Pandemi kilitlenmeleri hafızalarda silinip gitse bile, covid-19 Kaliforniya’nın iş yeri kültürünü, araştırmacıların 2022’nin fazlaca ötesinde yankılanacağını söylediği şekillerde dönüştürdü.

ABD Sayım Bürosu’nun yeni verilerine gore, haftanın bir bölümünde evden çalışmak, Kaliforniyalıların büyük bir kısmı için yeni düzgüsel haline geldi. Veriler, üniversite derecesine haiz yüksek gelirli çalışanların bu hibrit iş modeline erişme olasılığının daha yüksek bulunduğunu, düşük gelirli çalışanların ise saha içi sorumluluklar ve günlük işe gidip gelme ile kursa devam ettiğini gösteriyor.

Temel düzeyde, bu, düşük ücretli işçilerin mevsimsel grip dalgaları ve öteki solunum yolu virüslerinin yanı sıra yeni covid varyantları iş sahalarını süpürürken daha büyük enfeksiyon ve ciddi hastalık risklerini üstlenmeye devam edecekleri anlamına geliyor. Birden fazla emek verme, covid’in en büyük bedelini, erken pandemik kilitlenmeler esnasında işçilerinin lüzumlu olduğu kabul edilen düşük gelirli mahallelerde (çiftlik işçileri, bakkal memurları, depo paketleyicileri ve şahsen çalışmaya devam eden öteki hizmet çalışanları) aldığını buldu.

Buna ek olarak, araştırmacılar, daha çok çalışanın bir iş sahasından daha uzakta yaşama esnekliğine haiz olması ve öğle yemeği gezileri ve bar geceleri şeklinde işyeri geleneklerinin kaybolması yada gelişmesi sebebiyle, değişimin daha geniş ekonomide büyük ve ufak şekillerde dalgalanacağını söylüyor.

ABD Sayım Bürosu, Hanehalkı Nabzı Araştırması adlı geniş kapsamlı bir anketin parçası olarak, Haziran’dan Ekim’e kadar ortalama 20.000 Kaliforniyalı da dahil olmak suretiyle ortalama 260.000 Amerikalı ile görüştü. Anketörler, bazıları evden çalışmakla ilgili de dahil olmak suretiyle, pandemi periyodu yaşam seçimi değişimleri hakkında düzinelerce sual sordu.

Anket, Kaliforniyalı yetişkinlerin ortalama %20’sinin, minimum bir kişinin önceki hafta beş gün yada daha çok uzaktan çalmış olduğu yada evden çalmış olduğu hanelerde yaşadığını ortaya çıkardı. Kaliforniyalı yetişkinlerin ortalama %33’ü, birinin önceki hafta minimum bigün evden çalmış olduğu hanelerde yaşıyordu.

Ülke çapında meydana getirilen anket, yetişkinlerin ortalama %30’unun önceki haftanın bir bölümünde minimum bir kişinin evden çalmış olduğu hanelerde yaşadığını ortaya koydu. Ortalama %16’sı, bundan önceki hafta minimum beş gün birinin evden çalmış olduğu hanelerde yaşıyordu.

Sonuçlar, değişik terimlerle de olsa evden emek harcamayı soran önceki Sayım Bürosu anketlerinden dikkate kıymet bir kaymaya işaret ediyor. 2019’da, pandemiden ilkin, çalışan Kaliforniyalıların ortalama %6,3’ü ve çalışan Amerikalıların %5,7’si “çoğu zaman evden çalıştıklarını” söylemiş oldu.

İşgücü meselelerinde uzman araştırmacılar, bulguların kendilerininkini yansıttığını ve pandemiden daha uzun ömürlü olacak bir kültürel karışıklığın göstergesi bulunduğunu söylediler.

Jose Maria Barrero, bilimsel nitelikli bir ekonomist ve evden çalışmaya geçişi belgeleyen WFH Research’ün kurucu ortaklarından biridir. Grubunun analizlerine gore, pandemiden ilkin ABD’deki iş günlerinin ortalama %5’i evden yürütülüyordu. Buna karşılık, bu yılki anketleri, ABD’deki emek verme günlerinin ortalama %30’unun artık evden emek verme günleri bulunduğunu gösteriyor.

Nüfus Sayımı Bürosu tarafınca meydana getirilen 2022 araştırması, hibrit çalışmaya uyum elde eden aile türlerinde, çoğunlukla gelir merkezli eşitsizlikleri ortaya çıkardı.

Senelik geliri 150.000 ABD Doları yada daha yüksek olan hanelerdeki Kaliforniyalı yetişkinlerin ortalama %64’ü, minimum bir hane üyesinin haftanın bir bölümünde evden çalıştığını söylemiş oldu. Bu yüksek gelirli hanelerdeki yetişkinlerin ortalama %40’ı, bir hane üyesinin haftada beş gün yada daha çok evden çalıştığını söylemiş oldu.

Karşılaştırıldığında, senelik geliri 50.000 dolardan azca olan hanelerdeki Kaliforniyalı yetişkinlerin yalnızca %15’i, bir hane üyesinin haftanın en azından bir bölümünde evden çalıştığını söylemiş oldu.

Barrero, “Bir kafede baristaysanız yada bir üretim fabrikasında çalışıyorsanız, uzaktan çalışmak sizin için fazlaca zor,” dedi. “Düşük eğitim düzeyine haiz insanların yapma eğiliminde olduğu işler, onların fizyolojik olarak orada bulunmalarını gerektiren işlerdir.”

Irk eşitsizlikleri de mevcuttur. Kendini Asyalı olarak tanımlayan Kaliforniyalı yetişkinlerin ortalama %45’i ve beyaz olarak tanımlayanların %40’ı, birinin haftanın bir bölümünde evden çalmış olduğu hanelerde yaşarken, Siyah yetişkinlerin %26’sı ve Latin yetişkinlerin %21’i.

Gelir ve hibrit emek verme arasındaki bağlantı ulusal olarak da ortaya çıktı. Daha çok oranda yüksek gelirli sakinlerin bulunmuş olduğu eyaletlerde, uzaktan emek verme bildiren daha çok işçiye haiz olma eğilimindeydi.

Mesela, Alabama, Arkansas, Kentucky, Louisiana, Mississippi ve West Virginia’daki yetişkinlerin %20’den azı, minimum bir üyenin önceki hafta evden çalmış olduğu hanelerde yaşıyordu. Geçen yıl bu eyaletlerin her birinde averaj hane geliri 48.000 ila 56.000 dolar arasındaydı.

Karşılaştırıldığında, Colorado, Maryland, Massachusetts, Minnesota, New Jersey, Oregon, Utah, Virginia ve Washington’daki yetişkinlerin %35’i yada daha fazlası, minimum bir üyenin evden çalmış olduğu hanelerde yaşıyordu. Geçen yıl bu eyaletlerin her birinde averaj hane geliri 71.000 ila 91.000 dolar arasındaydı.

Eşitsizlikler ek olarak eğitim hatları süresince kümelendi. Lisans derecesine haiz Kaliforniyalı yetişkinlerin ortalama %56’sı, yalnızca lise diplomasına haiz Kaliforniyalı yetişkinlerin %17’sine kıyasla, önceki hafta minimum bigün birinin evden çalmış olduğu hanelerde yaşıyordu.

Boşlukların neticeleri olacaktır.

Utah Üniversitesi’nde evden emek verme modellerini inceleyen bir ekonomist olan Andra Ghent, on milyonlarca Amerikalı’nın haftada birkaç gün evden çalışmış oldukları ve ara sıra ofise gittikleri “hibrit” düzenlemelere yerleştiğini söylemiş oldu. . Ev-iş seçeneğinden ilkin, bir çok kişinin kent merkezinden fazlaca uzakta yaşamak istemediğini, işe gidip gelmenin yönetilemez hale geleceğinden kaygı duyduğunu söylemiş oldu. Sadece rutin günlük işe gidip gelmeler ortadan kalktığında, birçoğu daha çok alana haiz olacakları banliyölere yada banliyölere taşınacak.

Ghent, bir taraftan, bilhassa otomobil ile daha azca işe gidip gelmenin çoğu zaman çevre sağlığı için iyi bulunduğunu belirtti. Ghent, “Sadece insanoğlu, daha yaya yada bisikletçi dostu yada toplu taşımayı kullanma olasılığı daha yüksek olan bir şey yerine, düzgüsel ulaşım şeklinin otomobil olduğu bölgelere taşınırsa, bu o denli da iyi bir şey değil” dedi. “Sürdürülebilirlik için iyi olmadığını bildiğimiz kentsel yayılmamızı bir nevi artırıyor.”

Daha yüksek gelirli insanoğlu uzaklaştığında, şehirler kıymetli bir vergi geliri kaynağını kaybeder. Bu, toplumsal programlar ve altyapı kaynakları küçüldükçe, kentsel alanlardaki zorlukları şiddetlendirebilir. Barrero, bu kaderden kaçınmak için şehirlerin kendilerini yalnız çalışmak için değil, yaşamak için de cazip bölgeler haline getirmeleri gerekeceğini söylemiş oldu.

“Aslen ofis kulelerinden oluşan bir kent olmak istemezsiniz ve günün sonunda hepimiz ayrılır ve akşamları ve hafta sonları meydana getirecek hiçbir şey yoktur” dedi. “Şu sebeple bu, temelde tüm insanların uzak yada hibrit olabileceği anlamına geliyor.”

Uzaktan çalışmaya geçiş, işverenlerin işe alım için başka eyaletlere ve hatta başka ülkelere bakmasına da olanak tanır. Rand Corp.’ta destek ekonomist olan Tobias Sytsma, kısa süre ilkin ABD şirketlerinin yurtdışındaki çalışanlara iyi mi giderek daha çok uzaktan emek harcamayı “offshore” yapabileceğini ayrıntılarıyla özetleyen bir rapor yazdı.

Ek olarak Sytsma, daha yüksek gelirli işçilerin ücretlerinin yaşadıkları yere bağlı olarak artabileceğini yada düşebileceğini söylemiş oldu. San Francisco’daki yüksek maaşlı işçiler, Fresno, California yada Boise, Idaho şeklinde yerlerde düşük maaşlı işçilerle uzak işler için rekabet edecek.

Sytsma, “Öyleyse, bu ücretlerin aslına bakarsan hakkaten yüksek olduğu San Francisco, New York ve Seattle şeklinde şehirlerde düştüğünü görmeye başlamalıyız ve muhtemelen daha kırsal alanlarda artışlarını görmeye başlayacağız” dedi.

Barrero, işverenlerin birçok insanoğlunun evden emek harcamayı tercih ettiğini fark ettiğini ve bunun şirketlere işçilerden karşılığında daha azca para kabul etmelerini istemek için bir avantaj sağladığını söylemiş oldu.

Araştırmasının, hem evde hem de yerinde çalışanlar için günümüzün emek verme modellerinin muhtemelen aylarca ve senelerce süreceğini gösterdiğini söylemiş oldu.

Barrero, “Anketimizde insanlara ‘İşvereninizin haiz olduğu uzun vadeli plan bu mu, yoksa hala planın bir kısmını uygulamak için mi bekliyorsunuz?’ diye soran bir soruyla karşılaştık” dedi. “Ve devamlı olarak, insanların %80’inden fazlasının aslına bakarsan uzun vadeli planı takip ettiklerini söylediğini alıyoruz.”

Phillip Reese, bir veri raporlama uzmanı ve California Eyalet Üniversitesi-Sacramento’da gazetecilik destek doçenti.

Bu öykü, California Health Care Foundation’ın editoryal olarak bağımsız bir hizmeti olan California Healthline’ı gösteren KHN tarafınca hazırlanmıştır.

İlgili mevzular

Bizlere Ulaşın Bir Öykü Gönderin İpucu