KFF tarafınca meydana getirilen yeni bir ankete gore, seçmenlerin yarısı, Yüksek Mahkeme’nin anayasal kürtaj hakkını bozan kararının onları gelecek ay yapılacak ara seçimlerde oy kullanmaya daha çok motive ettiğini ve bilhassa Demokratlar ve kürtaj yasakları olan eyaletlerde yaşayanlar içinde artan bir coşkuyla söylüyor. .

Anket ek olarak, Demokrat yada Cumhuriyetçi olsun, seçmenlerin çoğunun saldırı yada ensest durumlarında kürtajın yasaklanması icap ettiğini düşünmediğini ve kürtaj yaptıran bayanlara ve kürtaj yaptıran bayanlara cezai yaptırımlar getiren yasaları desteklemediklerini de gösterdi.

Eylül ayı sonlarında KFF’nin sıhhat problemlerine ilişkin tertipli kamuoyu araştırması yöntemiyle toplanan bulgular, Cumhuriyetçi seçmenlerin çoğunluğunun bile kürtaj erişimini katı bir halde kısıtlayan bazı yasalara karşı çıktığını vurguluyor. Teksas ve Missouri benzer biçimde Cumhuriyetçilerin önderlik etmiş olduğu eyaletlerde yürürlüktedir. Sadece, bu kadar katı standartlara haiz devletler, bir annenin yaşamını kurtarmak için şimdiye kadar kürtaja izin verdi.

Demokratlar şu anda Temsilciler Meclisi ve Senato’nun kontrolünü dar marjlarla elinde tutarken ve birkaç yakın yarış devam ederken, Kurultay’nin kontrolü seçmen katılımına bağlı olabilir. Ve seçmenlerin adayları tek bir mevzuya gore seçme olasılığı daha düşük olsa da, mühim bir mevzu onları oy kullanmaya daha yatkın hale getirebilir.

KFF anketi, hem Demokrat hem de Cumhuriyetçi seçmenlerin yarısından fazlasının, bu seçimde öncekilere gore daha çok oy kullanmaya eğilimli olduklarını bildirdiği, hiçbir partinin kayda kıymet bir “motivasyon avantajına” haiz olmadığını gösterdi. Sadece bağımsız olduklarını söyleyen seçmenler, önceki seçimlere gore daha azca oy kullanma eğiliminde olduklarını söylemiş oldu.

Fark, sebeplerindeydi. Daha motive olduklarını söyleyen seçmenlerden Demokratlar için en mühim mevzu üreme hakları iken, Cumhuriyetçiler için en mühim mevzu iktisat ve enflasyondu. Bağımsızlar kürtaj ve iktisat içinde eşit olarak bölünmüştü. 10 Demokrattan neredeyse 7’si, bağımsızların %49’u ve Cumhuriyetçilerin %32’si ile karşılaştırıldığında, mahkemenin kararıyla motive olduklarını söylemiş oldu.

Üreme çağındaki hanımefendilerin %44’ü bu yıl oy kullanmak için daha çok motive olduklarını söylerken, ortalama her 10 hanımdan 6’sı duygularını mahkeme sonucuna bağlıyor ve her 10 hanımdan 5’inden fazlası kendi ülkelerindeki kürtaj yasalarına işaret ediyor.

Tam kürtaj yasakları olan eyaletlerde yaşayan seçmenlerin %51’i, eyalet yasalarının onları oy kullanmaya daha çok motive ettiğini ve birkaç Cumhuriyetçi eyalette daha yüksek Demokratik seçmen iştirakı potansiyelini ortaya koyduğunu söylemiş oldu.

Anket, tüm seçmenlerin %76’sının mahkemenin bozma kararıyla motive bulunduğunu gösterdi Karaca – Wade kürtaja erişimi destekleyen adaylara oy vermeyi planlıyor.

Bulgular ek olarak çarpıcı bir düşünce birliğine vardığını da gösterdi: Ulusal olarak her 10 seçmenden 8’inden fazlası saldırı yada ensest durumlarında kürtajı yasaklayan yasalara karşı çıkıyor. Kürtaj koruması olan eyaletlerde yaşayan 10 seçmen.

Cumhuriyetçi seçmenlerin yüzde 70’i mahkemenin kararını onaylarken, Cumhuriyetçilerin çoğunluğu da kürtajı her durumda yasaklayan ya da kürtaj yaptırmayı ya da yaptırmayı kabahat sayan yasalara karşı olduklarını söylemiş oldu.

Her 10 Cumhuriyetçi seçmenden yedisi saldırı yada ensest vakalarında kürtajın yasaklanmasına karşı çıkıyor. Cumhuriyetçilerin ortalama yüzde 64’ü hanımefendilerin kürtaj yaptırmasını kabahat sayan yasalara karşı çıkarken, yüzde 51’i bir doktorun kürtaj yapmasını kabahat haline getiren yasalara karşı çıkıyor.

Cumhuriyetçilerin üçte biri, tipik olarak bir kadının son tane döngüsünden ortalama altı hafta sonrasında, fetal kalp aktivitesi tespit edildiğinde kürtajın yasaklanmasına karşı çıkıyor – bu, birçok eyalette altı haftalık kürtaj yasaklarının temeli haline geldi.

KFF anketinde ek olarak seçmenlere, Ağustos ayında Demokratik Kontrollü Kurultay tarafınca onaylanan dönüm noktası mevzuatı olan Enflasyon Azaltma Yasası kapsamında Medicare’de meydana getirilen değişimler hakkında sorular sordu. Amerikalıların ortalama üçte biri yada daha azı, Uygun Bakım Yasası pazarlarında sıhhat sigortası satın alanlar için mali sübvansiyonların genişletilmesi, Medicare yararlanıcıları için reçeteli ilaçların cepten maliyetlerinin sınırlandırılması, insülinlerinin sınırlanması benzer biçimde yasanın sıhhat hükümlerinin farkındadır. ve federal hükümetin Medicare’dekiler için bazı reçeteli ilaçların fiyatını görüşme etmesine izin vermek.

Anket, Medicare’in birincil yararlanıcıları olarak en oldukça yararlanan 65 yaş ve üstü Amerikalıların, yasanın sıhhat hizmetleri maliyetlerine ilişkin değişikliklerini destekleyen adaylara oy verme olasılığının daha yüksek bulunduğunu gösterdi.

Çevrimiçi ve telefonla anket 15-26 Eylül tarihlerinde 1.534 yetişkinden oluşan bir örneklemle gerçekleştirildi. Örnekleme hatası marjı, tam örnek için artı yada eksi yüzde 3’tür, sadece alt gruplar içinde örnekleme hatası daha yüksek olabilir.

İlgili mevzular

Bizlere Ulaşın Bir Öykü Gönderin İpucu