ve öteki yatırımlardan 283 milyar dolardan fazla varlıklara oturdu. dosyalamalar.

Analize gore, hastane sistemleri bunun çoğunu gelir elde etmek için kullandı ve yalnızca 19 milyar doları yada toplam yatırımlarının ortalama %7’sini esas olarak kar amacı gütmeyen misyonlarına ayrılmış olarak sınıflandırdı.

Yeni Şimal Karolina raporu, hastanelerin kendi bildirdiği Medicare kar marjlarının, IRS kayıtları, senelik raporlar ve topluluk yardım belgeleri vesilesiyle halka sağladıkları mali tablodan iyi mi değişik bulunduğunu açıklıyor.

Bir çok hastane mühim Medicare kayıplarından yakınma etse de, 100’den fazla Şimal Karolina hastanesinden alınan verilerin analizi, 2015’ten 2020’ye kadar bir çok hastanenin Medicare’den kâr ettiğini buldu.

Sıhhat ekonomistleri ve federal gözlemci grupları, IRS denetimlerinin halkı dolandırıcılık ve suistimalden koruması icap ettiğini, sadece sistemde büyük boşluklar bulunduğunu söylemiş oldu.

Federal yasa, IRS’nin topluluk yararı faaliyetlerini minimum üç yılda bir gözden geçirmesini gerektirir. Hükümet Hesap Verebilirlik Ofisi’nin 2020 tarihindeki bir raporuna gore, ajansın “bu faaliyetlerin gözden geçirilmesini sağlamak için iyi belgelenmiş bir süreci” yoktu.

GAO tavsiyelerine cevap olarak, IRS liderleri, ajansın hastanelerin gereksinimleri karşılamadığından şüphelenilen vakaları tespit edebilmesini sağlamak için sistemi geçen yıl güncelledi.

GAO, IRS’nin 2015’ten 2019’a kadar Uygun Fiyatlı Bakım Yasası ihlalleri sebebiyle ülke çapında ortalama 1.000 hastaneyi denetim kısmına yönlendirdiğini, sadece IRS’nin cemiyet yararlarıyla ilgili olup olmadığını belirleyemediğini söylemiş oldu.

GAO, vergi dairesinin hastanelerin yasalara uymak için hangi faaliyetleri gerçekleştirmesi icap ettiğini belirleme yetkisine haiz olmadığını söylemiş oldu. Raporda, IRS verilerinin bir analizinde, 2016 senesinde cemiyet yardımları için harcama yapmadığını bildiren 30 hastanenin “potansiyel uyumsuzluğu gösterdiği” açıklandı.

North Carolina raporu üstünde çalışan Houston’daki Rice Üniversitesi’nde sıhhat ekonomisi profesörü olan Vivian Ho, “Kim bilir bu, IRS’nin yetersiz finanse edilmesinin sonucudur” dedi. “Hangi bilgiyi aramaları icap ettiğini tekrardan gözden geçirecek kaynaklara haiz değiller.”

Ho, verilerin tüm hastaları etkilediği için hükümetin hastanelerden doğru data toplamasının eleştiri ehemmiyet taşıdığını söylemiş oldu.

IRS sözcüsü Anthony Burke, hükümetin hastaneleri ne kadar etkili bir halde izlediğine ilişkin sorulara cevap olarak, federal yasanın IRS çalışanlarının şahıs yada kuruluşlar tarafınca kuruma sunulan vergi bilgilerini tartışmasını yasakladığını söylemiş oldu.

Hastaneler, hususi sigortalı hastalardan daha yüksek fiyatlar talep etmeyi haklı çıkarmak için Medicare’de yitik olarak bildirdiklerini uzun süredir kullanıyorlar. Kâr amacı gütmeyen bir araştırma kuruluşu olan Rand Corp. tarafınca 2021’de gösterilen bir araştırmaya gore, ülke çapındaki hastaneler hususi sigortacılardan aynı hizmetler için Medicare’den aldıklarından daha fazlasını alıyor.

Uygun Bakım Yasası’nda, federal milletvekilleri vergiden muaf statülerini korumak için kar amacı gütmeyen hastanelerin bir cemiyet sağlığı gereksinimleri değerlendirmesi yapması, yazılı bir mali yardım politikası sürdürmesi, faturalandırma ve tahsilat limitleri belirlemesi ve ücretlere bir sınır koyması icap ettiğini mecburi kıldı.

Hastaneler adına lobi faaliyetleri yürüten North Carolina Healthcare Association, KHN’ye verdiği yazılı yanıtlarda, hastanelerin 2020’de 1,2 milyar dolarlık hayır kurumu sağladığını söylemiş oldu. bir prosedürün ne kadara mal olduğu ve bir sağlayıcıya ne kadar geri ödeme yapıldığı, personel tarafınca gönüllü olarak çalışılması ve tıbbi yardım programları için ödeme yapılması.

Açıklamada, “Korunmasız nüfuslara bakım sağlamak, kar amacı gütmeyen misyonlarının bir parçasıdır” dedi.

Dernek, Atrium’un davranışsal sıhhat bakımına gereksinim duyan sadece “devletten bile güvenlik ağı olmayan” insanlara bakım sağlamak için yılda milyonlarca dolar harcadığını söylemiş oldu.

Atrium sözcüsü Fogleman, bir danışma komisyonunun Kurultay’ye devamlı olarak Medicare ödemelerinin Atrium da dahil olmak suretiyle bir çok hastanede hizmetlerin tüm maliyetlerini karşılamadığını söylediğini söylemiş oldu.

Eyalet sayman ofisine gore, Şimal Carolina’da büyük hastane sistemleri 2020’de 1.8 milyar dolar vergi indirimi aldı.

Aynı yıl, ofisin raporuna gore, Şimal Carolina hastaneleri için lobiciler Medicare’de toplu olarak 3,1 milyar dolar kaybettiklerini bildirdiler. Öteki veriler, 87 milyon dolar kar ettiklerini gösteriyor.

Rapor, 2015’ten 2020’ye kadar, 35 hastanenin her yıl Medicare’den kar elde etmiş olduğu sonucuna varıyor.

Raporda listelenen öteki hastaneler yorum taleplerine cevap vermedi.

Amerikan Hastaneler Birliği, federal hükümetin, sağlayıcılara Medicare alıcılarının bakım harcamalarından mühim seviyede daha azını geri ödediğini iddia ediyor. Hususi sigorta şirketlerinin aksine, federal hükümet hastanelerle fiyat pazarlığı yapmaz. Medicare, ödediği tutarı hastanelerin konumlarına, işçilik maliyetlerine ve öteki faktörlere dayandırır.

Derneğin genel danışmanı Melinda Hatton yapmış olduğu açıklamada, “noksan ödemelerin” 2020’de toplam 75 milyar doları aştığını söylemiş oldu. “Bu veriler, eğer var ise, oldukca azca sayıda hastanenin Medicare ödemeleri temelinde oldukca daha azca kâr ettiğini gösteriyor.” dedi.

Sadece Şimal Carolina verilerini gözden geçiren Cenup Kaliforniya Üniversitesi’nde sıhhat ekonomisi ve finans profesörü Glenn Melnick, kar amacı gütmeyen hastanelerin sayılarını iyi mi hesapladığından kimsenin güvenli olmadığını söylemiş oldu.

Melnick, “Kar amacı gütmeyen hastane sistemleri oldukca büyüyor, daha çok şeffaflığa ihtiyacımız var” dedi. “Sıhhat hizmetleri inanılmaz derecede pahalı ve denetim altına alamazsak bizi batkı ettirecek.”

Massachusetts, Needham’daki bir fikir kuruluşu olan Lown Institute tarafınca bu yıl gösterilen bir rapora gore, kâr amacı gütmeyen hastaneler, cemiyet yatırımına yada hayır kurumlarına harcadıklarından mühim seviyede daha çok vergi indirimi alıyor.

IRS’den alınan 2019 verilerini kullanan araştırmacılar, ülke genelindeki 275 hastane sisteminden 227’sinin cemiyet yatırımlarına yada hayır kurumlarına vergi indirimlerinden daha azca harcama yaptığını buldu. Raporda, açığın 18 milyar doları aştığı açıklandı.

Leah Kane, avukat tutmaya gücü yetmeyen kişilere uygar hukuk yardımı elde eden kar amacı gütmeyen Charlotte Yasal Savunuculuk Merkezi’nde tüketicinin korunması mevzusunda kıdemli bir avukattır. Ajansının, hastanelerden yardım hizmeti verilmemiş insanlardan telefon aldığını söylemiş oldu.

Grubunun, hastanelerin sigortasız hastalara yardım hizmeti sunduğundan, sadece sigorta planları kapsamında olmayan tedaviler için binlerce dolar ödeyecek geliri olmayan, yetersiz sigortalılar şeklinde öteki insanlara değil.

Kane, “İnsanlar kızgın ve stresli” dedi. “Bunun ne işe yaradığını bilmiyorlar [debt] hayatları için anlam ifade edecek.”

KHN muhabiri Aneri Pattani bu rapora katkıda bulunmuş oldu.

İlgili mevzular

Bizlere Ulaşın Bir Öykü Gönderin İpucu