“Tavsiye 1 ile, öteki eyaletlerden kürtaj isteyenlerin sayısı daha da artacak ve vergi mükelleflerine milyonlarca daha pahalıya mal olacak.”

California Beraber, 1. Önermede Hayır, kendi internet sayfasında, 16 Ağustos 2022

Dini ve kürtaj karşıtı grupların öncülük etmiş olduğu California Together kampanyası, seçmenleri eyalet anayasasında kürtaj hakkını güçlendirecek bir oy pusulasını reddetmeye ikna etmeyi umuyor. Grup, vergi mükelleflerinin eyalet dışından kürtaj arayanların akınına uğrayacakları mevzusunda uyarıyor.

Önerme 1, ABD Yüksek Mahkemesi’nin bozma sonucuna cevap olarak Demokratların kontrolündeki yasama organı tarafınca oy pusulasına yerleştirildi. Karaca – Wade. Kabul edilirse, doğum denetim hakkı ile beraber ferdin “kürtaj yaptırmayı seçme mevzusundaki temel hakkı” korunacaktır.

California Together’ın internet sayfasında şu şekilde yazıyor: “Önerme 1 ile, öteki eyaletlerden kürtaj isteyenlerin sayısı daha da artacak ve vergi mükelleflerine milyonlarca daha pahalıya mal olacak.”

Kampanya, 8 Kasım seçimlerinden ilkin kayıtlı her seçmene postalanacak bir seçmen bilgilendirme kılavuzunda benzer maliyet endişelerini gündeme getirdi. Öne çıkan bir argüman, Önerme 1’in Kaliforniya’yı geç dönem hamile olanlar da dahil olmak suretiyle kürtaj arayanlar için bir “mukaddes devlet” haline getireceği ve bunun vergi dolarlarını boşa çıkaracağıdır.

Bozulduklarında ne kadar iyi dayandıklarını görmek için bu göze çarpan ifadelere daha yakından bakmaya karar verdik.

Önlemine karşı argümanlarının temelini bulmak için California Together’a ulaştık. Kampanya, daha ilkin tahmin edilen kürtaj yanlısı haklar Guttmacher Enstitüsü’nün bir analizine atıfta bulunmuş oldu. Karaca Eyalet kürtaj yasaklarına tepki olarak, en yakın kürtaj sağlayıcısı Kaliforniya’da olacak olan 15-49 yaş arası hanım sayısının %3.000 artacağı yönündeki karar bozuldu. Guttmacher analizi, California’nın eyalet dışı hastalarının çoğunun muhtemelen Arizona’dan geleceğini zira sürüş mesafesinde bulunduğunu söylemiş oldu.

California Together, tedbir için vergi mükelleflerine belirli bir maliyet belirtmez. Daha ziyade, tavsiye edilen değişim geçerse devletin daha ne kadar harcayabileceğinin bir göstergesi olarak devletin kürtaj ve üreme sağlığı hizmetlerini desteklemek için halihazırda tahsis etmiş olduğu milyonlarca doları işaret ediyor.

Kaynaklar, insanların aslına bakarsanız kürtaj hizmetleri için devlete geldiğini gösteriyor.

California’da kürtaj yaptıran kişilere finansal ve duygusal destek elde eden Oakland merkezli Access Reproductive Justice’in yönetici direktörü Jessica Pinckney, örgütün yüksek mahkemenin Haziran ayında karar vermesinden ilkin bile devlet dışı aramalarda bir artış yaşadığını söylemiş oldu. Pinckney, Önerme 1’in sonucundan bağımsız olarak, daha çok eyalet kürtajı kısıtladıkça daha çok vakayı ele almayı bekliyor.

Mükelleflere Milyonlara Mal Olacak mı?

Kaliforniya, 2022-23 mali yılı bütçesinde, hangi eyalette yaşıyorlarsa yaşasınlar, kürtaj isteyenlerin gezi harcamalarını karşılayacak bir fon için 20 milyon dolar da dahil olmak suretiyle üreme sağlığı hizmetlerini genişletmek için 200 milyon dolardan fazla taahhütte bulunmuş oldu. 2023’te fon, hanımefendilere ulaşım ve konaklama mevzusunda destek olan kar amacı gütmeyen kuruluşlara bağışlama sağlayacak.

Sadece, bu harcamaların hiçbiri Önerme 1 ile bağlantılı değil, dedi, partizan olmayan Yasama Analisti Ofisi’nde yasama analist yardımcısı Carolyn Chu. Bütçede aslına bakarsanız tahsis edildi ve oy pusulasında ne olduğuna bakılmaksızın gelecek yıl dağıtılacak.

Sonunda, Yasama Analisti Ofisi, Kaliforniyalıların aslına bakarsanız kürtaj korumasına haiz olması sebebiyle, 1. Önerme geçerse “direkt mali tesir” olmadığını tespit etti. Chu bir röportajda, eyalet dışından gezi eden kişilerin, eyaletin Medicaid programı olan Medi-Cal benzer biçimde devlet destekli sıhhat programlarına hak kazanmadığını da ekledi. “Eğer insanoğlu kürtaj dahil hizmetler için California’ya gezi edeceklerse, bu onların Medi-Cal için uygun oldukları anlamına gelmez” dedi.

Gene de, Önerme 1 karşıtları, maliyet argümanının değişik bir halde ortaya çıktığını görüyor.

California Together kampanya stratejisti Richard Temple, “hayır” oyu verilmesinin milletvekillerine destek fonunu durdurma yetkisi göndereceğini söylemiş oldu. Temple, “Prop. 1’i yenik edin ve yasama organına ve valiye, eyalet dışından gelen insanoğlu için bu tür harcamaları ödemek istemediğinize dair yüksek sesli bir sinyal gönderiyorsunuz” dedi.

Kürtaj Arayanların Akını Hakkında Ne?

California Together’ın argümanının mühim bir unsuru, California’nın kürtaj arayanlar için bir sığınak haline geleceği fikrine bağlanıyor. Muhalifler, Önerme 1’in devletin Üreme Gizliliği Yasası’nın yeni bir yasal yorumuna kapı açtığını iddia ediyor. Şu anda, bu yasa, çoğu zaman hamileliğin 24. haftasında yada hemen sonra, hastanın yaşamını yada sağlığını korumak için, yaşayabilirlik noktasına kadar kürtaja izin vermektedir.

Seçmen rehberinde anayasa değişikliğine karşı meydana getirilen bir argüman, “annenin yaşamı tehlikede olmadığında, sıhhatli bebek rahim haricinde hayatta kalabildiğinde bile” tüm geç dönem kürtajlara izin vereceği yönündeydi.

Önerme, devletin kürtaj hakkına müdahale edemeyeceğini söylediği için, karşıtlar, kürtajların çoğunu yaşayabilirlikten sonrasında kısıtlayan mevcut yasanın anayasaya aykırı olacağını savunuyorlar. Engelleme olmaksızın, Kaliforniya’nın geç dönem hamilelikte binlerce, muhtemelen milyonlarca bayanı çekeceğini iddia ediyorlar.

İstatistiksel olarak, bu pek ihtimaller içinde değil. Devlet kürtaj rakamlarını bildirmiyor, sadece Hastalık Denetim ve Önleme Merkezlerine gore ülke çapında kürtajların yalnızca %1’i 21 hafta yada hemen sonra gerçekleşiyor.

Önerme 1 geçerse yeni bir yorumun olup olmayacağı münakaşaya açıktır.

Üreme hakları mevzusunda uzmanlaşmış UCLA hukuk profesörü Cary Franklin, Önerme 1’in genel bir kürtaj hakkı sağlamasının tüm kürtajın yasal olacağı anlamına gelmediğini söylemiş oldu. Anayasa dili devamlı geniştir ve yasalar ve yönetmelikler bu haklara engellemeler getirebilir. Mesela, ABD Anayasasının İkinci Değişikliğinin tabanca taşıma hakkı verdiğini, sadece yasa ve yönetmeliklerin evlatların tabanca satın almasını engellediğini söylemiş oldu.

Franklin, “Değişim bu yasanın hiçbirini değiştirmiyor” dedi.

Sadece Chapman Üniversitesi’nde hukuk öğreten eski bir yasa koyucu olan Tom Campbell, mevcut yasanın Kaliforniya’nın açık bir kürtaj hakkı olmayan mevcut anayasasına gore yazıldığını ve yorumlandığını söylemiş oldu. Önerme 1 geçerse, mahkemeler vakaları değişik yorumlayabilir. Campbell, “Devlet tarafınca kürtaja getirilen herhangi bir kısıtlamanın tekrardan gözden geçirilmesi gerekecek” dedi.

Yasama Analisti Ofisi, “bir mahkemenin üreme haklarını mevcut yasaların ötesine genişletme önerisini yorumlayıp yorumlayamayacağı belirsiz” sonucuna varmıştır.

California seçmenleri yakında söz sahibi olacak.

Anketler, anayasa değişikliğine geniş destek buldu. Berkeley IGS Anketi tarafınca Ağustos ayında meydana getirilen bir anket, seçmenlerin %71’inin Önerme 1’e “evet” oyu vereceğini buldu. California Kamu Politikası Enstitüsü tarafınca Eylül ayında meydana getirilen bir anket, desteği %69 olarak belirledi.

Bizim Kararımız

California Together seçmenleri uyarıyor: “Önerme 1 ile, öteki eyaletlerden kürtaj isteyenlerin sayısı daha da artacak ve vergi mükelleflerine milyonlara mal olacak.”

Önerme 1, bir ferdin “kürtaj yaptırmayı seçme mevzusundaki temel hakkını” koruyacaktır.

Daha çok insanoğlunun kürtaj hizmetleri için Kaliforniya’ya gelmesine yol açabilecek olsa da, seçmenler tedbire karar vermeden ilkin bile bu aslına bakarsanız oluyor.

Ek olarak, Önerme 1 herhangi bir yeni harcama tahsis etmemektedir. Dolayısıyla, anayasa değişikliğinin kabul edilip edilmediğine bakılmaksızın, kürtaj isteyenlerin gezi harcamalarını karşılayacak 20 milyon dolarlık devlet fonu mevcut olacaktır. Alt satır: Yansız bir analist, devlete direkt bir mali tesir olamayacağını ve eyalet haricinde ikamet edenlerin devlet tarafınca sübvanse edilen sıhhat programlarına hak kazanmadığını tespit etti.

Önerme 1’in kürtaj haklarını şu anda izin verilenin ötesine genişleteceği yada devletin eyalet haricinde yaşayanlara daha çok para tahsis edeceği spekülatif.

İfade bir miktar gerçek içerdiğinden, sadece değişik bir izlenim vermek için tehlikeli sonuç gerçekleri göz ardı ettiğinden, ifadeyi Çoğunlukla Yanlış olarak değerlendiririz.

Kaynaklar

California Together, No on Proposition 1, “Q&A: What You Should Know About Prop 1”, erişim zamanı 22 Ağustos 2022

Yasama Analisti Ofisi, Önerme 1 Analizi, erişim zamanı 22 Ağustos 2022

McNally Temple Associates satın alan hizmetleri müdürü Kelli Reid ile e-posta röportajı, 24 Ağustos 2022

Yasama Analisti Baş Yardımcısı Carolyn Chu ile meydana getirilen telefon görüşmesi, Yasama Analisti Ofisi, 12 Eylül 2022

CalMatters, “Kaliforniya Temel Kürtaj Verilerini Toplayamıyor — Eyalet Dışı Akını Çağrı Etse Bile,” 27 Haziran 2022

California Health Benefits Review Program, “Analysis of California Senato Bill 245 Abortion Services: Cost Sharing”, erişim zamanı 12 Eylül 2022

SB 1142, Kürtaj Hizmetleri, erişim zamanı 12 Eylül 2022

California Together kampanya stratejisti Richard Temple ile telefon görüşmesi, 12 Eylül 2022

UCLA Hukuk Fakültesi’nde hukuk profesörü olan Cary Franklin ile telefon görüşmesi, 13 Eylül 2022

Yasama Analisti Ofisi kıdemli siyaset analisti Luke Koushmaro ile telefon görüşmesi, 13 Eylül 2022

Vali Gavin Newsom, 27 Haziran 2022, Sacramento, California’daki açıklamalar

California Kamu Politikası Enstitüsü, “PPIC Eyalet Çapında Anketi: Kaliforniyalılar ve Hükümetleri”, 13 Eylül 2022’de erişildi

Kaliforniya eyalet bütçesi, Sıhhat ve insan hizmetleri özet belgesi, erişildi. 14 Eylül 2022

Access Reproductive Justice’in yönetici direktörü Jessica Pinckney ile telefon görüşmesi, 15 Eylül 2022

Chapman Üniversitesi’nde hukuk profesörü olan Tom Campbell ile telefon görüşmesi, 15 Eylül 2022

SB 1301, Üreme Gizliliği Yasası, erişim zamanı 19 Eylül 2022

Kaliforniya Maliye Departmanında dış ilişkilerden görevli müdür yardımcısı HD Palmer ile e-posta röportajı, 20 Eylül 2022

Bu öykü, California Health Care Foundation’ın editoryal olarak bağımsız bir hizmeti olan California Healthline’ı gösteren KHN tarafınca hazırlanmıştır.