Biden yönetimi, ülkedeki 15.500 huzurevinin Medicaid’den yapmış olduğu ödemelerin çoğunu sakinler için direkt bakıma harcanması ve operasyonlar, bakım ve ana para iyileştirmeleri için kullanılan yada kârlara yönlendirilen miktarı sınırlaması şartını düşünüyor.

Kabul edilirse, federal hükümet ilk kez huzurevlerinin Medicaid dolarının çoğunu sakinlerin bakımına ayırmasında ısrar edecek.

Hemen hemen resmi olarak önerilmemiş olan strateji, yetkililerin Covid-19 pandemisinin duyarlı bakımevlerinde yaşayanları bilhassa sert bir halde vurmasının arkasından değerlendirdiği birkaç adım içinde yer ediniyor. Pandeminin ilk 12 ayında, virüs tarafınca öldürülen insanların minimum %34’ü huzurevlerinde ve öteki uzun soluklu bakım tesislerinde yaşıyor olsa da, bu tesislerin sakinleri ABD nüfusunun %1’inden azını oluşturuyor.

Düşük gelirli insanoğlu için federal eyalet sıhhat sigortası programı olan Medicaid, huzurevlerinde uzun soluklu bakım sakinlerinin %62’sinin faturalarını ödüyor. 2019’da bu, 50,8 milyar dolardı. Yaşlı yetişkinler yada engelliler için kısa süreli bakımevi ziyaretlerini kapsayan Medicare, o yıl 38,2 milyar dolar harcadı. (Yetkililer, direkt bakım harcanması yetkisi mevzusundaki tartışmalarına Medicare ödemelerini dahil etmediler.)

Medicare & Medicaid Services Merkezlerinde yönetici yardımcısı ve Medicaid direktörü Dan Tsai, KHN’ye, iyi bakım için “kesinlikle eleştiri bileşenin” kafi personel bulunduğunu söylemiş oldu.

CMS, gelecek yıl için huzurevi ödeme politikaları ve oranlarına ilişkin tavsiye edilen güncellemesinde ihtimaller içinde bir direkt bakım harcanması yetkisi hakkında kamuoyundan yorumlar talep etti. Tsai ek olarak Nisan ayında Chicago’da Illinois eyalet yetkilileri, huzurevleri çalışanları, sakinleri ve akrabalarıyla yapmış olduğu görüşmede bu mevzuda konuştu.

Araştırmalar, personel seviyeleri ile bakım içinde kuvvetli bir bağlantı bulmuştur. Bazı eyaletlerde olmasına karşın, CMS belirli sayıda hemşire ve öteki personel gerektirmez.

KHN’ye konuşan Tsai, “Yüksek kaliteli bakım sağlamak için doların direkt bakım iş gücüne gittiğinden güvenilir olmak istiyoruz” dedi.

Devletten maaş alabilmek için huzurevlerinin yüksek kaliteli bakım sağlamayı amaçlayan düzinelerce gerekliliğe uyması gerekir. İhlaller için cezalandırılabilirler. Sadece federal soruşturmalar, müfettişlerin ciddi sorunları gözden kaçırabileceğini ve denetimlerin devamlı olarak CMS standartlarını karşılamadığını tespit etti. Enfeksiyon kontrolü en yaygın ihlallerden biri olmuştur.

Kamuoyunun görüşüne yönelik talebiyle CMS, aşağıdakiler de dahil olmak suretiyle birkaç sual sordu: “Personel için harcanabilecek kaynakların bunun yerine kaliteli hasta bakımı için lüzumlu olmayan harcamalar için kullanıldığına dair kanıt var mı?”

Federal çıkar, bakım harcamalarını mecburi kılmak için üç eyalette (Massachusetts, New Jersey ve New York) çıkarılan yasaları takip ediyor. Massachusetts, huzurevlerinin gelirlerinin minimum %75’ini sakinlerinin bakımına harcamasını koşul koşuyor. New Jersey’deki huzurevleri, Medicaid ödemelerinin minimum %90’ını yerleşik bakıma harcamalı ve %5’ten fazlası kâra gitmemelidir. New York, bakımevi gelirinin minimum %70’inin – Medicaid, Medicare ve hususi sigortadan meydana getirilen ödemeler dahil olmak suretiyle – sakinlerin bakımı için kullanılmasını ve direkt bakım için paranın minimum % 40’ının “sakinle karşı karşıya gelen” personel için ödenmesini mecburi kılıyor. . Kârlar %5 ile sınırlandırılmıştır. Her üç eyalet de, yasalara uyan tesislere devlet Medicaid ödemelerinde bir artış vaat ediyor.

Nisan ayında, Ulusal Bilimler, Mühendislik ve Tıp Akademileri, huzurevinde bakımın iyileştirilmesine ilişkin bir raporda direkt bakım harcama stratejisini onayladı.

Harvard Tıp Okulu’nda sıhhat hizmetleri politikası profesörü ve raporu yazan komitenin bir üyesi olan David Grabowski, “Kamu doları aldığınızda, bu dolarlar direkt bakıma geri konulmalıdır” dedi. “Huzurevinin, hakkaten en yüksek kaliteyi üretmek için emek, araç-gereç ve ana paraya meydana getirilen harcamaların doğru oranı mevzusunda en iyi sonucu vermesini bekliyoruz, sadece durum bu şekilde olmadı. Dolayısıyla bu tavsiye, bazı korkuluklar koymak için hakkaten bir fırsat.”

Ulusal huzurevi sektörü grupları, birçok tesisin personel sıkıntısıyla karşı karşıya kalması sebebiyle sıkıntılı bir zamanda gelen bu tür gereksinimlere karşı çıkıyor. New York’ta iki tecim birliği ve eyaletteki evlerin ortalama yarısı eyaletin harcama yönergesini engellemek için iki dava açtı.

350 huzurevini temsil eden ve davalardan birine öncülük eden New York Eyalet Sıhhat Tesisleri Birliği’nin başkanı ve CEO’su Stephen Hanse, bakım evleri için şimdiden “1 numaralı harcama” bulunduğunu söylemiş oldu. “Biz uygulamalı bir endüstriyiz.”

Derneğin davasına katılan 239 huzurevi, New York yasası 2019’da yürürlükte olsaydı, tesislerin sakinlerine ek olarak 824 milyon dolar direkt bakım sağlamak yada bu miktarı devlete geri vermek zorunda kalacağını iddia ediyor.

Hanse, devletin huzurevi yöneticilerine işlerini iyi mi yapacaklarını söylemesine karşı çıkıyor. “Mesela, mükemmel bir rejim programınız olabilir ve bu yasa, rejim çalışanlarını işten çıkarmanızı ve personel ihtiyacını karşılamak için ön saflarda çalışan işçileri işe almanızı mecburi kılar” dedi.

Dava açan gruplar, sahipleri direkt bakıma daha çok para harcamaya zorlamanın, tesislerin bakımı için daha azca para bıraktığını ve bakım kalitesinin zarar göreceğini korumak için çaba sarfediyor. Ek olarak Medicaid’in sakinlerin bakım harcamalarını karşılamadığını iddia ediyorlar. Sakinleri savunanlar, tesislerin, çamaşırhane yada yiyecek hizmeti şirketleri şeklinde haiz oldukları ilgili işletmelere fazla ödeme yaparak karlarını gizleyebileceğini söylüyor.

Üç eyalette huzurevleri için harcama zorunluluğu yeni olsa da, ülke çapında sıhhat sigortacıları için rutin hale geldi. Uygun Bakım Yasası’nın “tıbbi yitik oranı” hükmü uyarınca, sıhhat sigortası şirketleri primlerinin minimum %80’ini yararlanıcıların tıbbi bakımına harcamalıdır. İdari maliyetler, yönetici maaşları, reklamlar ve kârlar için en fazla %20 harcanabilir. Limiti aşan firmalar aradaki farkı hak sahiplerine iade etmelidir.

Direkt bakım harcama yetkisine ek olarak, Tsai, CMS’nin Illinois’de bu yıl huzurevi düzenlemelerinde değişim icra eden birazcık değişik bir yaklaşımla ilgilendiğini söylemiş oldu. Huzurevi oranı düzeltim yasası, Medicaid fonunu artırıyor ve arkasından her evin, eyalet analizinin sakinlerin gereksinim duyduğunu gösterdiği personelin minimum %70’ini işe almasını gerektiriyor. Devlet ondan sonra tesisin uygunluğunu doğrulamak için bordro ve öteki verileri kullanır. Aksi takdirde, fark bir sonraki ödemesinden düşülecektir.

Tsai, “Ülke genelinde, bakım tesisi geri ödeme oranlarından sistemdeki dolarların aslen – o şekilde ya da bu şekilde – kafi, yüksek kaliteli personele ulaştığından güvenilir olmak için çeşitli yaklaşımlar deneyen devletler var.” Dedi. “Birincil hedefimiz bu.”

İlgili mevzular

Bizlere Ulaşın Bir Öykü Gönderin İpucu