Her türlü naturel afet – kasırgalar, hortumlar, sel, orman yangınları, tehlikeli sıcak hava dalgaları – yaşlı yetişkinler için mühim riskler oluşturur. Sadece, kafi sayıda yaşlı bu etkinliklere evvelde hazırlanmıyor ve onları buna teşvik etme çabaları büyük seviyede başarısız oldu.

Son olarak korkulu örnek, Eylül ayında Florida’nın güneybatı sahiline – emekliler için bir sığınak – çarpan büyük fırtına olan Ian Kasırgasıydı. Bir çok Florida’da olmak suretiyle minimum 120 şahıs öldü. Ölenlerin üçte ikisi 60 yaş ve üzerindeydi. Birçoğunun boğulduğu ve evlerinde bulunmuş olduğu bildirildi.

Yetkililerin önerilmiş olduğu şeklinde niçin daha yaşlı yetişkinler daha güvenli bölgelere gitmedi? İklim değişikliğiyle beraber yaşlı nüfusun artması ve naturel afetlerin daha sık ve yoğun hale gelmesi sebebiyle bunu idrak etmek eleştiri derecede önemlidir.

AARP’nin Florida eyalet direktörü Jeff Johnson, “İnsanların anımsayacağı Ian Kasırgası’nın hikayesi, tahliye etmeyen insanların hikayesidir” dedi.

Fırtınadan ilkin bile, afet hazırlığının geciktiğine dair kaygı verici işaretler vardı. Bu yaz Florida’da 45 yaş ve üstünde yaşayan 1.005 kişiyle meydana getirilen bir AARP anketinde, 2019’daki %75’e kıyasla %67’si naturel afet acil durum planına haiz bulunduğunu bildirdi. Düşüşler en oldukca düşük gelirli (yılda 50.000 dolardan azca) ve bu kişiler içinde dikkat çekiciydi. evlerinin sahibi kimdi.

Ayrıca, 45 yaş ve üstü Florida sakinlerinin %61’i, bir sonraki fena fırtına esnasında yerlerine sığınmayı planladıklarını söylemiş oldu. 2019’da karşılaştırılabilir sayı %55 idi.

Johnson, covid-19 pandemisi ve enflasyonun bütçeler üstündeki tesiri hakkında endişelerin “zihinsel olarak ayrılmaya hazır olmayan birçok insana” katkıda bulunmuş olabileceğini söylemiş oldu. Daha genel olarak, yaşlıları hedef alan afet hazırlık denetim listelerinde hata yapmış oldu.

Çoğunlukla, bu kaynaklar yaşlı yetişkinlere bir kriz meydana ulaşmadan önce uzun bir vazife listesini tamamlamalarını söyler. Johnson, “Ian’dan yola çıkarak, yaşlılara izlemeleri ihtiyaç duyulan birçok adımı içeren materyaller vermenin oldukca zor olduğu ortaya çıktı” dedi. “Denetim listeleri çalışmıyor.”

Yaşlıların bir araya getirmeleri tavsiye edilen eşyalar içinde: birkaç gün kafi gelecek kadar bozulmayan yiyecek, su ve ilaç; 30 günlük yaşam harcamaları için nakit; işitme cihazları ve gözlükler; el fenerleri ve pille çalışan lambalar; extra piller; ve ilk yardım malzemeleri.

Bunun ötesinde, yaşlı yetişkinlerin acil bir durumda kendilerine yardım edebilecek kişilerin bir listesini oluşturmaları, kendilerini tahliye yolları hakkında bilgilendirmeleri, ulaşım için düzenleme yapmaları ve vasiyetname, vekaletname ve tıbbi sağlayıcılarının listeleri şeklinde temel belgeleri derlemeleri teşvik edilir. ilaçlar.

Tüm bu tarz şeyleri yapmak, işitme ve görme bozuklukları, bilişsel problemler, hareket güçlüğü ve kalp hastalığı yada diyabet şeklinde ciddi kronik hastalıkları olan yaşlı yetişkinler için bilhassa zor olsa gerek.

Naturel Tehlikeler Merkezi direktörü Lori Peek’e gore, otomobili olmayan yaşlılar, acil durum ikazları gösteren cep telefonları, konaklama için extra para yada organize olmalarına yada gerekirse onları içeri almalarına destek olabilecek aile üyeleri ve dostlar da yüksek risk altında. ve Colorado-Boulder Üniversitesi’nde sosyoloji profesörü.

“Yaşlıları afetlerde savunmasız kılan tek başına yaş değil” dedi. Yoksul olan ve ırksal ve etnik azınlıkları temsil eden insanları etkileyen “yaşın öteki toplumsal güçlerle kesişmesidir”.

Bu ders, oldukca sayıda savunmasız yaşlıyı öldüren covid pandemisi esnasında acı bir halde öğrenildi. Sadece hemen hemen afete hazırlık ve müdahaleye dahil edilmemiştir.

Afetlerin sıhhat üstündeki etkilerini inceleyen Michigan Üniversitesi’nde destek doçent olan Sue Anne Bell, bunun değişmesi icap ettiğini söylemiş oldu. “Afete hazırlıklı olmayı bu savunmasız nüfuslara odaklamamız gerekiyor” dedi ve her insana uyan tek bir yaklaşımın işe yaramayacağını ve savunmasız yaşlılara yardımın kendi hususi koşullarına gore uyarlanması icap ettiğini de sözlerine ekledi.

Yaşlı yetişkinlerin afetlerle başa çıkma becerilerini çoğaltmak için daha iyi stratejiler geliştirmek, kasırgaların kuşattığı bölgelere özgü değil, ulusal bir öncelik olmalıdır, şu sebeple hazırlık eksikliği yaygın.

Mayıs 2019’da, Bell’in Michigan Üniversitesi Sıhhatli Yaşlanma Ulusal Anketindeki meslektaşları, naturel yada insan kaynaklı afetler için acil durum planlaması hakkında 50 ila 80 yaş arası 2.256 yetişkinle anket yapmış oldu. Her 4 katılımcıdan ortalama 3’ü bu tür bir vaka yaşadıklarını söylese de, yarısından birazcık fazlasının bir haftalık yiyecek ve su deposu vardı ve yalnız %40’ı gerekirse iyi mi tahliye edecekleri mevzusunda aileleri yada dostlarıyla konuştuklarını söylemiş oldu.

Acil durumlara hazırlıklı olma olasılığı minimum, yaşlı nüfusun giderek artan bir kısmı olan yalnız yaşayan yaşlılardı.

Alzheimer hastalığı yada öteki bilişsel bozukluğu olan yaşlı yetişkinlerin kendi evlerinde yaşamaları, kurumlarda yaşayanlardan daha büyük bir gruptur.

Cenup Florida Üniversitesi’nde araştırma görevlisi olan Lindsay Peterson, 2021 ve 2022’de 52 aile bakıcısıyla röportaj yaptığında, hepsi demanslı bir sevdiklerini bir afet sığınağına asla götürmeyeceklerini söylemiş oldu. Florida, engelli yada tıbbi kaygıları olan kişiler için “hususi gereksinimler” barınakları oluşturmuş olsa da, bunlar gürültülü ve kaotiktir ve mahremiyetten yoksundur.

Peek, bunaması olmayan yaşlı yetişkinlerin bile bu problemler sebebiyle sığınma evlerine gitmeye isteksiz olduklarını ve kendilerini desteğe muhtaç olarak tanımlamak istemediklerini belirtti.

Peterson, araştırmasından elde edilmiş geri bildirimleri kullanarak, bu yıl Alzheimer Derneği ile uyum içinde demans hastaları için bakım verenler için detayları anlaşılması kolay bir formatta sunan bir afete hazırlık kılavuzu oluşturdu.

“Birçok bakıcı bizlere, ‘Lütfen bunu yapmamıza yardım edin fakat daha kolay hale getirin. Her gün uyanıyorum ve yeni bir kriz var'” dedi Peterson.

Huzurevleri şeklinde kurumların, 2005 senesinde New Orleans’taki Katrina Kasırgası ve New York City metro alanını ve New Jersey’i bilhassa sert bir halde vuran Superstorm Sandy şeklinde felaketlerin peşinden yaşlı yetişkinler için afet planlamasının odak noktası bulunduğunu kaydetti. 2012.

Peterson, şimdi, alanın evde yaşayan yaşlı yetişkinlerin büyük çoğunluğunun gereksinimlerini karşılamak için daha fazlasını yapması icap ettiğini öne sürdü.

Bu ne içerebilir? Federal Acil Durum Yönetim Ajansı ve AARP tarafınca Temmuz ayında gösterilen bir rapor, yaşlı yetişkinlere hizmet veren kuruluşları ve acil duruma hazırlıktan görevli mahalli, eyalet ve federal kurumları tertipli olarak bir araya getirmeye çağırıyor. Beraber, afetlerin yaşlılar üstündeki tesirini azaltmayı planlayabilirler.

Ayrı olarak, Amerikan Kızıl Haç ve Amerikan Hemşirelik Akademisi tarafınca Ocak 2020’de gösterilen bir rapor, evde sıhhat kurumlarının ve yaşlı yetişkinlere evde hizmet veren öteki kuruluşların, afetler esnasında müşterilere yardım etmek için planlar geliştirmesini tavsiye ediyor. Ve yaşlı yetişkinlerin cemiyet temelli afet eğitimine katılmaları için daha çok fırsat sunulmalıdır.

Bunu yaşlı dostu afet planlaması olarak düşünün. Şimdiye kadar, odak noktası, kendileri için mesuliyet alan bireyler olmuştur. Bu, kriz zamanlarında yaşlı yetişkinler için daha kuvvetli bir topluluk desteği ağı yapmaya odaklanan daha toplumsal bir yaklaşımdır.

AARP Florida’dan Johnson, “Artık tamamımız, toplulukların afetlere dayanıklı değillerse yaşlı yada bunama dostu olamayacağını düşünüyoruz” dedi. “Ve Ian’ın başından geçen hepimiz, sanıyorum, ileriye doğru daha dikkatli olacak şu sebeple insanoğlu direkt korkmuş durumda.”

Yanıtlanmasını istediğiniz sorular, bakımınızla ilgili yaşadığınız problemler ve sıhhat sistemiyle ilgili olarak gerekseme duyduğunuz tavsiyeler hakkında okuyucularımızdan haber almak için sabırsızlanıyoruz. İsteklerinizi yada ipuçlarınızı göndermek için khn.org/columnists adresini ziyaret edin.

İlgili mevzular

Bizlere Ulaşın Bir Öykü Gönderin İpucu