KFF tarafınca meydana getirilen senelik ankete gore, Kovid-19 pandemisinin işyerlerini sonsuza dek değiştirmesinden ortalama üç yıl sonrasında, ruh sağlığı sigortası işverenler için birinci öncelik olmaya devam ediyor.

Ankete katılan büyük işverenlerin neredeyse yarısı, minimum 200 işçisi, çalışanlarının artan bir bölümünün ruh sağlığı hizmetlerini kullandığını bildirdi. Bununla beraber, bu grubun ortalama üçte biri, sıhhat planlarının ağının, çalışanların gereksinim duydukları bakıma zamanında erişmeleri için bu alanda kafi sağlayıcıya haiz olmadığını söylemiş oldu.

Milyonlarca çalışan, kapatılan ofisleri ev için takas ettikçe yada Covid’e karşı savaşın ön saflarında emek harcayarak enfeksiyon riskiyle karşı karşıya kaldıkça, akıl sağlığı sorunları hızla arttı.

Şimdi, birçok işyeri “düzgüsel” görünümüne dönerken, bazı işçiler hala pandemi yıllarının değişiklikleriyle uğraşıyor ve ruh sağlığı hizmetleri arıyor.

KFF anketine gore, her 5 işverenden 4’ü sıhhat planlarında kafi birinci basamak sıhhat hizmeti sağlayıcısı bulunduğunu bildirmiş olsa da, yalnızca %44’ü kafi davranışsal sıhhat hizmeti sağlayıcısına haiz olduklarını söylemiş oldu.

KFF’de (Kaiser Aile Vakfı) sıhhat hizmetleri pazarındaki destek program direktörü Matthew Rae, “Bu, bana akıl sağlığı hizmeti sağlayıcılarına erişimin ne kadar fena bulunduğunu gösteren sayı” dedi. “Bu, akıl sağlığı hizmetlerine olan talepteki büyük artışla birleştiğinde.”

27 Ekim’de gösterilen 2022 KFF İşveren Sıhhat Yararları Anketi, değişen boyutlarda 2.188 işverenden oluşan rastgele bir örneklemden alınan yanıtları çözümleme etti.

Genel olarak, anket, bu yılki sıhhat sigortası primlerinin geçen yılınkiyle oldukça benzer bulunduğunu buldu.

Aile sigortası için senelik primler, geçen yıl 22.221 dolara kıyasla bu yıl averaj 22.463 dolar. Bu yıl işçiler bu primler için ortalama 6.106 dolar ödüyor, işverenler ise faturanın geri kalanını ödüyor.

Bireysel sigorta için, işçiler toplamda averaj 7.911 dolar olan primleri için ceplerinden 1.327 dolar ödüyorlar. Kalan kısmı işveren öder.

Primlerdeki göreli istikrar, KFF hesaplamasına gore 2022’de şimdiye kadar %8 olan genel enflasyon ve %6,7 artan işçi ücretleri ile çelişiyor; Kim bilir rapor, senelik primlerin fiyat artışları belirginleşmeden 2021 sonbaharında kesinleştiğini öne sürdü.

Bu eğilim devam etmeyebilir.

KFF Başkanı ve CEO’su Drew Altman, KFF Başkanı ve CEO’su Drew Altman, “İşverenler sıhhat primleri için ne ödedikleri mevzusunda aslına bakarsanız endişeliler, sadece son enflasyon daha büyük artışların yakın bulunduğunu gösterdiğinden, bu fırtına öncesi sessizlik olabilir” dedi. bildiri.

“Sıkı işgücü piyasası ve artan ücretler göz önüne alındığında, maliyetler yükseldiğinde işverenlerin maliyetleri işçilere yansıtması zor olacak” diye ekledi.

Ankete gore, büyük işverenler içinde %14’ü 2022 yılına kadar daha çok çalışanın bağımlılık tedavisi hizmetlerini kullandığını söylemiş oldu.

Ankete katılan 50 yada daha çok işçisi olan işverenlerin %17’si, Aile ve Tıbbi İzin Yasası kapsamında ruh sağlığı izni talep eden işçi sayısında da bir artış gördüğünü söylemiş oldu.Bu yasa, 50 yada daha çok işçi çalıştıran şirketlerin belirli çalışanlarına izin veriyor işlerini yitirme riski olmadan yılda 12 haftaya kadar parasız izin alabilirler.

Pandemi sebebiyle ilk karantinalardan bu yana teletıp hizmetlerinin kullanımı birazcık azalmış olsa da, ankete katılan işverenlerin %90’ı bu tarz şeyleri kapsayan bir plan sunduklarını bildirdi.

Büyük işverenlerin yarısından fazlası, çalışanlarına gelecekte ruh sağlığı hizmetlerine erişim sağlamalarını sağlamak için teletıpın “oldukca mühim” bulunduğunu söylemiş oldu. Sadece, yalnızca üçte biri bu yolun birinci basamak için lüzumlu bulunduğunu ve %24’ü danışman uzmanlar için lüzumlu bulunduğunu söylemiş oldu.

Büyük işverenlerin %27’si, bu yıl karşı karşıya yada teletıp kanalıyla ruh sağlığı hizmeti sağlayıcılarını planlarına eklediklerini bildirdi.

Davranışsal ve zihinsel sıhhat hizmetlerini kapsamanın yanı sıra, büyük şirketlerin %81’i ruh sağlığı hizmetleri için bir çalışan yardım programına haiz olduklarını söylerken, %44’ü çalışanlarına zihinsel sağlıkla ilgili öz bakım uygulamaları sunduklarını söylemiş oldu.

İlgili mevzular

Bizlere Ulaşın Bir Öykü Gönderin İpucu