Montana sıhhat yetkilileri, eyalet milletvekillerinden, haksız yere kamu yardımlarından yoksun bırakıldıklarına inanan insanlardan gelen itirazları duyan bir kurulu ortadan kaldırmalarını istiyor.

2016’dan bu yana, Kamu Yardımı Kurulu yılda 20’den azca dava duydu ve bunların fazlaca azı bozuldu, sadece bu temyizlere ve kurul toplantılarına hazırlanmak, Devlet Halk Sağlığı ve İnsan Hizmetleri Departmanı mensubu ve avukatlarından süre alıyor. Bölümün önerisine nazaran.

Sıhhat Bakanlığı Direktörü Charlie Brereton geçtiğimiz günlerde milletvekillerine, temyiz kurulundan kurtulmanın, reddedilen kamu yardımı müracaat sahiplerinin davalarını direkt bölge mahkemesine temyiz etmelerine de destek olacağını söylemiş oldu. Bir yönetim kurulu üyesine nazaran, şu anda reddedilen müracaat sahipleri davalarını sadece yönetim kurulu temyizlerini duyduktan sonrasında mahkemeye götürebilir, sadece fazlaca azı bunu yapar.

“Fazlaca açık olmak isterim, bu teklifle temyiz yolunu ortadan kaldırmaya çalışmıyoruz; bunun yerine süreci kolaylaştırıyoruz ve gereksiz ve yeterince kullanılmayan bir adım olarak gördüklerimizi ortadan kaldırıyoruz,” dedi Brereton.

Kamu Yardımı Kurulu’ndan kurtulma planı, Devlet Halk Sağlığı ve İnsani Hizmetler Departmanı’nın yasa koyuculardan Ocak ayında başlamış olacak oturum için taslak hazırlamalarını istediği 14 yasa tasarısından biri. Tavsiye, verimliliği artırmayı ve modası geçmiş yada gereksiz düzenlemeleri ortadan kaldırmayı amaçlayan Cumhuriyetçi Hükümet Greg Gianforte’nin Siyaset Yardım Vazife Gücü kapsamındaki devlet kurumlarının gözden geçirilmesinden geliyor.

Üç kişilik Kamu Yardımı Kurulu, dokuz programda sıhhat bakanlığının İdari Duruşma Bürosu tarafınca meydana getirilen ret itirazlarına başkanlık ediyor: Düşük gelirli çocuklu hanelere nakit elde eden Yoksul Aileler için Geçici Yardım; eskiden besin pulu olarak malum Ek Beslenme Yardımı Programı; Düşük gelirli insanoğlu için sıhhat hizmetleri için ödeme meydana getiren federal devlet programı Medicaid; gelişimsel engelli hizmetleri; Düşük Gelirli Enerji Yardım Programı; Hava Durumu Yardım Programı; sığınmacı yardımı; ruh sağlığı hizmetleri; ve eyaletin Çocuk Sıhhat Sigortası Programı olan Sıhhatli Montana Evlatları.

Kurulu ortadan kaldırma önerisi, bunu KHN’den öğrenen üyelerinden minimum birine sürpriz oldu. Gianforte tarafınca Mart 2021’de atanan bir Billings sakini olan Sharon Bonogofsky-Parker, “Departmandan hiçbir şey duymadım” dedi.

Bonogofsky-Parker, kurulun iki ayda bir toplandığını söylemiş oldu. Vazife süresi süresince, bir başkası tarafınca düzmece belgeler sebebiyle onları kaybeden engelli bir askeri gazi için kurulun yardımları geri almış olduğu bir “hakikaten iyi davayı” hatırladı.

Sadece Bonogofsky-Parker, bir çok durumda, programların kurallarını anlamış olmayan yada bunlara uymayan, gelir düzeyi değişen yada başka bir açık diskalifiye etme faktörüne haiz olan müracaat sahiplerini içerdiğinden, yönetim kurulunun bölümün kararlarının ortalama %90’ında taraf bulunduğunu tahmin ediyor.

Kurul, aksi takdirde mahkeme sistemini tıkayacak temyizleri dinleyerek bir hizmet sunuyor, dedi. Bonogofsky-Parker, “Genel olarak, bu davalar oldukça anlam ifade etmeyen” dedi. “Kurul, bu davaların çoğunu mahkeme haricinde tutmakta faydalıdır.”

Bu görüş, başvuranların mahkemeye şikayetlerini uygun bir halde sunabilmelerini, tavsiye edilen değişikliğin bir faydası olarak tanımlayan Brereton’un görüşüyle ​​çelişmektedir.

Lewis ve Clark County Bölge Mahkemesi katibinin ofisine nazaran, bölge mahkemeleri bu tür bir davayı başlatmak için 120 dolar ücret alıyor. Bu, kamu yardımı almaya hak kazandıklarını kanıtlamaya çalışan insanoğlu için potansiyel bir engel oluşturacaktır. Buna karşılık, Kamu Yardımı Kurulu temyiz başvuruları parasızdır.

Eyalet sıhhat bakanlığı sözcüsü Jon Ebelt, düşük gelirli kişilerin mahkeme ücretinden feragat talebinde bulunmak için bir biçim doldurabileceklerini söylemiş oldu. “Bu mevzu, tasarının kavramsal aşamalarında değerlendirildi” dedi.

Bonogofsky-Parker, kurulun anlam ifade etmeyen davalara karşı bir siper görevi görmüş olduğu görüşüne karşın, bakanlığın önerisine karşı çıkmayı planlamadığını söylemiş oldu. Öteki iki yönetim kurulu üyesi, Gianforte tarafınca atanan Danielle Shyne ve eski Demokratik Hükümet Steve Bullock’tan kalan Carolyn Pease-Lopez, telefon yada e-posta mesajlarına yanıt vermedi.

Çocuklar, Aileler, Sıhhat ve İnsan Hizmetleri Geçici Komitesi, 2023 oturumunda tüm yasama organı tarafınca değerlendirilmek suretiyle tasarıyı hazırlayacak.

İlgili mevzular

Bizlere Ulaşın Bir Öykü Gönderin İpucu